Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Remissroboten Robban rattar röntgenkollen

Publicerad: 13 mars 2020, 08:00

Undersköterskorna Johanna Uddén och Yvonne Axelsson på Södra Älvsborgs sjukhus säger sig ha fått mer tid till patienterna. T h projektledaren Fredrik Hansson.

Foto: Johanna Svensson

En smart robot har tagit över det ensidiga arbetet med att söka efter svar på röntgenremisser i it-systemen på akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ”Vi spar jättemycket tid på det här”, säger undersköterskan Yvonne Axelsson.

Ämnen i artikeln:

Karriär

Stefan Helte

sh@dagenssamhalle.se


Vår lilla kompis. Vår digitala medarbetare. Eller kort och gott Robban. Så kallas han, den nya remissroboten på Södra Älvsborgs sjukhus.

Egentligen handlar det om en smart mjukvara installerad på en dator inlåst i ett skåp. En mjukvara som letar information i olika it-system för att underlätta vårdpersonalens administrativa arbete.

Ett antal kommuner har redan satsat på automatisering av beslutsprocesser. Ett exempel är Trelleborg, som automatiserat handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

I sjukhusvärlden är sådana automatiserade processer ovanligare. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är sannolikt först ut.

Sjukhusets senaste projekt heter ”Administrativa förenklingar genom RPA (robotic process automation)”. Eller Robban, då.

Tidigare har sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningen själva bevakat hur det går med de remisser som ortopedläkarna skriver till röntgenavdelningen. Informationen har personalen fått söka i de olika administrativa patientdatasystemen, med ständiga inloggningar.

– Ett förutsägbart och repetitivt arbete. Klippa-kopiera-och-klistra-arbetsuppgifter som inte står så högt i kurs, säger utvecklingsledare Fredrik Hansson på Södra Älvsborgs sjukhus.

Nu sköter mjukvaran Robban denna granskning. Remissroboten imiterar vårdpersonalens sökningar i de administrativa systemen.

Samma process upprepas var tredje minut. Timme efter timme, dag efter dag. Outtröttligt.

Roboten loggar in i systemen, läser in vilka ortopedpatienter som finns på akutmottagningen, slår upp en lista på vilka av patienterna som har remiss till röntgen, går in i ett annat system och checkar av om röntgensvaret har kommit.

– Man kan se på skärmen hur roboten arbetar. Hur den rör musen, skriver på tangentbordet och växlar mellan systemen, säger Fredrik Hansson.

Både vårdpersonalen och patienterna får nu snabbare information om att det finns färdiga remissvar på röntgenundersökningar. En annan vinst är bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna och undersköterskorna.

– De kan möta patienter i stället för att ägna sig åt en vårdadministration som varit både tidsödande och ensidig.

Fredrik Hansson är också övertygad om att kvaliteten i den administrativa processen höjs.

– Vi människor är inte robotar, det finns alltid en risk att vi kan göra fel. Men robotar gör inte fel, säger han.

Om roboten inte kan utföra en uppgift avbryter den arbetet och skickar ett felmeddelande.

– Så det är en väldigt fyrkantig medarbetare vi har anställt.

Men roboten kan väl göra fel om den är felaktigt programmerad?
– Jo, självklart. Därför har vi också haft en rigorös test- och förberedelseprocess innan vi drog i gång det här i skarpt läge.

Vid ett tillfälle under testprocessen påtalade till exempel sjuksköterskorna att roboten var anmärkningsvärt långsam.

– Jag gick ned och tittade på vad det kunde handla om. Och det visade sig att vi hade glömt att klicka i en autouppdatering, säger Fredrik Hansson lite urskuldande.

Undersköterskan Yvonne Axelsson jobbar på akutmottagningen och välkomnar att roboten tagit över en del av hennes arbetsuppgifter.

– Ja, det är jätteskönt. En halkig dag kan vi ha upp till 30 patienter på ortopedakuten. Då är det väldigt stressigt att sitta med alla dessa klick på datorn varje gång man ska kolla hur det går med röntgenremisserna, säger hon.

Vad gör du med den tid ni sparar in nu?
– Jag får mer tid åt att planera och förbereda patientmötet. Och att träffa patienterna förstås. Det är jättebra.

Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen har bidragit med nära 1,5 miljoner kronor till detta och två andra robotprojekt (se faktarutan) för att minska vårdadministrationen på sjukhuset.

Enligt Fredrik Hansson är Södra Älvsborgs sjukhus först i landet med RPA-teknik i sjukvården.

Hur kan ni veta att ni är först?
– Vi gjorde en inventering innan vi startade för att få eventuella tips på hur vi skulle kunna närma oss de här utmaningarna. Men det var ingen som arbetade med RPA-teknik i vårdnära it-system.

Tror du att även andra kommer att börja använda sig av remissroboten?
– Ja, absolut. Flera sjukhus har redan hört av sig och vill veta mer.

Utvecklingsstaben på sjukhuset grunnar nu över fler innovationsprojekt inom RPA-teknik.

– Vi har till exempel börjat titta på hur det skulle kunna gå att använda tekniken för kvalitetsregistren. Att fylla i all den informationen tar ansenlig tid för vårdpersonalen.

Varför har ni gett roboten ett killnamn?
– Äsch, nästa gång får det väl bli Roberta! Vi måste tänka på genusperspektivet också, säger Fredrik Hansson.

Sjukskrivningsrobot och sms-robot underlättar vårdarbetet

Södra Älvsborgs sjukhus har sedan tidigare två robotprocesser, där smart mjukvara letar information i olika it-system för att underlätta det administrativa arbetet för sjukvårdspersonalen:

■ Sjukskrivningsroboten stödjer läkarna i sjukskrivningsprocessen. 130 ortopeddiagnoser finns inprogrammerade. Roboten föreslår sjukskrivningstider och tillhörande text, läkaren kontrollerar och justerar uppgifterna samt kvitterar sjukintyget.
■ Sms-roboten förvarnar med ett sms till relevant vårdavdelning om att patienter från akutmottagningen är på ingång. Det gör att vårdavdelningen får mer tid på sig att förbereda mottagningen av de nya patienterna.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev