Debatt
Sverigedemokraterna
25 november 2015 kl 10:20

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Är taffliga budgetkopior SD:s modell?

Vid årets budgetfullmäktige i Luleå upptäckte vi att Sverigedemokraternas förslag till budget var ett plagiat av det budgetförslag som SD i Lund hade lagt fram i kommunfullmäktige i Lund. En tafflig kopia dessutom där man glömt att ändra lydelser som ”skånska landsbygden” till ”norrbottniska landsbygden” och lämnat kvar siffror som berör Lund och inte Luleå kommun.

Det här är en opinionstext

Den strategiska planen och budgeten är en kommuns absolut viktigaste styrdokument. Vi socialdemokrater styr med egen majoritet i Luleå kommun och för oss är den strategiska planen och budgeten det verktyg som vi använder för att tydliggöra i vilken riktning vi vill föra kommunen. Det är det dokument som vi kanaliserar vår politik genom, det dokument som våra politiska motståndare ska kunna vrida och vända på och granska för att kunna bedriva en effektiv opposition.

Kort sagt är det ett dokument som måste behandlas med respekt, som måste vara transparent och baserat på de förhållanden som råder i den aktuella kommunen.

Det var under sittande fullmäktige som vi fick ta del av Sverigedemokraternas budgetförslag. Inlämnat samma dag och sedan direkt utskickat till fullmäktiges övriga ledamöter för att läsa vid sittande bord. Det är direkt oansvarigt och inbjuder inte till transparens.

I förslaget hittade vi formuleringar i deras budget som vi ville kontrollera, så vi googlade på det. Döm av vår förvåning när vi hittade SD Lunds förslag till budget för 2014-2015 och upptäckte att texten rakt av stämde med den som vi hade fått från SD Luleå. Den enda skillnaden var att man bytt ut alla de platsspecifika ordalydelserna till att passa Luleå och Norrbotten. Fast de hade glömt att ändra skrivningen ”skånska landsbygden” till ”norrbottniska landsbygden.

I deras budget fanns inte heller någon riktig budget-tabell. De siffror som angavs i texten rörde i vissa fall inte ens Luleå eller vår kommuns verksamheter. Det gick inte att utläsa vad de ville åstadkomma i kommunen eller hur de skulle finansiera det.

I Luleå har vi väldigt generösa arvoden till samtliga oppositionsledare. Oscar Rosengren, Sverigedemokraternas gruppledare, får drygt 32 000 kronor i månadsarvode av skattebetalarna för att driva oppositionspolitik och SD har exakt samma tillgång till tjänstemännastöd som alla andra. Trots goda förutsättningar så orkar man inte ens arbeta fram ett eget, seriöst budgetförslag för vår kommun. Det är djupt oansvarigt och en skymf mot skattebetalarna och den kommunala demokratin.

Vi har efter vårt avslöjande fått höra via sociala medier att SD kan ha gjort på detta sätt även i andra kommuner, att man till exempel skulle ha använt Tyresös budget i Värmdö.

Vår fråga är i hur många fler kommuner SD driver detta ”fuskande”? Är det så här SD gör rätt för skattebetalarnas pengar i kommunerna?

LÄS MER: Massiva besparingar på välfärden i SD:s budget

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 25 november 2015 kl 10:20
Uppdaterad: 25 november 2015 kl 10:48

Skribenter

Nils Harnesk
ledamot (S), kommunfullmäktige Luleå
Carina Sammeli
ledamot (S), kommunfullmäktige Luleå