onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Malmö utmanar inomhusnormen

Publicerad: 6 september 2019, 08:55

Svara på mejl i en park, håll möten på en takterrass – i projektet Stickut Malmö har kommunens medarbetare fått prova på att jobba utomhus. Men att bryta normer gör man inte över en natt, konstaterar projektledarna.

Ämnen i artikeln:

KarriärArbetsmiljö

– Jag hoppas att det här projektet leder till en varaktig förändring, säger Olov Källgarn som jobbar på Malmö stads miljöförvaltning och varit en av deltagarna i projektet.

Enligt honom borde friheten att själv få välja var man utför sitt jobb vara en självklarhet på dagens arbetsplatser.

Ökat välbefinnande, minskad stress och en positiv inverkan på kreativiteten är bara några i raden av effekter som forskningen visat att vi får av att vistas utomhus. Trots denna kunskap är arbetsplatskulturen inom tjänstemannayrken fortfarande förhållandevis traditionell. Normen är att jobba inomhus vid ett skrivbord – detta samtidigt som antalet sjukskrivningar till följd av stress och utmattning ökar.

Men flera arbetsgivare har börjat tänka i nya banor. En av dem är Malmö stad, som tillsammans med forskare vid Malmö universitet de senaste två åren har drivit utvecklings- och forskningsprojektet Stickut Malmö, där fokus legat på att utmana normerna.

– För oss som arbetsgivare handlar det om att vara en välmående organisation på såväl individ- som organisationsnivå. I förlängningen är det en fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Heléne Westberg, kommunens projektledare för Stickut Malmö.

Lejonparten av projektet har finansierats via stödpengar från Svenska ESF-rådet, totalt 3,1 miljoner kronor. Kommunen själv har bidragit med 1,2 miljoner i personella resurser. Totalt har fem förvaltningar och cirka 50 medarbetare deltagit i projektet. Samtliga har fått testa att utföra vissa av sina arbetsuppgifter utomhus – exempelvis att ha möten, svara på mejl eller att planera.

Vid varje tillfälle har deltagarna fått använda en app där de registrerat hur utomhusarbetet fungerat och hur det påverkat deras humör, energi, produktivitet och välmående.

– Appen i kombination med lärmoduler, intervjuer och uppföljande samtal har legat till grund för forskningsstudien, säger Heléne Westberg.

Projektet, som startades hösten 2017, avslutades nyligen med en stor finalvecka i Malmö då projektgruppen höll seminarier och presenterade de första resultaten från studien.

– De flesta deltagare har fått en större kännedom om sig själva och sitt arbete. De upplever både ett lugn och ny energi av att arbeta utomhus. Inspiration och kreativitet är också märkbara positiva effekter, säger Heléne Westberg.

– En annan reflektion är att många upplever att samtalen blir bättre utomhus. Det kan bero på att hierarkier luckras upp utanför kontorets väggar.

Men även om merparten av resultaten tyder på positiva effekter finns det en hel del hinder att komma förbi innan möjligheten att jobba utomhus kan bli verklighet i kommunen.

– Att bryta normer sker inte över en natt. Eftersom vi under väldigt lång tid har arbetat inomhus sitter det djupt rotat i både chefer och medarbetare. Här handlar det om att skapa tillit och en dialog om att det är okej att göra annorlunda. Det blir vår utmaning framåt, så att vi får det här projektet att leva vidare inom organisationen, säger Heléne Westberg.

I studien är det bara tjänstemän som deltagit, så en annan utmaning är att hitta former som gör att fler medarbetare kan sticka ut.

– Vissa inom en kommun har arbetsuppgifter som gör det svårare att arbeta utomhus. Det kan vara lärare som undervisar inomhus, eller personer med sekretessbelagda arbetsuppgifter. Å andra sidan är jag övertygad om att det går att hitta olika former för att alla ska få möjlighet jobba utomhus på ett eller annat sätt, säger Heléne Westberg.

Olov Källgarn på miljöförvaltningen var egenföretagare i många år innan han började på kommunen, och därmed van vid att själv välja arbetsplats.

– För mig var det en självklarhet att kunna jobba utomhus, och jag gjorde det väldigt ofta. Det fanns aldrig någon som hade synpunkter på var eller hur jag jobbade. Därför blev det en stor kontrast att börja arbeta för en så stor organisation som Malmö, säger han.

När chansen att delta i Stickut-projektet dök upp blev han nyfiken. Och överlag är han nöjd med utfallet. Dagarna då han jobbat utomhus har känts mer varierade och han har fått mer energi, berättar han.

Däremot hade han gärna sett att kommunen vågat satsa lite mer på projektet, exempelvis genom att bygga fysiska arbetsplatser utomhus.

– Det var en idé från början, men så har det inte blivit. Överlag önskar jag nog att organisationen hade kommit lite längre, för i grunden är det väldigt enkelt. Det handlar om att upprätta en tydlig linje som stödjer den här formen av arbete. Själv tycker jag att det borde vara en självklarhet.

Olov Källgarn hoppas att Malmö stad nu fortsätter att driva idéarbetet mot en permanent förändring.

– Att erbjuda möjligheten att jobba utomhus känns som en tacksam och lågt hängande frukt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Samtidigt förstår jag att det måste finnas en större försiktighet i stora offentliga organisationer. Malmö har 26 000 anställda, är politiskt styrt och finansieras med skattemedel – då tar allting längre tid, säger han.

Malin Letser

80 platser i Växjösolen

I företagsstaden I11 i Växjö finns Sveriges första utomhuskontor, WorkOUT. Kontoret är ungefär 300 kvm stort, har cirka 80 arbetsplatser och erbjuder wifi, el från solceller samt ett konferensbord.
Bakom satsningen står fastighetsbolaget Castellum, och utomhuskontoret är tillgängligt för samtliga företag som hyr in sig på området.

Vad säger forskningen?

En amerikansk studie gjord vid University of Michigan visar att en utomhusvistelse på 20 minuter, med inslag av grönska, sänker stresshormonerna med 10 procent. Därefter fortsätter stresshormonerna att sjunka ju längre tid vi vistas utomhus.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev