Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Mätningen är en löpande sammanvägning av de 6–8 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop samt Inizio (webbpanel).

Uppdaterad 18 mars 2019. 

Partiernas storlek

Med ett halvår sedan valet i september kan det vara dags att jämföra opinionen med valresultatet. Moderaterna och Liberalerna har båda minskat med nästan två procentenheter vardera, en minskning som för Liberalerna betyder att man tappat nästan fyra av tio väljare sedan valet. Centerpartiet och Socialdemokraterna – de två största partierna bakom Januariavtalet – ligger på ungefär samma nivå som i valet. Dock har Socialdemokraterna minskat ganska kraftigt sedan januari.

Vinnare sedan valet är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. SD:s ökning skedde dock främst månaden efter valet och partiet har sedan dess legat på runt 19-19,5 procent i opinionen. KD är partiet som tydligast gynnas i oppositionsställning. De har utökat sin väljarbas med nästan 40 procent sedan september.  

Trycker du på "Valet 2018" kan du jämföra med valresultatet 2018.

 

 

 

 

Blockens utveckling

Linjediagrammet visar blocksympatier sedan januari 2012. Trycker du på knappen "Partierna" kan du se respektive partis utveckling över tid. Om du kollar i din mobil kan du trycka på linjerna för att se stödet vid den tidpunkten.

 

 

 

 

Förändring sedan valet 2018

I tabellen ser du utvecklingen sedan valet i siffror. Procentsatsen i kolumnen längst till höger är med hur mycket partierna ökat sitt väljarstöd sedan valet 2014.

 

 

 

Ny viktning efter valet 2018

Viktningen i DS Poll of Polls har justerats efter valet 2018. Alla mätningar som är äldre än 30 dagar viktas betydligt lägre än tidigare.

 

Senast uppdaterad 18 mars med siffror från SvD/Sifo (vikt 38 %).