Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Löner & avtal

Flexpensionen saknar den nödvändiga flexibiliteten

Unionen skriver att flexpension (deltidspension) behövs inom tjänstesektorn för att man ska orka arbeta längre. Pensionsåldersutredningen från 2013 visar däremot att deltidspension inte leder till ökad livsarbetstid. Dessutom har det i en gemensam rapport mellan Unionen och Almega konstaterats att företag inom tjänstesektorn redan har lösningar för att låta medarbetare gå ner i tid eller löneväxla. Men det sker lokalt och efter individuella behov.

Publicerad: 14 december 2015, 10:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Almega vänder sig inte mot att företag och medarbetare gör överenskommelser om att gå ner i tid eller växla lön mot förmåner, till exempel extra pensionsavsättning. Men det bör ske individuellt och lokalt efter behov.


Ämnen i artikeln:

AvtalsrörelsenArbetsmarknadPensionKollektivavtal

REPLIK Ett av Unionens uttalade syften med en kollektivavtalad möjlighet till deltidspension, och som framförs i artikeln ”Både företag och anställda tjänar på flexpension”, är att man ska orka arbeta till 65 och fler längre än så. Dock visar den forskningsgenomgång som görs i Pensionsåldersutredning från 2013 att det inte finns något stöd för att deltidspension leder till ökad livsarbetstid.

Det är viktigt att påpeka att Almega inte vänder sig mot att företag och medarbetare gör överenskommelser om att gå ner i tid eller växla lön mot förmåner, till exempel extra pensionsavsättning. Men det bör ske individuellt och lokalt efter behov. Flexpension är, trots namnet, en central lösning utan flexibilitet.

Om man på riktigt från Unionens håll är intresserade av ett förlängt arbetsliv kan det istället vara en idé att läsa rapporten Education at a Glance 2013 från OECD. Där framkommer att den genomsnittliga examensåldern vid högskolor och universitet i Sverige är 29,7 år. I till exempel Storbritannien är motsvarande ålder 24 år och OECD-snittet ligger på 26,6 år. Om en individ kommer ut på arbetsmarknaden vid 25 års ålder istället för vid 30 är skillnaden i månatlig pension flera tusen kronor, redan vid en månadslön om dryga 20 000 kronor.

Finns det då något behov som Unionens flexpension tillgodoser? Faktiskt inte. Almegas bild, som bekräftas av den partsgemensamma rapport som Unionen och Almega tog fram 2014, är att det är ovanligt att anställda slutar innan 65 på grund av hälsoskäl. I tjänsteföretag är pensionsåldern också högre.

Rapporten visar att om det finns behov av att gå ner i tid eller göra extra avsättningar till pension löses det lokalt mellan den anställde och arbetsgivaren. Unionen menar att flexpension ska hjälpa företagen att kompetensväxla, men det partsgemensamma arbetet visar att företagen i tjänstesektorn redan jobbar aktivt med generationsväxling. Oron är snarare fler tvingande regler som försvårar lokal anpassning.

Unionen framhåller i sin artikel att flexpension innebär valfrihet. Flexpension är allt annat än valfrihet. Det är en tvingande löneväxling som gäller alla oavsett ålder eller lön. Dessutom blir det en ren ekonomisk förlust för individer med en lön under cirka 39 100 kronor vilket torde vara merparten av Unionens medlemmar. Förlusten uppstår i och med att ersättningar från trygghetssystemen och befintliga pensionssystem blir lägre när individen måste offra löneökning för att finansiera avsättningen till flexpension. Detta har Almega visat i en egen rapport med utgångspunkt i Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser.

Det är rättvisa att alla ska ha flexpension skriver Unionen. Samtidigt har vi gemensamt visat att behovet inte finns inom tjänstesektorn. Svenska modellen bygger på branschvisa avtal av en anledning, de behöver anpassas till de olika förutsättningar som råder inom olika områden. Rättvisa kan inte vara att samma lösning ska gälla för alla, varken för företag eller individer.

Per-Olof Adérian, försäkrings- och pensionsexpert, Almega

Oscar Scheja, utredare, Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News