Läkarlarmet Hela debatten

”Alla har rätt till fast vårdkontakt och hjälp i tid”

Kvalitet och kontinuitet ska stå i fokus för primärvården, där är vi politiker och primärvårdens medarbetare helt överens, svarar moderaternas och folkpartiets sjukvårdslandstingsråd tre ST-läkare.

REPLIK på ST-läkarnas artikel Allt svårare för oss läkare att utföra vårt uppdrag”. 

Primärvårdens uppdrag är grunden som hela vårt sjukvårdssystem vilar på. Hit ska patienter komma innan de blir svårt sjuka, så att de kan få hjälp i tid. Det gäller numera inte bara fysiska åkommor, utan även den psykiska hälsan.

Husläkare och distriktssköterskor får sällskap av psykologer och kuratorer som centrala yrkesgrupper. Samtidigt gör vi i budget för 2016 en riktad satsning på 75 miljoner kronor för att stärka primärvården. En satsning som liksom många andra skulle få stryka på foten om Socialdemokraternas budgetförslag, med 580 miljoner mindre till sjukvården, skulle förverkligas.

Det är just för att alla stockholmare ska kunna få hjälp i tid som vi konstruerade Vårdval Stockholm. Det har kapat köerna, och gjort det enklare för folk att få träffa en läkare eller sjuksköterska i tid.

Men system ska hela tiden förändras och anpassas efter patienternas behov. Därför ser vi just nu över den nuvarande modellen i samverkan med professionen. Här fokuserar vi på hur systemet kan styras mot ökad kvalitet för både patienter och vårdpersonal – därför är vi både glada och tacksamma över att så många kompetenta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har idéer kring hur vi kan göra patienternas möte med vården ännu bättre. Alla personer, oavsett ålder, har rätt till en fast vårdkontakt, och att få hjälp i tid.

Hittills har vi höjt ersättningen för besök från äldre, multisjuka patienter eftersom de behöver extra lång tid för sina besök. Vi har också höjt ersättningen för besök som kräver tolk.

Just nu ser vi över hur vi kan se till att läkarna får lägga mer av sin arbetstid på att träffa patienter, och mindre tid på administration. Vi tittar också på hur vi kan fortsätta utveckla 1177 Vårdguiden, och hur vi kan göra det ännu enklare för patienter att söka vård via internet genom våra e-hälsotjänster.

Vi är också imponerade av hur professionen tar till sig nya arbetssätt och hittar lösningar för att kunna kapa köerna ännu mer. Vi stöttar till exempel helhjärtat att patienter med lindrigare åkommor styrs över till en sjuksköterska, eller gör sina återbesök via telefon.

Kvalitet och kontinuitet ska stå i fokus för primärvården, där är vi politiker och primärvårdens medarbetare helt överens. Jag utgår från att vi också är överens om att en ny ersättningsmodell aldrig får tumma på patientens rätt att träffa en läkare eller sjuksköterska i tid.

Som patient ska man aldrig ifrågasättas när man känner att man behöver vård.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.