Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Löner & avtal

SKL:s huvudfokus är lärarbristen

Ett modernt läraravtal behöver ge kommuner och skolhuvudmän möjlighet att utforma och utveckla arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: 15 maj 2018, 11:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvtalsrörelsenKollektivavtalLärarnas RiksförbundLärarförbundetLärarlönerLärareSKR

Replik. Vi är mitt i förhandlingar om ett nytt avtal för 200 000 lärare. Förhandlingarna har nu kommit till en punkt där vi ber medlare komma till bordet. Det ligger rätt litet dramatik i medling på lärarområdet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och lärarorganisationerna träffade avtal efter medling 2010 och 2012. Medling är en del av den svenska modellen och har använts rätt flitigt just för läraravtalen.

Mitt i förhandlingarna har de båda lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) en förvånansvärt hård ton på Dagens Samhälles debattplats. För vår del har det varit och är fortsatt viktigt att vi för diskussionen om ett nytt avtal vid förhandlingsbordet. Det har vi varit överens om med lärarfacken under fyra månader av konstruktiva samtal.

Det finns ett par allmänna reflektioner att göra utifrån Lärarförbundets och LR:s inlägg.

Antalet barn och unga ökar med 350000 de kommande tio åren. Samtidigt kommer efterfrågan på arbetskraft att vara stor. Antalet i arbetsför ålder ökar betydligt mindre. Det gäller på hela arbetsmarknaden. Vi behöver både attrahera nya medarbetare exempelvis i skolan och utveckla nya arbetssätt till exempel genom ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vi måste också kunna organisera skolan på sätt som vi inte gör idag och hitta sätt att använda våra samlade resurser ännu bättre.

Skolans behov och utmaningar, efterfrågan på fler behöriga lärare och hur olika vägar ser ut för att komma framåt, är således SKL:s huvudfokus. Också i våra avtalsförhandlingar.

Så sent som i november undertecknade SKL och lärarfacken ett nytt samverkansavtal, som också syftar till att möta skolans utmaningar, inte minst för att utveckla arbetsmiljön, så att arbetet och skolan kan organiseras på nya sätt. Kompetens ska användas på rätt sätt, karriär- och kompetensutveckling ska kunna ske kontinuerligt och det behövs ett konkret arbetsmiljöarbete på varje enskild förskola och skola. Vi är helt överens.

När det gäller reglerna för omställning och turordning, så är det regler som redan gäller i all annan kommunal verksamhet efter överenskommelser med de övriga fackförbunden i fjol. De syftar till att stödja nya arbetssätt, som är helt nödvändiga – också i förskolor och skolor.

De föreslagna turordningsreglerna handlar förstås inte om att säga upp lärare i en situation med stor lärarbrist, vilket vi också hela tiden betonat i samtalen med lärarfacken. Syftet är att snabbare identifiera vilka som är i behov av omställningsåtgärder. Genom lokal omställning kan exempelvis lärare, som saknar viss kompetens, få behörighet. Med bättre regler kan vi snabbare möta efterfrågan på rätt kompetens, främja utveckling och använda lärares kompetens till gagn för eleverna.

Nu fortsätter förhandlingarna med medlarnas stöd och vägledning. Vi och lärarfacken vill ofta precis samma saker – nämligen se skolor fyllda av elever med hög måluppfyllelse och lärare som trivs. Olika kommuner och skolor står inför olika utmaningar. Ett modernt läraravtal behöver ge kommuner och skolhuvudmän möjlighet att utforma och utveckla arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar. Skolan behöver parter som tar ansvar för helheten, på både nationell och lokal nivå.

Niclas Lindahl, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev