Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Stölder i äldreomsorgen – tuff utmaning för chefen

Publicerad: 24 september 2021, 07:13

”Tänk dig själv om du får höra att någon har stulit något på din arbetsplats. Du undrar om det är kollegan som sitter bredvid dig som är en tjuv – är det han, eller är det hon?” säger Eva Steen-Olsson, hemtjänstchef i Göteborg.

Foto: MATHIAS BERGELD

”Ett trauma för hela personalgruppen.” ”Väldig komplext.” Två chefer i hemtjänsten vittnar om något av det svåraste de kan möta: misstankar om att anställda stulit från brukarnas hem.


Ämnen i artikeln:

KriminalitetOmsorgHemtjänst

Pengar och smycken, något fint porslin, kanske en vas. Eller läkemedel. Ofta läkemedel.

Det är sådant som försvinner från brukare inom äldreomsorgen eller hemtjänsten.

Men är det de anställda som stjäl? Eller de äldre som själva har gömt och glömt sina värdesaker? Och hur hanterar man sådana frågor?

Brottsförebyggande rådet (Brå) skriver i en kartläggning från 2018 om brott mot äldre: ”Samtidigt som personalen har en unik möjlighet att upptäcka brott mot äldre har den samma möjlighet att själva begå brottsliga handlingar mot vårdtagaren, som ofta befinner sig i en beroendeställning.”

Brå påpekar att omsorgssituationen innebär vissa risker och att misstankarna vid stölder i hemmet, vilket är ett av de vanligaste åldringsbrotten, inte sällan riktas mot hemtjänstpersonal.

I Göteborg ertappades en vikarie inom hemtjänsten med att ha stulit från flera av brukarna, rapporterar Kommunalarbetaren. Vikarien dömdes till fängelse och blev uppsagd. Brukarna fick tillbaka en del av sina ägodelar.

– Det var otroligt skönt för personalgruppen att få reda på vem det var som stulit och att den personen dömdes för de brott hen hade begått. Då kände medarbetarna att de faktiskt blev frikända, säger Eva Steen-Olsson, chef för hemtjänsten i verksamhetsområde Centrum 1 i Göteborg.

Hon förnekar inte att misstänkta stölder från brukarna är en del av vardagen i hemtjänsten i Göteborg.

– Vid enstaka tillfällen händer det tyvärr. Man blir väldigt ledsen varje gång man får höra om något sådant.

Om brukaren eller någon anhörig hör av sig om att det har försvunnit föremål från boendet uppmanas de att polisanmäla. Polisen ska utreda händelsen och kalla till förhör. Samtidigt måste den misstänkta stölden ventileras inom hemtjänstgruppen.

– När sådant här inträffar är det ett trauma för hela personalgruppen, säger Eva Steen-Olsson.

Hur då?
– Det skapar oro i gruppen, alla blir påverkade. Tänk dig själv om du får höra att någon har stulit något på din arbetsplats. Du undrar om det är kollegan som sitter bredvid dig som är en tjuv – är det han, eller är det hon? Eller så blir du kanske orolig att man misstänker dig. Det uppstår en olustkänsla, helt enkelt.

Om ett ärende polisanmäls samlar enhetschefen samtliga anställda till en arbetsplatsträff (APT).

– Det är viktigt att våga prata i arbetsgruppen om att det har skett en misstänkt stöld och att polisen är inkopplad, säger Eva Steen-Olsson.

Vid APT:en redogör arbetsgivaren för vilka säkerhetsrutiner som gäller, hur pengar ska hanteras och vilka konsekvenser som väntar den som ertappas med stöld.

Ibland misstänks en särskild medarbetare – hur tar man ett sådant samtal?
– Vi säger inte att du och du är misstänkt, det är polisens sak att hålla förhör. Men vi måste försöka ta reda på vad som har hänt. Man kan formulera sig så här: ”Det har försvunnit en vas hos Greta och det var ni som var där under den tiden. Har ni sett den där vasen? Märkte ni något konstigt när ni var där?”

Sådana samtal kan vara svåra, ja rentav obehagliga, påpekar Eva Steen-Olsson.

– Det handlar om din egen personal, och som chef förväntas du ha tillit till den. Samtidigt har du ett ansvar för din verksamhet. Du måste se till att brukarna inte far illa.

Det är inte säkert att enhetschefen vill ta samtalet själv, utan kopplar in hr-stöd eller överordnad chef.

– Jag måste ändå säga att våra chefer är duktiga på att ta sådana situationer. De är vana att hantera svåra samtal.

Vad gör sådana här händelser med brukarna?
– Det är klart att de blir jätteoroliga. Och arga. De har ju lagt sina liv i våra händer.

Därför måste varje anmälan tas på allvar. Det är också viktigt att kommunicera noggrant med brukaren om hur hon eller han vill ha det framöver, påpekar Eva Steen-Olsson

– Man kanske gör en bedömning att de medarbetare som har varit hos brukaren då den misstänkta stölden skedde inte ska arbeta där den närmaste tiden. Eller att man inte ska sätta in helt ny personal. Som chef måste du tänka till lite extra sådana här gånger för att skapa trygghet.

Samtidigt kan det finnas naturliga orsaker till att saker försvunnit.

– Brukaren kan ha förlagt sina smycken eller slängt dem i soporna. Här kommer minnesproblematiken in. Det kan ju också finnas andra som har tillgång till lägenheten – anhöriga och goda vänner.

Hemtjänsten i Göteborg har vidtagit ett antal åtgärder för att minimera risken för stölder. Exempelvis ska ingen personal hantera brukarnas kontanter eller ta ut pengar via bankomat. Om någon äldre inte klarar av att sköta sina pengar själv är rutinen att minst två medarbetare ska ansvara för denna hantering och att den ska dokumenteras.

Vård- och omsorgsnämnden i Lund har beslutat att från och med i år ska arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret inför anställningen av personer som har kontakt med brukare. Ett sådant nationellt lagkrav finns redan inom barnomsorgen.

Under 2021 har det rapporterats in åtta händelser om misstänkta stölder inom särskilda boenden för äldre i Lund och sju händelser inom hemtjänsten.

Johanna Bredmar, hr-chef vid vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, påtalar att det ofta är svårt att veta vad som hänt om värdesaker fattas.

– Många medarbetare kan ha kommit i kontakt med brukaren, anhöriga och grannar kan varit i boendet och det kan finnas demens med i bilden. Det här med misstänkta stölder är en väldigt komplex fråga.

Har det kunnat slås fast hos er att anställda hos er har stulit?
– Nej, det har inte kunnat bevisas, säger Johanna Bredmar.

Hon påtalar att om stöld kan bevisas blir den arbetsrättsliga åtgärden avsked. Något som också bekräftas av SKR:s arbetsrättschef Tomas Björck:

– Att stjäla från tredje man är inte acceptabelt över huvud taget utan kan resultera i att man blir av med jobbet. Förutsatt att det är klarlagt att en stöld har skett, säger han. 

Kan en misstänkt medarbetare stängas av från jobbet mellan polisutredningen pågår?
– Ja, det finns utrymme i kollektivavtalet för att stänga av arbetstagare under utredning om försumlighet i arbetet eller brott. Men avstängningen får inte vara godtycklig, utan det måste finnas omständigheter som talar för att en stöld verkligen kan ha skett. Arbetsgivaren får inte agera utifrån ett rykte eller på lösa grunder. 

Kom-i-håg för enhetschefer

Lunds vård- och omsorgsförvaltning checklista i händelse av stöld/misstanke om stöld hos brukare där personal är eller kan vara inblandad.


Enhetschefen ansvarar för:

Att uppmana/hjälpa brukaren att göra en polisanmälan

Att ha kontakt med brukaren eller anhörig/god man för information och stöd.

Att en lex Sarah-rapport skrivs

Att händelsen och lex Sarah-rapporten dokumenteras i brukarens sociala journal

Att prata med involverad personal (om det är begränsat till några få)

Att informera all personal om händelsen och tydliggöra att stöld är oacceptabelt

Om aktuellt vara polisen behjälplig med information

 

 

 

 

Stefan Helte

Reporter

sh@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev