tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

Tidsbegränsade jobb inget ungdomsfenomen

Innan 2035 behövs 160 000 fler undersköterskor i vården och omsorgen. För att klara kompetensförsörjningen i framtiden måste utvecklingen med allt fler visstidsanställda vända.

Publicerad: 24 februari 2016, 12:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tidsbegränsade anställningar gör att de anställda får en osäker livssituation och en ohållbar arbetsmiljö som ökar stressen.


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetJämställdhetVälfärdstjänsterVälfärdSjukskrivningar

Replik. Kommunal välkomnar om Vårdföretagarna (DS 22 februari) och SKL (DS 23 februari) på allvar är beredda att ta tag i problemet med de ökande tidsbegränsade anställningarna, med allt vad det innebär i termer av otrygghet för den enskilda arbetstagaren och bristande kontinuitet i vård och omsorg.

Ingen är däremot betjänt av försök att släta över problemen, som är gemensamma för offentlig och privat vård och omsorg.

Här hade vi hoppats att resultaten i Kommunals rapport ”Flexibilitetens pris” skulle leda till en bättre självinsikt hos Vårdföretagarna och SKL än vad som ges uttryck för i deras repliker.

Till att börja med är det statistiskt ohederligt att som SKL klumpa ihop alla mellan 27-64 år och mena att de flesta har en tillsvidareanställning.

Det vi ser är att majoriteten av de tidsbegränsat anställda är mellan 20-30 år gamla och att den näst största gruppen är 30-40 år. Dessutom har en undersköterska som gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet arbetat nästan tio år i yrket vid 27 års ålder.

Det är djupt oroande att SKL försöker bagatellisera tidsbegränsade anställningar som ett ungdomsfenomen, när det för det första inte stämmer och för det andra inte betyder att det inte är ett problem.

Ska allmänheten verkligen tro på att majoriteten av de 150 000 tidsbegränsat anställda i vård och omsorg är studenter som jobbar visstid frivilligt?

Tidsbegränsade anställningar och deltider gör att de anställda får en osäker livssituation och en ohållbar arbetsmiljö som ökar de stressrelaterade problemen i våra yrkesgrupper.

Sjukskrivningstalen för psykiska diagnoser som utmattningssyndrom är högst bland arbetarkvinnor i offentlig sektor och ännu högre bland tidsbegränsat anställda jämfört med tillsvidareanställda.

Vi delar SKL:s uppfattning att ett mer jämställt familjeliv skulle dämpa kvinnors stress och även sjukskrivningarna, men minst lika viktigt är goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

Det är trots allt det som vi parter i första hand har inflytande över, så det vore på sin plats för arbetsgivarsidan att ta sitt ansvar för utvecklingen.

För gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter sammanslaget, vilket är ungefär 42 procent av alla som arbetar inom vård och omsorg, är var fjärde tidsbegränsat anställd.

Andelen tidsbegränsade anställningar för den här gruppen har inom privat vård och omsorg under perioden 1997-2015 i snitt legat sex till fyra procentenheter över motsvarande grupp i offentliga anställningar.

Det stämmer som Inga-Kari Fryklund lyfter i sin replik att andelen tidsbegränsade anställningar för just den här gruppen minskade mellan 2014-2015 och att det privata ligger en procentenhet lägre än det offentliga 2015.

Det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällighet. Det som rapporten beskriver är utvecklingen över tid, inte procentsatser från ett år till ett annat.

Så länge arbetsvillkoren och lönerna ser ut som de gör kommer det inte vara möjligt att behålla personal och nyrekrytera personal i den utsträckning som krävs.

Innan 2035 behövs 160 000 fler undersköterskor i vården och omsorgen. För att klara kompetensförsörjningen i framtiden måste utvecklingen med allt fler osäkra jobb vända.

Kommunal har föreslagit en rad åtgärder för att få till en mer långsiktigt hållbar personalplanering i såväl privat som offentlig verksamhet.

Heltid som norm och vikariepooler är några av förslagen som SKL också lyfter, det ser vi mycket positivt på att arbeta vidare med.

Om Vårdföretagarna också fokuserade på att hitta lösningar i stället för att greppa halmstrån som kan tala till deras fördel, vore mycket vunnet för vård- och omsorgstagarna och personalen i välfärden.

Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal

Elinor Odeberg, utredare Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev