Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

”Upphandling av sjötrafik rena lotteriet”

Stockholms läns landstings upphandling av sjötrafik har förvandlats till rena lotteriet. Vi skärgårdsredare kan bara maktlösa stå vid sidan om och fråga oss varför vi deltog i detta narrspel uppsminkat till offentlig upphandling.

Publicerad: 22 februari 2016, 12:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För den som undrar hur vissa privatpersoner lyckas bli förmögna på skattefinansierad offentlig verksamhet är upphandlingen av sjötrafiken i Stockholm ett skolboksexempel värt att studera.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteTransporter

Den offentliga sektorn upphandlar transporttjänster för miljarder varje år. På järnvägssidan har detta resulterat i ett antal uppmärksammade erfarenheter sedan den som bjudit lägst inte klarat av uppgiften inom givna ekonomiska ramar. Öresundståg och Östgötatrafiken är två beställare som har värdefulla erfarenheter av detta.

När Stockholms Läns Landsting (SLL) nu upphandlar kollektiv sjötrafik i Stockholm är en rimlig förväntan att dessa erfarenheter har tagits tillvara och så verkade först vara fallet. Kravet på anbudsgivaren var bland annat ”styrkt god och stabil ekonomisk och finansiell ställning” och att SLL vid bedömningen skulle granska anbudsgivarens ”betalningsförmåga och lönsamhet”. Så långt så väl.

När utvärdering av anbud sedan gjordes hände dock något besynnerligt. SLL tilldelade ett avtal till en part som helt saknar kapital, personal, tillstånd och erfarenhet att bedriva sjötrafik. Det vinnande bolaget har varit likvidationspliktigt sedan september 2014, vilket lätt kunnat kontrolleras om intresse funnits.

Den förklaring som SLL ger i den efterföljande processen är att en privatperson lämnat ett intyg som SLL anser läker bristen. Privatpersonen är en riskkapitalist som i sitt intyg tydliggör att intyget ”aldrig [kan] användas som en garanti” och att han endast gjort en ”översiktlig granskning av bolagets redovisning”. Med dessa reservationer kan denne person ändå intyga att han ”kan och kommer att tillse att bolaget under avtalstiden klarar att uppfylla de krav på ekonomisk trygghet som ställs”. Inte med ett ord nämns att bolaget faktiskt är likvidationspliktigt. Privatpersonen har efter tilldelning sålt sina aktier i bolaget.

Vad hände med den utlovade kritiska granskningen av betalningsförmåga och lönsamhet? Kravet på styrkt god och stabil ekonomisk ställning?

Kort och gott har tjänstemännen i förvaltningen i bästa fall blivit förda bakom ljuset av en skicklig riskkapitalist som efter tilldelning genast sålde det tomma bolaget när tidpunkten för verklig leverans började närma sig. Att tjänstemännen inom SLL inte bättre förmår tillvarata det allmännas intressen är inget annat än bedrövligt.

För den som undrar hur vissa privatpersoner lyckas bli förmögna på skattefinansierad offentlig verksamhet är detta ett skolboksexempel värt att studera. Metoden är att lämna in ett anbud för en verksamhet som man inte vet något om, i namnet av ett bolag utan kapital, personal eller andra resurser.

Anbudslämnaren backas sedan upp med ett intetsägande löfte från en okänd privatperson med understrykande av att löftet inte är juridiskt bindande. Är man lyckosam säljer man bolaget genast vidare till den som har en långsiktig önskan att bedriva verksamheten. Går det inte bra har man inte förlorat något, eftersom inga garantier gavs.

”Heads I win, tails you lose” är kanske det uttryck som bäst sammanfattar detta lotteri utan risk som nu möjliggjordes av tjänstemännen inom SLL. I ett sådant riskfritt och landstingsfinansierat lotteri är det utan tvivel många som hade velat delta, om bara förutsättningarna hade varit kända på förhand.

Tisdagen 23 februari skall trafiknämnden i Stockholm formellt utse vinnaren i lotteriet. Det blir en part som själv aldrig deltog i anbudstävlingen men som i dagarna köpte det tomma bolag som SLL tyckte var bäst: Gotlandsbolaget.

Vi skärgårdsredare kan bara maktlösa stå vid sidan om och häpnas över hur lättvindigt de som själva inte har något egentligt ansvar eller kunnande hanterar små välskötta rederier med visad kompetens och erfarenhet.

Och fråga oss varför vi deltog i detta narrspel uppsminkat till offentlig upphandling.

Björn Öberg, styrelseordförande i Stockholms Sjötrafik AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev