tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Kommunala arbetsmiljön under lupp – AMV granskar förskolan

Publicerad: 3 april 2020, 06:27

Att AMV inspekterar arbetsmiljön i just kommunala förskolor är ingen slump, förklarar projektledaren Heli Aarnipuro.

Foto: Hans Alm och Mostphotos

Arbetsmiljöverket har inlett en inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i samtliga kommuner och regioner. Först ut var Skara, som hyllar initiativet.

Ämnen i artikeln:

KarriärArbetsmiljö

Samuel Åsgård

sa@dagenssamhalle.se


Under sina inspektioner i kommuner och regioner har Arbetsmiljöverket noterat upprepade brister i arbetsmiljöarbetet. Myndigheten konstaterar att inspektionerna inte gett de resultat man önskat.

– När vi har gjort tillsyn av kommunala verksamheter har vi märkt att det leder till åtgärder, men inte till bestående förbättringar, säger Heli Aarnipuro, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Hennes bild är att åtgärderna som vidtas får en alltför begränsad effekt.

– Efter att vi gjort en inspektion så genomförs det förbättringar inom vissa specifika verksamheter. Men det får inte genomslag på ett sådant sätt att förbättringarna också når andra verksamheter i kommunen.

Heli Aarnipuro är nu projektledare för Arbetsmiljöverkets satsning på att inspektera det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla kommuner och regioner. Tanken är att se hur kommuner och regioner jobbar på övergripande nivå med arbetsmiljöåtgärder som får effekt i hela organisationen.

– Vi kommer att ha extra fokus på hur de gör de årliga uppföljningarna. Vi tror att det finns en möjlighet att bli bättre där. Hur de följer upp att de når de mål man satt upp när det gäller till exempel att sjukfrånvaron ska minska, säger Heli Aarnipuro.

Upplägget för inspektionerna består av flera delar.

Först träffar Arbetsmiljöverket den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i varje kommun för att gå igenom hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i dag. Sedan besöks flera förskolor i kommunen för att undersöka hur det centrala arbetsmiljöarbetet märks ute i verksamheterna.

Tanken är att besöka en verksamhet som finns i alla kommuner. Och att man fastnat för just förskolor är ingen slump.

– Det finns stora kvinnodominerade yrkesgrupper i de kommunala verksamheterna som ofta har höga ohälsotal på grund av hög arbetsbelastning. Vi ser att de största bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta finns i de grupper där sjuktalen är som högst. Om man har en sjukfrånvaro på uppåt 10 procent i vissa grupper så borde man se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Heli Aarnipuro.

Någon vecka efter förskolebesöken återsamlar Arbetsmiljöverket kommunledningen för en utvärdering, både av det centrala arbetet och hur det fungerar ute i de verksamheter som besökts.

Hur det kommer att gå till i regionerna och vilka arbetsplatser som ska besökas där är ännu inte klart. Inspektionerna i regionerna ska inledas i höst. Ursprungligen var tanken att samtliga kommuner och regioner skulle besökas under två år, men den pågående coronakrisen kan göra att vissa inspektioner får skjutas upp. Hela projektet kan därför ta längre tid.

– Målsättningen är att genomföra alla inspektioner under den här mandatperioden, säger Heli Aarnipuro.

Skara är en av de första kommuner där Arbetsmiljöverket hunnit genomföra hela sin tillsyn. Kommunens hr-chef Erica Boegård välkomnar myndighetens satsning med öppna armar.

– Sådana här inspektioner är jättepositiva för oss. Det ger en möjlighet att göra en genomlysning av de verktyg vi använder i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger hon.

Erica Boegård tycker att Arbetsmiljöverkets besök gav en bild av att Skara är på rätt väg på många områden. Men också att det finns förbättringspotential.

– Inspektionen visade att vi har en god grundplattform att stå på. Men vi behöver jobba mer med hur vi återkopplar och få en systematik i det så att hela organisationen blir involverad, säger hon.

Hon delar Arbetsmiljöverkets uppfattning att arbetet med att förbättra arbetsmiljön för de mest utsatta personalgrupperna inom till exempel äldreomsorg och barnomsorg behöver vara i fokus.

– En slutsats är att det är i de kontaktnära yrkena som sjuktalen är högst. Det är något vi redan var medvetna om, har jobbat mycket med och efter det här kommer att utvidga.

I Skara samlades kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör, hr-chef, barn- och utbildningsnämndens ordförande samt hr-stöd från barn-och utbildningsförvaltningen i stadshuset för att möta Arbetsmiljöverket.

– Vi gick igenom hur vi jobbar i dag och de ställde frågor om hur allt fungerar. Inspektionen gav oss en samlad bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det blev en bekräftelse på mycket av det vi gör, men också en puff i rätt riktning, säger Erica Boegård.

Konkret ledde inspektionen till att kommunen nu ska bygga ut satsningen på en årlig arbetsmiljödag. Då träffas chefer och skyddsombud för att diskutera arbetsmiljöarbetet, få gemensam utbildning samt gå igenom hur riskbedömningar genomförs i Skara och hur de kan göras på ett mer systematiskt sätt.

Om ett år kommer Arbetsmiljöverket på återbesök för att utvärdera de åtgärder kommunen genomfört.

– Då hoppas jag att vi har kommit i gång med mycket av det vi nu planerar, säger Erica Boegård.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev