Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Organisation

Karolinskas fokus på omvårdnad är bättre

Allt för ofta ser vi att fokus i vården ligger på effektivitet och produktion, i stället för på vårdkvalitet för patienten. Vi sjuksköterskor menar att Karolinska universitetssjukhusets nya fokus på omvårdnadsutveckling ger bättre vårdkvalitet.

Publicerad: 29 augusti 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SjuksköterskorPatienterStockholm

Omvårdnad är livsviktigt för patienten. Utan god omvårdnad riskerar vi längre vårdtider och sämre utfall för patienterna. Karolinska universitetssjukhuset har infört en ny verksamhetsmodell för att öka vårdkvalitet och patientnöjdhet vilket skapar en tydlig struktur för omvårdnad på snart alla ledningsnivåer. Detta resulterar i att evidensbaserad omvårdnad i dag bedrivs i större utsträckning och att kontinuerlig omvårdnadsutveckling säkerställs. Dessutom gör detta akutsjukvården mer attraktiv för sjuksköterskor.

Allt för ofta ser vi att fokus i vården ligger på effektivitet och produktion, i stället för på vårdkvalitet för patienten. Vi sjuksköterskor menar i stället att kvaliteten i omvårdnad, samt dess resultat för patienten, hela tiden måste vara vår högsta prioritet.

Vi har i dag svårt att få sjuksköterskor att vilja arbeta inom akutsjukvården. Hög arbetsbelastning och begränsad tid för återhämtning samt etisk stress att inte kunna ge bästa omvårdnad till patienten, är bidragande orsaker till svårigheten att rekrytera och behålla våra värdefulla sjuksköterskor.

I den tidigare verksamhetsmodellen ansvarade i de flesta fall första linjens chefer för all omvårdnadsutveckling på enheten. Ett standardiserat arbetssätt för omvårdnadsutveckling saknades oftast och utvecklingen var därmed individbaserad och beroende av kunskap, erfarenhet och intresse hos den enskilda chefen. Med dagens verksamhetsmodell säkerställs en högre kvalitet på omvårdnad, tack vare nyskapade tjänster som kontinuerligt arbetar med omvårdnadsutveckling i nära samarbete med första linjens chefer.

Sjuksköterskor ansvarar för att leda omvårdnaden, såväl i patientnära vård som i ledning. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor med hög akademisk kunskap arbetar med ständiga förbättringar för patienten samt leder omvårdnadsutvecklingen. Eftersom de även arbetar kliniskt, bibehålls den akademiska omvårdnadskompetensen i vården.

I ett Stockholm, och för all del Sverige, där stor brist på vårdplatser råder är det kanske provocerande och kontroversiellt att tillsätta tjänster som arbetar med omvårdnadsutveckling och därmed har mindre tid för klinisk tjänstgöring. Många hävdar att dessa nytillsatta roller för omvårdnadsutveckling och omvårdnadsforskning dränerar vården på sjuksköterskor, men vi menar att det är tvärtom. Sjuksköterskor ska absolut ägna sig åt omvårdnad och utveckling av densamma. Övriga kringarbeten kan med fördel utföras av annan personal i form av vårdnära service men låt vårdprofessionerna själva avgöra vilka dessa uppgifter är!

Omvårdnad är ett eget kompetensområde. Omvårdnad är också sjuksköterskans roll och ansvar. Precis som omvårdnad är en förutsättning för patientsäkerhet är också vårt yrke en förutsättning för att patienterna ska få den vård de har rätt att förvänta sig.

Sjuksköterskor har, med sin unika kompetens, en avgörande roll att utveckla och driva vården framåt. Det är sjuksköterskor som varje dag ser till det mest centrala i vår verksamhet: patienten. Det är sjuksköterskor som vårdar våra föräldrar, våra syskon, våra partner och våra barn.

För att ha öppna vårdplatser krävs sjuksköterskor, för att sjuksköterskor ska vilja arbeta inom tung slutenvård krävs en god och stimulerande arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter inom omvårdnad för patienten. Och Karolinska universitetssjukhusets verksamhetsmodell skapar förutsättningar för just detta.

Det är inte en dag för sent att omvårdnaden sätts på kartan och utgör en viktig del vid alla ledningsbord inom sjukvården!

Jessica Schiött, vårdenhetschef Patientområde Sjuka Nyfödda barn

Sahereh Roshandel, vårdenhetschef patientområde Neurovaskulära sjukdomar

Gunilla Henricsson, vårdenhetschef Funktionsområde Barn-Perioperativ Medicin och Intensivvård.

Jennie Welin-Berger, vårdenhetschef  Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin, ÖPV.

Anna Kiriakou, vårdenhetschef Patientområde Sjukdomar i nervsystemet

Katarina Meijers, vårdenhetschef Funktionsområde Akut Slutenvård, Huddinge

Lars Robertsson, vårdenhetschef  Tema Åldrande

Gunilla Klerck Marklund, vårdenhetschef Patientområde Högspecialiserad barnmedicin

Jeannette Dahl, vårdenhetschef Funktionsområde Intensivvård Solna

Regina Karlsson, vårdenhetschef  Patientområde Neurokirurgi

Caroline Kevin, tf Funktionsområdeschef Funktion Akut Huddinge

Magnus Flodberg,  vårdenhetschef  Funktionsområde Pre- och postoperativa vård samt smärtvård

Jannika Schiller Konradsson, vårdenhetschef Patientområde Intensivvården Huddinge

Jacoba Wennergren, vårdenhetschef patientområde Högspecialiserad Barnortopedi och medicin

Birgitta Olgren, vårdenhetschef Funktionsområde Intensivvård

Maria Häger, interimschef Karolinska universitetssjukhusets bemanningscentrum

Annika McCarthy, vårdenhetschef patientområde barnonkologi, koagulation och hematologi

Jessica Schiött, vårdenhetschef Patientområde Sjuka Nyfödda barn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev