Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

KD Kronoberg: ”Vi vill inte alls avskaffa aborträtten”

Det har uppstått en debatt om aborträtten efter att KD i Kronoberg motionerat om att landstinget bör införa samvetsfrihet. Men att påstå att vi är emot aborträtten är helt fel, skriver KD:s gruppledare Eva Johnsson i en replik.

Publicerad: 13 november 2014, 08:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vårdpersonal bör ha rätt att säga nej till aborter.


Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

REPLIK. I Dagens Samhälle 7/11 försöker Mozhgan Jalali påskina att Kristdemokraternas landstingsgrupp i Kronoberg inte står bakom aborträtten. Bakgrunden är att Kristdemokraternas landstingsgrupp har lämnat in en motion om att landstingets personalpolicy bör kompletteras med ett avsnitt om samvetsfrihet.

I korthet innebär motionen att personal inte skall tvingas delta i verksamhet som strider mot deras etiska övertygelser. Vi hänvisar i motionen bland annat till Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Att med motionen som grund dra slutsatsen att vi vill avskaffa aborträtten är helt fel och bygger på slutsatser som inte har någon grund i varken uttalanden eller motionstexten. Låt oss därför återigen slå fast att vi står bakom varje kvinnas rätt att själv bestämma om en abort, men menar samtidigt att samvetsfrihet och aborträtten inte står i motsatsförhållande till varandra.

Jalali menar vidare att samvetsfrihet inte hör hemma hos professionella vårdgivare. Låt oss då påminna om att samvetsfrihet är en rättighet som Sverige måste respektera. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 18 och Europakonventionens artikel 9 slås fast att alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I många andra länder finns därför en samvetsklausul för sjukvårdspersonal.

Precis som svenska journalister i dag åtnjuter samvetsfrihet borde svensk sjukvårdspersonal inför svåra etiska dilemman kunna göra det. Vi välkomnar en diskussion om samvetsfrihet, den är inte bara aktuell i förhållande till aborträtten. Det är inte orimligt att många läkare och sjuksköterskor skulle ha betänkligheter om en riksdagsmajoritet skulle besluta om rätt till aktiv dödshjälp. Men det kan också handla om livsuppehållande åtgärder för att möjliggöra organdonation.

Kristdemokraterna vill inte lagreglera om en samvetsklausul. Men så länge landstinget kan tillgodose aborträtten, vilket är deras skyldighet, borde konkreta situationer kunna lösas genom att arbetsgivaren och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska skötas.

Samtidigt anser vi att vi som arbetsgivare i regioner och landsting har ett ansvar att undvika att anställda som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor tvingas att delta i denna verksamhet. Konkreta situationer kan lösas om det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården. Arbetet på en kvinnoklinik innebär ett brett stöd till kvinnor i olika situationer, till exempel rådgivning, upplysning och annan behandling så vi tror att detta är möjligt utan att det stör verksamheten.

Kristdemokraterna värnar aborträtten. Landstingen har en skyldighet att erbjuda abort. Det är fullt möjligt att upprätthålla samtidigt som vi värnar rätten till vårdpersonalens integritet och samvete. Landstingens uppdrag är att se till att båda dessa rättigheter säkerställs. Samvetsfrihet är en fråga om etik – för alla!

Eva Johnsson, gruppledare, landstingsgruppen KD Kronoberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev