Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

Samvetsfrihet ett verktyg för abortmotståndarna

Vi behöver inte rikta blicken särskilt långt bort för att se vad samvetsklausuler har ställt till med i vården. Det räcker med att gå till Norge för att se problemen, skriver barnmorskan och regionpolitikern Mozhgan Jalali i sin slutreplik om samvetsfrihet och kvinnors rätt till abort.

Publicerad: 17 november 2014, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

REPLIK I sitt svar i Dagens Samhälle bemöter kristdemokraternas gruppledare i Kronobergs landsting, Eva Johnsson, den omfattande kritiken, bland annat min, mot hennes förslag om att införa samvetsfrihet i landstingets personalpolicy genom att hävda att de som kristdemokrater står bakom aborträtten.

Vi kan i den här frågan inte bortse från att i flera länder i Europa samt i USA har samvetsklausulerna blivit ett verktyg för abortmotståndarna. Johnsson menar att landstinget har en skyldighet att erbjuda den lagstadgade vård som patienterna söker för. Hur denna vård ska tillgodoses om vårdpersonalen samtidigt får möjlighet att vägra att utföra vitala arbetsuppgifter tar däremot inte Johnsson något ansvar för.

Hon skriver vidare att regionen som arbetsgivare har ett ansvar att tillgodose personalens önskemål om de på grund av religion inte vill utföra vissa arbetsuppgifter. Men den viktigaste frågan för en regionpolitiker handlar om hur regionen ska kunna erbjuda en vård av högsta kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet. En fråga som Johnsson totalt förbisett i detta sammanhang.

Att människor är olika, tror på olika saker och väljer olika handlingar efter sin personliga och eventuellt religiösa övertygelse samt livsåskådning är inget nytt. Men att ens egna preferenser får begränsa och därmed försämra någon annan människas valmöjlighet vore en mycket dyster utveckling.

Genom att hänvisa till artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt till Europakonventionens artikel 9, menar Johnsson att samvetsfrihet är en rättighet som Sverige måste respektera. De båda artiklarna slår fast att alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Men hon borde ha läst hela artiklarna, i stället för att ta saker och ting ur sitt sammanhang. Samvetsfrihet handlar om individens frihet att agera utifrån sin moraliska och religiösa övertygelse. Det är förvisso en rättighet, men den får inte inskränka andra människors fri- och rättigheter. Enligt Europakonventionen får samvetsfriheten inte stå i vägen för skydd och hälsa, vilket också Europadomstolen påpekat i flera domar.

Att det finns många andra länder där samvetsklausulen är lagstadgad för sjukvårdspersonal är en svag argumentation. Samvetsklausuler finns i flera länder där de missbrukas flitigt. I Italien hänvisar mer än 70 procent av gynekologerna till samvetsfrihet när det kommer till att vägra utföra aborter.

Konsekvensen blir, enligt Europarådets kommitté för sociala rättigheter, att kvinnor som ska göra abort fråntas rätten till sin hälsa och därmed diskrimineras. I Spanien finns regioner med apotek som vägrar att sälja preventivmedel med hänvisning till personalens samvetsbetänkligheter. Sjukhus i Norge kämpar i dag med schemaläggning av personal för att kunna erbjuda abortvård som många i personalen reserverat sig emot.

Vi behöver alltså inte rikta blicken särskilt långt bort för att se vad samvetsklausuler har ställt till med i vården.

En konsekvens som motionärerna inte har räknat med är de signaler man sänder till vårdpersonal som arbetar med abortfrågor. Dessa ska alltså känna sig samvetsbefriade och okänsliga jämfört med de kollegor som inte vill utföra abort. Vem vill då jobba på abortmottagningen när en arbetsgivare sanktionerar den hållningen?

Självklart ska all vård i modern tid utgå ifrån patientens behov och önskemål. Vården ska präglas av professionella vårdgivare som har god förmåga att kunna skilja mellan sina egna preferenser och patientens dito. När en barnmorska möter en abortsökande kvinna ska hon alltid ha i bakhuvudet att det inte är hon själv som gör en abort, utan att det är den sökande kvinnan som gör det.

En professionell barnmorska visar alltid respekt för kvinnans rättighet att bestämma över sin kropp och litar på att hon fattar rätt beslut utifrån sin livssituation.

Mozhgan Jalali, barnmorska med erfarenhet av att jobba på abortmottagning, ersättare i regionfullmäktige (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev