Debatt
Bostadsbristen
19 augusti 2016 kl 13:19

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Är det bara i byggbranschen lönerna ska sänkas?

En hamburgare är 60 procent dyrare i Sverige än genomsnittet i EU. Vi har höga löner och höga krav generellt på det vi producerar vare sig det är varor eller tjänster. Anser Håkan Sörman och Kurt Eliasson att löner och kvalitet ska sänkas? Och i så fall gäller det bara husbyggande?

Det här är en opinionstext

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

REPLIK I debattartikeln EU:s högsta byggpriser måste pressas föreslår Håkan Sörman och Kurt Eliasson några saker som ”byggbolagen” borde hantera för att kommunerna lättare ska kunna fullfölja sitt bostadsförsörjningsansvar. Analysen är påtagligt smal och vittnar om dålig kunskap om byggprocessen.

Begrepp som byggbolag, byggsektorn, bygg- och fastighetsbranschen, byggbranschen blandas friskt. Vem eller vilka avser Sörman och Eliasson egentligen? Byggsektorn innefattar lokal- och infrastrukturbyggande, är det även dessa delar som omfattas? Fastighetsbranschen och byggbranschen är två olika delar av bostadsmarknaden med affärsmässigt olika utgångspunkter som inte kan sammanblandas.

Korrekt i artikeln är dock att det finns en brist på personal i byggindustrin, såväl tjänstemän som yrkesarbetare saknas. Byggindustrin upplever att det också finns ett behov av ytterligare personal på kommunerna för att ta fram fler detaljplaner. Vi delar också tanken kring en förenklad kontroll av serietillverkade hus.

Men även om detta skulle genomföras så står Sverige långt ifrån att kunna nå en byggtakt i de häraden som Boverket har i sina behovsprognoser. Här kommer det smala perspektivet fram i Sörman och Eliassons artikel. Det krävs åtgärder på flera plan än vad artikelförfattarna tar upp för att Sverige ska få en fungerande bostadsmarknad för alla.

Det skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. För att det ska bli verklighet krävs flera samordnade insatser för att öka rörlighet på bostadsmarknaden, möjlighet för kapitalsvaga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden och säkerställande av en långsiktigt hållbar, jämn och ändamålsenlig produktion av bostäder.

Konkret handlar det om att förändra reavinstbeskattningen, hyressättningssystemet, bostadsbidragen, ränteavdrag och kapitalvinstbeskattningen, säkerställa tillräckligt med investeringar i infrastruktur för att möjliggöra ökat bostadsbyggande, kompetensförsörjning samt effektivisera och utveckla plan- och bygglagen.

Detta är en stor utmaning som kräver långsiktig politik över blockgränserna. Vi hoppas att SKL och SABO vill vara med i denna bostadspolitiska nystart med helhetssyn i stället för att skjuta in sig på bara enstaka åtgärder.

För övrigt har Sverige höga kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning, transporter, livsmedel samt en hög BNP. En hamburgare är 60 procent dyrare i Sverige än genomsnittet i EU. Vi har höga löner och höga krav generellt på det vi producerar vare sig det är varor eller tjänster.

Anser Sörman och Eliasson att löner och kvalitet ska sänkas? Och i så fall gäller det bara husbyggande?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 augusti 2016 kl 13:19

Skribent

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier