Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Metoo visar vikten av diskrimineringslagen

Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga saker och alla tjänar på att det utreds. I kölvattnet av Metoo hoppas jag att diskrimineringslagen efterlevs samt att utpekade gärningsmän inte döms och fördöms förhastat, skriver Per Holfve, jurist.

Publicerad: 28 november 2017, 12:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Dmitri Maruta/Colourbox


Ämnen i artikeln:

DiskrimineringSexuella övergrepp

Jag har jobbat med diskrimineringsfrågor i över 10 år och kampanjen Metoo är bland det mest omvälvande jag har sett.

Den är också ett bevis på att sociala medier har en viktig roll att spela när det gäller att synliggöra sexuella trakasserier och de maktstrukturer som möjliggör dem. Kvinnor får kontakt och utbyter erfarenheter landet över - ja, över hela världen - på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. Det ger möjligheter att agera kraftfullt och gör det svårt för ansvariga att rycka på axlarna. Vi som har vant oss vid att se arbetsgivare och uppdragsgivare bortförklara och skyla över, har all anledning att vara tacksamma för de uppgifter som nu kommer upp till ytan.

Sociala medier ger möjligheter att interagera och reagera snabbt. Jag har åtskilliga gånger sett stora företag påverkas av en folkstorm på Facebook och ser fördelar med att media tar intryck via Twitter och andra kanaler. Samtidigt är det viktigt att inte ge avkall på källkritik och saklighet. Ett minne av något som inträffade för flera år sedan kan exempelvis ha förändrats över tid. Minnen är sammanlänkade med våra känslor och återskapas i flera led. Traumatiska minnen lever starkare men minnet av en plump kommentar behöver inte överensstämma direkt med vad som sades. Upplevelsen av kommentaren är sann men den exakta ordalydelsen kan vara svår att återskapa.

Jag anser inte att det finns skäl att ifrågasätta de berättelser vi nu får ta del då de vittnar om en sexism och misogyni som alltför länge fått härja ostört. Samtidigt bör inte varje enskilt vittnesmål tas som en absolut sanning på vilken vi kan döma och fördöma utpekade gärningsmän.

Två av de viktigaste bestämmelserna i diskrimineringslagen är de som säger att arbetsgivare och utbildningsanordnare måste utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier. En sådan utredning ska göras utan dröjsmål och så opartiskt som möjligt. Då det kan vara svårt att hålla på neutraliteten och samtidigt erbjuda stöd så rekommenderar jag och andra som arbetar mot diskriminering att låta en oberoende part bedriva utredningen.

Om brott misstänks så är det klart lämpligt att göra en polisanmälan. Det är dock inte nödvändigt att invänta en brottsutredning för att bedöma om sexuella trakasserier har ägt rum. En brottsutredning kan läggas ner i brist på bevis och en arbetsgivare kan ändå göra bedömningen att vissa åtgärder måste vidtas internt. Arbetsgivaren kam exempelvis bedöma att en fysisk kontakt var oönskad och olämplig, även om den inte var att anse som brottslig. Det viktiga är då att se till att kontakterna inte upprepas, inte att offentligt peka ut någon som skyldig i brottsbalkens mening.

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren bär ansvaret för sin utredning och bedömning. Åtgärderna ska ta sikte på att få bort olämpliga beteenden, inte att agera domstol och avgöra skuldfrågan. I allvarliga fall kan uppsägning eller avsked bli en nödvändig konsekvens men det blir då en arbetsrättslig fråga.

Från fackens håll har vi att bevaka våra medlemmars intressen, oavsett om det rör den som har blivit utsatt eller den som utreds. Det är i hög grad en förtroendefråga och vi har anledning att fråga oss varför så många uppgifter inte har kommit till fackets kännedom.

I sådana här ärenden vill jag se skyndsamhet och saklighet i enlighet med lagens krav. Jag anser att anmälningar alltid bör tas på allvar och prioriteras. Jag menar samtidigt att det borde vara en självklarhet att inte döma någon ohörd. Den som nämns med namn i en anmälan bör alltid beredas tillfälle att komma till tals i en utredning. Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga saker och vi har alla att tjäna på att de utreds. I kölvattnet av Metoo så hoppas jag att diskrimineringslagen nu efterlevs till punkt och pricka. Lagen ställer höga krav på förebyggande åtgärder och befintliga rutiner. Om sådana saknas är det hög tid att rätta till det, ju förr desto bättre.

Per Holfve, jurist och facklig ombudsman

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev