tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Intern chefsrekrytering skapar stabilitet

Publicerad: 6 december 2019, 07:26

Kalmar läns framtida chefer? Från vänster Ann-Charlotte Karlsson, Jimmi Brask, Maria Lagerström, Anna Aronsson, Jenny Mikosch och Anders Nyman deltar i regionens traineeutbildning, här på öländska Ekerum.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Många chefer i kommuner och regioner stannar inte särskilt länge på samma jobb. Med en lång traineeutbildning förbereder Region Kalmar län blivande chefer på vad som väntar. En av dem som gått utbildningen är nu regiondirektör.

Ämnen i artikeln:

KarriärRekrytering

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


En ny kull medarbetare påbörjade i september den 18 månader långa traineeutbildningen. Drygt 100 personer sökte de 24 platserna, och de som antagits har gallrats ut med hjälp av en rad frågor i ett rekryteringsverktyg.

– Jag är redo att ta steget att prova på chefsrollen och jag hoppas att traineeutbildningen ska ge mig god förförståelse för uppdraget, säger Anders Nyman, som nu är ambulanssjuksköterska.

Han har i sitt yrkesliv inom bland annat restaurangbranschen och sjukvården sett exempel på både bra och dåligt ledarskap.

– Ett bra ledarskap är inspirerande, motiverande och tydligt. När det är otydligt och det inte finns en struktur blir det dåligt.

Traineeutbildningen omfattar ungefär 20 procent av de antagnas arbetstid. De går på föreläsningar, ska skriva en uppsats på universitetsnivå och har fått varsin mentor, vars arbete de skuggar.

– Programmet bygger en bra grund att stå på och är ett utmärkt sätt att lära sig hur regionen fungerar, säger regiondirektören Ingeborg Eriksson.

Hon gick själv den allra första traineeutbildningen, med start 2007, som dåvarande landstinget arrangerade.

– Det var ett unikt tillfälle att komma in i organisationen och jag fick ett fantastiskt nätverk, säger hon.

Ingeborg Eriksson var då budgetchef, men utan personalansvar. Medan utbildningen pågick befordrades hon till ekonomidirektör. Och nu är hon alltså den högsta chefen i Region Kalmar län.

– I min ledningsgrupp finns ytterligare en person som gick det första traineeprogrammet, samtidigt som jag. Totalt har ett fyrtiotal av regionens nuvarande chefer gått utbildningen. Den är helt avgörande för vår chefsförsörjning, säger hon.

Behovet av nya chefer i välfärden är stort. Sveriges Kommuner och Regioner  (SKR) räknar med att det under decenniet 2016–2026 inrättas ytterligare 8 000 chefstjänster, och att 20 000 chefer dessutom måste ersättas när de under denna period går i pension.

Samtidigt är omsättningen på chefer hög i regioner och kommuner. De som slutar går oftast frivilligt vidare till andra tjänster, men chefer på hög nivå kan ibland få lämna sina uppdrag när den politiska ledningen byts ut.

– Rörligheten bland chefer har ökat. Det ställs höga krav och en del lämnar snabbt sina uppdrag. Vi har ett stort behov av intern rekrytering, säger Hans-Peter Eriksson, hr-strateg på Region Kalmar län och ansvarig för traineeutbildningen.

Av de 150 personer som hittills gått utbildningen har omkring100 sedan fått chefsuppdrag. De som inte blivit chefer kan, när de satt sig in i vad uppdraget innebär, ha insett att jobbet inte är något för dem.

– Vi försöker visa verkligheten så som den ser ut, säger Hans-Peter Eriksson.

De som siktar mot chefsjobb i sjukvården kan till exempel upptäcka att vissa chefer ägnar mycket tid åt att lösa bemanningsproblem, i stället för att utveckla verksamheten.

Ambulanssjuksköterskan Anders Nyman har hittills dock inte avskräckts från sina planer på att prova rollen som ledare.

– Min mentor är chef över en klinik med tre avdelningschefer, och jag tycker att han har kontroll över situationen och tid att coacha sina medarbetare. Han leder utan att peka med hela handen.

Själv tycker Anders Nyman att det är dags för honom att använda sina erfarenheter från 20 års arbete inom sjukvården i en ny roll.

– Jag har förmåga att driva saker framåt, jag är rak och tydlig och tror att jag kan förmedla trygghet och motivera andra. Att jag antagits till traineeutbildningen betyder ju också att andra ser en potential hos mig, säger han.

Medelåldern hos dem som går traineeutbildningen är 40 år. Hans-Peter Eriksson skulle gärna se att även yngre personer lockades att ta chefsuppdrag:

– Det är förstås bra med erfarenhet, men vi skulle kunna sätta större tilltro till yngre medarbetare.

Fördelen med internrekrytering är enligt Hans-Peter Eriksson att det ger en viss stabilitet.

– När vi rekryterar externt kan vi få in nya perspektiv, men det är också värdefullt med kontinuitet och att chefer redan känner till organisationen och vårt sätt att arbeta, säger han.

Regiondirektör Ingeborg Eriksson ser traineeutbildningen som ett bra sätt att ge potentiella chefer en god kännedom om hur det är tänkt att de ska leda den stora och politiskt styrda organisationen.

– Vi jobbar hårt för att alla chefer i regionen ska bära upp vår värdegrund, som handlar om att vi ska vara öppna, engagerade och kunniga. Chefernas uppgift är att få detta att leva bland alla 8 000 medarbetare.

Hon påpekar dock att de som efter traineeutbildningen blir chefer erbjuds ytterligare kurser i ledarskap, arbetsmiljöfrågor och ekonomi.

– Traineeutbildningen är ju bara en av flera pusselbitar.

Så blir arbetsgivaren attraktiv för chefer

■ Gör talangjakt till en strategisk fråga för ledningsgruppen.
■ Identifiera, utveckla och bygg lojalitet med dem som har potential att ta ett större ansvar.
■ Prova nya talanger. Välj inte alltid den som redan har chefserfarenhet.
■ Marknadsför karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
■ Var transparent kring urvalskriterier vid rekrytering och befordran.
■ Identifiera och åtgärda informella hinder och villkor som kan ge män, kvinnor eller andra grupper olika möjlighet att få makt och inflytande.
■ Erbjud nätverk för chefer och professionellt stöd i personal- och ekonomifrågor.
■ Ge cheferna stöd i att coacha och utmana sina medarbetare.
■ Chefers förutsättningar och kompetensutveckling bör vara en viktig fråga för högsta ledningen.

Källa: Rapporten ”Sveriges viktigaste chefsjobb”, SKL 2018

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev