måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

”Psykiatrin måste ta övergrepp på allvar”

Kampanjen #metoo har visat världen hur vanligt det är att kvinnor utsätts för övergrepp. Sexuella övergrepp leder ofta till psykisk ohälsa och många utsatta kvinnor hamnar i psykiatrin. Men det tar inte vården hänsyn till. Det här måste ändras - psykiatrins skygglappar måste bort och de nationella riktlinjerna ge drabbade möjlighet att läka.

Publicerad: 1 november 2017, 13:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi som har utsatts behöver möjlighet att bearbeta detta för att läka, och då behövs bra psykiatri med psykoterapi.”

Foto: Mettus, Colourbox


Ämnen i artikeln:

PsykiatriLäkemedelPsykisk ohälsaSexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är många gånger grunden till psykiska ohälsa. I studien Vi är många av Anita Bengtsson-Tops uppger 70 procent av de deltagande kvinnorna som vårdas i psykiatrin att de under sitt liv varit utsatta för någon form av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp och/eller ekonomiskt utnyttjande.

Även rapporten Våld och Hälsa från Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NcK, uppmärksammar hur vanligt det är att personer med psykisk ohälsa har varit utsatta för sexuella övergrepp, vilket ökar risken för en rad diagnoser såsom depression, självskadebeteende och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Vi som har utsatts behöver möjlighet att bearbeta detta för att läka, och då behövs bra psykiatri med psykoterapi. I det sammanhanget är Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångest ett skämt. De rekommenderar endast läkemedel och kognitiv beteendeterapi, KBT, inte mer långvariga former av terapi såsom psykodynamisk terapi.

Jag har själv utsatts för övergrepp och för mig har inga mediciner hjälpt. Jag har ingen kemisk obalans i hjärnan, mina problem sitter djupare än så. Det var först när jag fick en bra terapeut som jag vågade prata om vad som hade hänt. Att våga öppna sig kräver en bra relation till terapeuten, vilket i sin tur kräver lång tid. Det räcker inte med maximalt tio gånger som generellt rekommenderas inom KBT.

Det är också väldigt märkligt att den psykiatriska heldygnsvården inte uppmärksammar att många patienter har utsatts för sexuella övergrepp. Sällan får du frågan från personalen, och med all personalomsättning och stress saknas tryggheten där du som har varit utsatt faktiskt vågar berätta. Har du varit med om något sådant vill du inte behöva berätta samma historia 50 gånger för olika personer.

Det förekommer också att kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp bältas, vilket definitivt inte borde ske. Det förvärrar snarare ens tillstånd, då det blir som en återupprepning av det övergrepp som tidigare skett.

Ett annat problem är bemötandet av personer med självskadebeteende. Det finns fördomar hos personalen om att dessa patienter endast söker uppmärksamhet, när det i stället kan finnas en underliggande problematik, såsom övergrepp, som gör att du skadar dig själv för att du hatar den egna kroppen så mycket.

Det är också väldigt anmärkningsvärt att det ofta saknas rutiner inom slutenvårdsavdelningarna för att förhindra ytterligare sexuella övergrepp. En granskning som tidningen Feministiskt Perspektiv har gjort visar att 17 av 19 psykiatriska avdelningar saknar detta.

Förutom övergrepp som begås av andra patienter, har det även förekommit sexuella övergrepp som utförs av personal, vilket journalisten Daniel Velasco har visat i radiodokumentären Patienten och tystnaden.

Det är dags för psykiatrin att ta bort skygglapparna. Sexuella övergrepp leder ofta till psykisk ohälsa. Endast genom att det hanteras kan vi få rätt behandling. Sjukvårdsminister Annika Strandhäll måste ta sitt ansvar och skapa en miljö och nationella riktlinjer som ger oss möjlighet att läka.

Paulina Tarabczynska, ordförande i Mångfalds- och jämställdhetsutskottet i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev