måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Språkombud coachar nyanlända på allt fler arbetsplatser

Publicerad: 22 november 2019, 04:00

Språkombuden Pia Bergvall och Faton Zejnullahu på Återvinningen i Åstorp, där bland andra (i bakgrunden från vänster) Ann-Charlotte Persson, Anita Karlsson och Ursula Skov arbetstränar.

Foto: Mathilda Ahlberg, Bildbyrån

Att stötta kollegan som är osäker på svenska språket och skapa en kultur där alla vågar fråga. Det är språkombudets roll. Nu finns det 2 000 av dem på våra arbetsplatser.

Ämnen i artikeln:

KarriärKommuner

Stefan Helte

sh@dagenssamhalle.se


Det började för tio år sedan i liten skala inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Ledningen upptäckte att det fanns personer med annat modersmål än svenska som undvek att delta i kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Där och då väcktes tanken på att utbilda språkombud.

– De hade jobbat länge, lärt sig sitt jobb och utförde sina arbetsuppgifter. Men deras språk räckte inte för att ta del av kompetensutvecklingen, säger språkutvecklaren Olga Orrit på Vård- och omsorgscollege.

Det är Vård- och omsorgscollege som äger konceptet Språkombud och utbildar diplomerade språkombudsutbildare.

Att vara språkombud handlar främst om att stödja kollegor med annat modersmål än svenska, men också om att medverka till att det språk som används är rakt och begripligt för alla på arbetsplatsen.

– Ombudet är ingen språklärare. Uppgiften är inte att förklara hur grammatiken fungerar, utan att se till att alla på arbetsplatsen är inkluderade och vågar fråga om de inte förstår, säger Olga Orrit.

Blivande språkombud går på fyra utbildningsträffar med några månaders mellanrum. Detta kompletteras med webbseminarier, reflektion och hemläxor på den egna arbetsplatsen.

På utbildningen lär sig språkombudet bland annat:

■ ... att stötta kollegor genom att ge feedback, utan att ta över eller verka nedlåtande.
■ ... att hantera känsliga skillnader i språkbruk, som att äldre kan ogilla att bli niade.
■ ... att utveckla det skriftliga språket, till exempel se till att dokumentationer och instruktioner blir tydliga och begripliga.
■ ... att sätta språket på arbetsplatsens agenda, så att medvetenheten om hur man uttrycker sig blir allmänt spridd och diskuterad.

Utbildningen har gett språkombuden verktyg att agera med större säkerhet.

– Det handlar mycket om att skapa trygghet och en tillåtande kultur på arbetsplatsen. Kollegorna ska känna att de inte tappar ansiktet om de frågar vad något betyder. Det minskar risken för missförstånd och onödiga konflikter, säger Olga Orrit.

Hittills har språkombud främst funnits inom äldreomsorgen. Men de blir fler för varje år, samtidigt som konceptet sprider sig till andra sektorer. Språkombud utbildas nu inom sjukvården, kostenheter, barnomsorgen och på en kommuns arbetsmarknadsenhet.

Även andra länder, som Norge och Holland, har visat intresse för idén. Olga Orrit är övertygad om att ännu fler arbetsplatser kommer att haka på.

– Det kommer att vara brist på arbetskraft född i Sverige framöver, medan de som kommer från andra länder ofta är i arbetsför ålder. Där finns en stor potential. Vi måste bli bättre på att ta hand om de nyanländas kompetens och inte se språket som ett oöverstigligt hinder.

FOTNOT. Vård- och omsorgscollege är en ideell förening som ägs av SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Sobona.

Tips för att lyckas som språkombud

■ Berätta att du är där för att stötta.
■ Klargör att det är okej att det kan bli fel ibland när man lär sig ett nytt språk, men erbjud dig även att rätta.
■ Be din kollega att återberätta vad som ska göras i stället för att bara fråga: ”Har du förstått?”
■ Bjud in kollegorna till samtal om språk, berätta till exempel hur det var för dig att lära dig ett främmande språk.

Källa: Olga Orrit, språkutvecklare, Vård- och omsorgscollege

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev