måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

RFSU: Rädda inte aborterade fosters liv

Idag håller Socialstyrelsen möte om de sena aborter som vållat debatt på sistone. RFSU vill från detta höra utfästelser om att svensk abortvård ska vara säker och utan köer och hoppas även på ett tydligt besked: i Sverige ska det inte utföras några livräddande åtgärder på aborterade foster.

Publicerad: 27 september 2017, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Daniel Ivarsson/RFSU


Ämnen i artikeln:

VårdköerAbortvården

Under den senaste tidens debatt om sena aborter har man kommit att blanda ihop vård vid extremt för tidigt födda barn och abortvård. Som så ofta i abortfrågan blir argumenten känslomässigt laddade, förhastade, hetsiga och ibland fulla av faktafel. RFSU menar att den centrala frågan är hur vi skapar en god och säkert abortvård, även vid sena aborter.

Sverige har en av världens bästa  abortlagstiftningar. Den har starkt stöd hos personalen i vården, i riksdagen och hos svenska folket. En sen abort, det vill säga en abort efter vecka 18, är ovanlig och när den sker är den prövad, bedömd och slutligen beslutad av Socialstyrelsens Rättsliga Råd.

Nästan alla sena aborter beror på allvarliga fosterskador eller starka sociala skäl. Att detta beslut ska vara föremål för ytterligare prövning av enskilda läkare eller barnmorskor i samband med aborten, över patientens huvud, är oacceptabelt. Vård ska ges på lika villkor över hela Sverige.

Låt oss också ha ett sansat perspektiv. Sena aborter tillhör gruppen mindre vanligt förekommande vård och utgör endast 1,38 procent av alla aborter som görs i Sverige. Av de sena aborterna är det endast en av fem som görs under vecka 21.

I debatten har det många gånger låtit som om sena aborter är vanliga, att fostret lever och personalen står handfallna. Perspektiven utgår från fostret och vårdpersonalens påstådda svårigheter att hantera situationen. Kvinnans perspektiv och rätt till en god abortvård har varit alltför frånvarande.

Personer som genomgår en sen abort träder heller sällan fram och beskriver vad som hänt och varför. Av hänsyn till dessa personer bör vi vara noga med att hålla en värdig debatt. Sverige har i många avseenden en bra och säker abortvård. För att slippa oklarheter vill RFSU att:

Socialstyrelsen skyndsamt ska komma fram till klargöranden av det regelverk som finns. RFSU ser en glidning i tolkningen av lagen, där nya begrepp som när aborten ”påbörjas” och ”avslutas” tillkommit. Så kan vi inte ha det. En abort sker när personen tar ett läkemedel som sätter i gång aborten.

Fokus nu bör ligga på hur vi skapar en god och säker abortvård på lika villkor, även vid sena aborter. Abort ska alltid ske utan fördröjningar. Det innebär att vården måste organiseras så att inga köer uppstår. Skyndsam hantering ställer också krav på Rättsliga Rådets handläggning och rutiner.

I Sverige ska vi använda de behandlingsmetoder vid abort som är mest skonsamma för kvinnan. Att återgå till metoder som Sveriges gynekologer för länge slutat använda bara för att aborten ska kunna avslutas inom en viss tid är inte god och säker vård.

Abortvården ska organiseras som annan specialiserad vård görs med stora krav på rätt kompetens. Eftersom sena aborter är betydligt mindre förekommande, är kravet på erfaren och kompetent personal extra viktig. En god arbetsmiljö för personalen är centralt för RFSU.

Slutligen, i vården vid de sena aborterna ska kvinnas behov och rätt stå i centrum. Den som bär livmoder och därmed graviditeter kan inte vara skyldig att alltid och i alla situationer fullfölja en graviditet. Kvinnas rätt till integritet och självbestämmande måste tas till vara.

Socialstyrelsen har samlat till möte. Vi förväntar oss att man ska komma med ett tydligt besked; i Sverige ska det inte utföras några livräddande åtgärder på aborterade foster. Vi hoppas att den fortsatta debatten kan fokusera på hur vi skapar en god och säker abortvård, även vid sena aborter.

Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdköerAbortvården

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev