Demokrati

Ändamålet helgar medlen för aningslösa socialdemokrater

I dag måndag eftermiddag marscherar folkvalda socialdemokrater och socialdemokratiska ledarskribenter sida vid sida med entristerna från Rättvisepartiet Socialisterna. De gör det i en manifestation som närmast kan beskrivas som ett gatans parlament. Ett synnerligen märkligt agerande.

Arrangemanget utanför riksdagen den 17/9 anordnas av ett nätverk som kallas Välfärd utan vinst. Kontaktpersoner för mötet, demonstrationen och det avslutande gatuparlamentet utanför riksdagshuset är personer som är namnkunniga personer inom Rättvisepartiet Socialisterna (RS) samt Socialistiska partiet (SP).

RS är kända inom socialdemokratin genom den infiltration som pågick under 1970-talet och som avslutades med uteslutningar i början av 1980-talet. Att politiker med folkligt mandat att agera inom den representativa demokratin ställer sig sida vid sida med odemokratiska krafter i ett gatans parlament är häpnadsväckande och fullständigt aningslöst.

Det vi ser genom agerandet i nätverket är ett cyniskt agerande i linje med att ändamålet helgar medlen. När folkvalda politiker ur demokratiska partier allierar sig med infiltratörer, odemokratiska krafter och arrangörer av “gaturiksdagar”, är det ett missbruk av det folkliga mandatet. Dessutom legitimerar man andra odemokratiska aktioner från grupper med mål att omstörta den representativa demokratin.

Var går gränsen för dessa socialdemokratiska politiker? Kan de ställa sig i samma led som AFA? Djurens Befrielsefront? Muslimska Brödraskapet? Om de bara hittar rätt fråga, så är det kanske möjligt. Gränsen är inte mer än hårfin när man allierar sig med organisationer och personer som tidigare agerat som uppenbara infiltratörer inom den egna organisationen. Teater Tribunal, som är medarrangör, skriver på sin hemsida: “[där]...begrepp som Frihet och Jämlikhet har kommersialiserats och lakats ur av det borgerliga kapitalets diktatur, önskar Tribunalen återge dem deras rättmätiga komplexa status som begrepp inte bara till för att konsumeras, utan för att erövras.”

Rättvisepartiet Socialisterna drar sig inte för att uppmana till ockupationer och politiska strejker, det vill säga politiska metoder som på många sätt strider mot den socialdemokratiska linjen om förhandling och avtal. Genom att ställa sig sida vid sida med sådana partier legitimerar man odemokratiska metoder. Detta oavsett hur många gånger partierna kallar sig själva demokratiska. Deras demokrati har inget med den sorts demokrati som Socialdemokraterna varit med och byggt. Tvärtom ser de socialdemokrater som klassförrädare.

Den fråga som Socialdemokratiska politiker måste ställa sig nu är om inkommande motioner till den Socialdemokratiska partikongressen nästa år är författade av “offensivare” som försöker hitta nya vägar att infiltrera Socialdemokraterna? Att RS lyckats infiltrera LO och LO-kongressen och få igenom motioner om vinstförbud inom välfärdsföretagen, mot LO-ledningens och det största fackförbundets rekommendationer, verkar uppenbart. Ska det bli likadant på vårens socialdemokratiska partikongress? Folkvalda företrädare, sida vid sida med odemokratiska socialistiska partier, indikerar att så kan bli fallet.

Fotnot: Begreppet “Gatans Parlament” lär ha myntats av Per-Albin Hansson i början av förra seklet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.