söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Löner & avtal

Luleå vill ha schysta villkor vid upphandling

Inom vissa branscher lever anställda med osunda arbetstider och löner till följd av pressade priser vid upphandlingar. Det ska inte vara möjligt för företag att konkurrera med sämre villkor för anställda. Luleå kommun går nu vidare på egen hand med arbetsrättsliga krav i upphandlingar.

Publicerad: 27 januari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kan inte kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under avtalsperioden men däremot kan vi ställa krav på arbetsrättsliga villkor.


Ämnen i artikeln:

KollektivavtalArbetsmiljöLönebildningLöner

Det går bra för Luleå och för näringslivet. Grunden för detta är ett gott företagsklimat och ett bra samarbete mellan kommunen och företagen. Luleå kommun köper in varor, tjänster och entreprenader för omkring två miljarder kronor per år. I Sverige sker varje år offentliga upphandlingar för drygt 600 miljarder kronor. Det motsvarar en femtedel av Sveriges BNP. Det är pengar som inte bör bidra till osund konkurrens, lönedumpning och dåliga arbetsvillkor. Luleå kommun vill, med vår köpkraft, bidra till att skapa sund konkurrens och schysta arbetsvillkor hos de företag vi arbetar med.

Huruvida det är möjligt att kräva arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar har diskuterats under en lång tid. I november röstade riksdagen ner regeringens förslag om att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid upphandling, men vi på Luleå kommun går vidare på egen hand.

Vi kan inte kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under avtalsperioden men däremot kan vi ställa krav på arbetsrättsliga villkor. Och det är motiverat. Inom vissa branscher lever anställda med osunda arbetstider och löner till följd av pressade priser vid upphandlingar. Det ska inte vara möjligt för företag att konkurrera med sämre villkor för de anställda.

Genom att inkludera krav på arbetsrättsliga villkor i våra upphandlingar som sätter nivån för lön, arbetstid och semester för de anställda kan vi säkra en miniminivå hos våra leverantörer.

Vi bedömer att det är mycket resurs- och kompetenskrävande att ställa arbetsrättsliga villkor i samtliga upphandlingar. Dessutom är uppföljningen avgörande för att kraven ska få önskad effekt. Därför anser vi det lämpligt att arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid ställs inom de branscher där Upphandlingsmyndigheten på uppdrag av regeringen redan tagit fram kriterier och kontraktsvillkor. Det finns idag för taxiförare men det kan bli tillämpligt inom exempelvis andra transporter, bygg och städtjänster.

Vi vill att seriösa företag med bra villkor för sina anställda ska veta att de konkurrerar på rättvis grund. Det innebär exempelvis att vi vill jobba för att när våra elever åker taxi till skolan blir de skjutsade av en chaufför som har en skälig lön, en arbetstid på 40 timmar per vecka, rätt till övertidsersättning och lagstadgad semester. Förutom att vi säkerställer villkoren för de som jobbar för oss säkerställer vi också säkra transporter av våra elever.

Vi jobbar för att alla våra affärer ska vara bli mer hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. När vi köper tjänster vill vi samtidigt göra något bra för samhället. I år ska vi vid minst tio upphandlingar ställa sociala krav för att främja sysselsättningsmöjligheter för prioriterade grupper, stimulera social integration och underlätta för sociala företag att göra affärer med oss. Där kan upphandlingar leda till att leverantörer anställer eller erbjuder lärling- och praktikplatser för grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Kan vi skapa schystare arbetsvillkor för anställda hos våra leverantörer och en sundare konkurrens på marknaden när vi bygger vägar eller köper in transporter så ökar vi nyttan med varje skattekrona.

Luleå kommun skriver in dessa krav i vår inköpspolicy som även omfattar våra kommunala bolag. Kan vi så kan väl andra också?

Yvonne Stålnacke, kommunalråd (S) Luleå kommun

Niklas Nordström, kommunalråd (S) Luleå kommun

Emma Breheim, inköpschef Luleå kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev