Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Styrning: Tre vägar till tillit i organisationen

Publicerad: 15 april 2021, 07:17

Tomelilla har kommit en bra bit på väg mot tillitsbaserad styrning under ledning av kommundirektören Britt-Marie Börjesson. Pär Jerfström är kommundirektör i Sandviken och Marie Wiklund är kommunchef i Vaxholm.

Foto: Emil Langvad

En kommun har kommit en bra bit på väg mot att införa modellen, en annan kör inte i gång förrän om ett par år. Ytterligare en tillämpar den utan att kalla den vid namn.
DS har pratat tillitsbaserad styrning med tre kommundirektörer.


Ämnen i artikeln:

TillitFörvaltning

År 2016 tillsatte regeringen Tillitsdelegationen och gjorde klart att det är tillitsbaserad styrning som gäller i offentlig förvaltning. För snart tre år sedan kom delegationens huvudbetänkande. Ordföranden Laura Hartman sammanfattade nyligen den påbjudna styrmodellens kärna i en intervju i DS:

– Det handlar om att leda förståelsen för det gemensamma uppdraget snarare än att styra med dokument. Det gäller att arbeta med ett fåtal övergripande mål. I praktiken betyder det att man inte skriver styrdokument med 72 punkter. I stället ska man stanna upp vid det övergripande målet och överlåta till verksamheterna och professionen att komma på hur det ska göras.

Någon samlad bild av hur många kommuner och regioner som styrs tillitsbaserat finns inte. Men Tomelilla kommun har kommit en bit på väg.

För tre år sedan rekryterades Britt-Marie Börjesson, som då var omsorgsdirektör i Helsingborg, till jobbet som kommundirektör i Tomelilla. Hennes uppgift var bland annat att se över ledningen – och hon satsade på tillitsbaserad styrning.

– Jag har varit arbetsledare sedan jag var 20 år och gjort mina år i new public management. Jag har alltid kämpat för underifrånperspektivet för att det inte bara ska bli styrning och ledning uppifrån, säger hon.

Arbetet mot det nya har pågått i ett och ett halvt år.

– Det är en stor kulturförändring, inte bara för medarbetare och chefer utan även för det politiska systemet. Av hävd har ju att kräva nya handlingsplaner och dokument varit ett sätt att visa politisk handlingskraft. 

Britt-Marie Börjesson pekar på att det finns ett stort behov för medarbetarna att träna sin analysförmåga.

– Med den mer traditionella styrningen, med mycket ledning uppifrån, har vi inte skapat en gynnsam miljö för dem att analysera vad de ser i verksamheten.

Att de anställdas erfarenheter utifrån sina möten med medborgarna når fram till politikerna är centralt, anser hon. När de förtroendevalda ska fatta beslut om mål och budget har de numera fyra ”ben” att stå på. Kvar är de tre traditionella: ekonomin, mätningar av kvaliteten och en omvärldsanalys. Men nu tillkommer också ”nulägeskartor” med sådant som medarbetarna fört uppåt i organisationen.

Hur långt man kommit på vägen mot tillitsbaserad styrning i Tomelilla varierar mellan de olika verksamheterna. På skalan 1–5, där 5 innebär att kommunen formellt och fullt ut infört tillitsbaserad styrning, sätter Britt-Marie Börjesson 3,75.

Sandviken har bestämt sig: det är tillitsbaserad styrning som gäller – från 2023. Fram till dess förbereder sig kommunen för den nya modellen. Och det arbetet sker till stor del tillitsbaserat, enligt kommundirektören Pär Jerfström.

– Vi har ett politiskt beslut om att utveckla styrmodellen. Från början var tanken att skruva lite i den befintliga, som utgick mycket från ”balanced scorecard” med målformuleringar och processer. Men nu siktar vi på att ha en ny styrmodell efter valet, med tyngdpunkten på tillitsbaserad styrning. Vi har två personer som i princip jobbar heltid med förankring, utveckling och framtagande av olika förslag, berättar han.

Sandviken inledde med en förstudie bland både förtroendevalda och anställda för att få grepp om styrkor och svagheter i nuvarande styrmodell.

– Vi konstaterade att våra mål var väldigt introverta. Det handlade mer om att beskriva vad vi i organisationen skulle uppnå, säger Pär Jerfström.

För en lekman kan det låta som att ni tar lång tid på er för att komma i gång med ett nytt sätt att styra?
– Men tillitsbaserad styrning handlar ju väldigt mycket om att ta med medarbetarna i ett underifrånperspektiv. Så vi har valt att tillämpa tillitsbaserad styrning i framtagandet av styrmodell. 

Kommunen inventerar nu sina styrdokument för att se vilka som ska vara bärande. 

– Vi tittar till exempel på översiktsplanen, det näringslivsstrategiska programmet och det landsbygdsstrategiska programmet. Hur ska man kunna läsa ut kontexten eller helheten av sådana dokument så att man skapar förståelse för vart vi ska? I slutänden är det kanske en utvecklad översiktsplan som blir vårt huvuddokument, säger Pär Jerfström.

– Den stora utmaningen blir nog den kulturella. Att jobba utifrån färre styrdokument och låta abstraktionsnivån vara hög i dem som blir kvar för förvaltningarna.

Var på skalan 1–5 befinner sig Sandviken nu på vägen mot tillitsbaserad styrning?
– En del av tjänstemannaorganisationen jobbar med det och provar sig fram. Det vi saknar är kompetensen att samverka. Du får sätta en tvåa.

Vaxholms stad har inte infört tillitsbaserad styrning. Åtminstone inte på papperet.

– Vad vi kallar det är ingen stor fråga, säger kommunchefen Marie Wiklund.

Med andra ord finns inget beslut om att Vaxholm ska införa den av staten rekommenderade modellen. Samtidigt hävdar Marie Wiklund att mycket av det den innebär ändå genomsyrar styrningen av kommunen. Hon betonar att det gäller att ha ett ”främjande ledarskap”.

– Det handlar om frihet under ansvar, så det är kopplat till hur du sätter målen och hur du släpper ut ansvar.

Innan hon tillträdde, för tio år sedan, handlade mycket av styrningen i kommunen om nyckeltal. 

– När jag kom hade vi fem mål. Nu har vi tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Så vi har redan uppnått det jag uppfattar att man vill åt med tillitsbaserad styrning. Vi styr inte jättemycket ned på mikronivå.

På skalan 1–5, där 5 innebär fullt genomförd tillitsbaserad styrning, sätter Marie Wiklund en etta eftersom Vaxholm inte använder beteckningen.

– Men om du frågar om vi jobbar efter den modellen så sätter jag en fyra.

 

Johan Delby

Reporter

jd@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

TillitFörvaltning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev