Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Löner & avtal

Nytt läkaravtal med både sifferlösa och siffersatta år

Publicerad: 13 november 2020, 10:45

Läkarna får i sitt nya avtal retroaktiva löneökningar från den 1 april i form av en lokal lönerevision. Det betyder att avtalet är sifferlöst det första året. Vilket är rakt emot det som Läkarförbundet har krävt i sina yrkanden.

Foto: Erik Simander/Bildbyrån, Region Gävleborg, Läkarförbundet

Det sista avtalet inom kommunsektorn gick i hamn på fredagen. Det är läkarna som får ett unikt avtal, med både siffersatta och sifferlösa år. Och retroaktiva löneökningar från den 1 april. ”Ett tag var det väldigt nära att det inte skulle bli något avtal”, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Dagens Samhälle.


Ämnen i artikeln:

Avtalsrörelsen

Avtalet år fyraårigt, liksom övriga kommunala avtal, och gäller cirka 34 000 läkare i kommuner och regioner.

Industrin, som är normerande för lönekostnadsökningarna på svensk arbetsmarknad, får inga retroaktiva löneökningar från den 1 april, då hela avtalsrörelsen sköts upp på grund av den eskalerande pandemin.

Men nu står det klart att alla anställda inom kommuner och regioner får lön för denna tid.

Kommunal har träffat avtal om ett engångsbelopp på 5 500 kronor per individ, medan Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet förra veckan enades om lokala lönerevisioner från den 1 april.

Även läkarna får i sitt nya avtal retroaktiva löneökningar från den 1 april i form av en lokal lönerevision. Det betyder att avtalet är sifferlöst det första året. Vilket är rakt emot det som Läkarförbundet har krävt i sina yrkanden. Följande tre år av avtalet är dock siffersatta och ligger i linje med industrinormeringen.

– Det är en unik avtalskonstruktion. Vi har plockat från olika modeller och hittat en helt egen modell. Det har varit ett väldigt konstruktivt givande och tagande under förhandlingarna, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Varför går ni med på sifferlöst det första året?
– Regionerna har önskat att läkarnas tillit till dem ska bli bättre. Nu ger vi regionerna en chans att visa att de kan ta ansvar för läkarnas löneutveckling.

Industrins avtal var klara förra söndagen och de två stora kommunala avtalen för nära 600 000 anställda två dagar senare. Läkarförhandlingarna har dragit ut på tiden.

– Det har varit enormt intensiva förhandlingar och jag har dygnat, som min dotter skulle ha uttryckt sig, säger Heidi Stensmyren.

Hur nära var det att det inte skulle bli ett avtal utan konflikt?
– Vi har stått extremt långt ifrån varandra. Ett tag var det osäkert om vi över huvud taget skulle ro det här i land.

Heidi Stensmyren ger också arbetsgivarna beröm för deras konstruktiva inställning.

Avgörande för Läkarförbundet har varit att få till stånd de retroaktiva löneökningarna, samtidigt som förbundet velat säkra siffersatta avtal.

– Vi har kämpat väldigt hårt för att få retroaktiva löneökningar. Läkarna har jobbat så hårt under pandemin och verkligen ställt upp. Något annat hade inte varit möjligt, säger hon.

Joakim Larsson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation, utrycker sig på ett liknande sätt i ett pressmeddelande.

− Läkarna har gjort betydande insatser under coronapandemin och för oss är det självklart att det ska premieras. Vi är överens med Läkarförbundet om att årets löneöversyn ska gälla från den 1 april 2020.

Läkaravtalet

För 2020 är löneavtalet utan angiven nivå. De tre följande åren innehåller avtalet årliga garanterade utfall. Avtalet är på 41 månader, men med retroaktivitet på lön från den 1 april 2020, och gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre än det avtal som slutits av industrins parter. Det sista året gäller industrins märke för löneökningarna.

Avtalet innehåller också skrivningar om förbättrad möjlighet att få ut övertid och ersättning för beredskap, samt uppföljningar av löner för läkare med tidsbegränsade anställningar.

Källa: Läkarförbundet och SKR

Stefan Helte

Reporter

sh@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

Avtalsrörelsen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev