Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

"Ibland är det livsverk som står på spel"

Publicerad: 7 mars 2019, 13:43

Hela Västsveriges vardagsrum och festlokal – så ser Henrik Olsson vision för landets andra stad ut.


Ämnen i artikeln:

Karriär

Som ledare för nybildade Göteborg Citysamverkan hoppas han få med sig både kommunen, fastighetsägare och övrigt näringsliv i arbetet med att forma en inkluderande stad, en mötesplats dit alla är välkomna. Inte bara de köpstarka.

”Men det är ingenting man får gratis. Attraktionskraft kommer av ett aktivt engagemang, att varje part ser sin del och tar sitt ansvar för att vidareutveckla staden”, säger han.

I föreningen, med det uttalade syftet att jobba för en hållbar utveckling av stadskärnan, ingår förutom kommunen även paradgatan Avenyn, Göteborgs innerstadsförening och Nordstans samfällighet. Flera års förberedande kontakter ligger enligt Henrik Olsson bakom den nya samverkansorganisationen, men hans egen tjänst börjar ändå ”från ett blankt papper”.

”Ja, nu behöver vi fördjupa dialogen, välja vad som ska prioriteras. För det sker snabba förändringar i Göteborg, inte minst detaljhandeln står inför en omvälvande tid med digitalisering och konkurrens från e-handel. Så vi måste bli bättre på att förstå varför vi gör olika saker och framför allt göra rätt saker. Dels för att vi använder skattemedel! Dels för att säkerställa att fastighetsägarna lägger in rätt resurser i form av tid och pengar.”

Centrala Göteborg brottas som många andra med konkurrens från snabbväxande köplador och förändrade konsumtionsmönster. För detaljhandeln är det hela en känslig fråga, säger Henrik Olsson.

”Ibland är det livsverk som står på spel. Företag som funnits i generationer. De utmaningarna måste man ha förståelse för när man planerar ombyggnationer och annat.”

De senaste tio åren tycker han sig dock ha sett en omsvängning i synen på centrumutveckling: från ”vad ska man med stadskärnor till?” till att allt fler förstått vikten av kultur, parker och offentliga rum för affärsmöjligheter och relationsbyggande. Vi spenderar mer och mer på upplevelser, tjänster, restauranger och caféer vilket också har bidragit till renässansen.

”Det handlar inte bara om det kommersiella, utan om hela livsstilskonceptet. Stadskärnor ligger nära hjärtat hos människor. Alla har en relation till stadskärnan.”

Sin egen roll som cityledare beskriver Henrik Olsson som ”en liten kugge” i Göteborgs utveckling och något han närmar sig med vördnad och ödmjukhet.

”Klart att det här är ett drömjobb! Göteborg är ändå Västsveriges motor, och jag gillar att vara spindeln i nätet och få ett helhetsperspektiv.”

2013 utnämndes han till Årets centrumutvecklare. På den tiden arbetade han en halvtimmes bilresa söderut, i Kungsbacka kommun.

Vad gjorde du för att få titeln?

”Jag tror … att jag har varit en god kollega. Centrumutveckling är ett ganska litet gebit här i Sverige och många har ringt och rådfrågat om sitt. Så jag har varit väldigt delaktig i att hjälpa andra samtidigt som jag själv fått god hjälp. Juryn såg nog mitt engagemang och ville peppa.”

Har du gjort några misstag under dina 12–13 år i branschen som du inte vill upprepa?

”Något jag lärt mig vikten av är att komma så nära politiken som möjligt. Det visste jag väl inte om i Kungsbacka: att man måste ha en kontinuerlig dialog både med tjänstemannasidan och den politiska sidan. Jobba parallellt. Gå på rätt kanaler utan att någon känner sig överkörd.”

”Men man måste också kunna släppa vissa delar. Det kan finnas fastighetsägare eller chefer som inte vill delta, och då får man jobba med sådant man kan påverka i stället. Andra gånger kanske man inte alls ska släppa utan vara ganska envis! Min erfarenhet är att det är viktigt att ha mentorer som man kan bolla idéer med. Så det är ett tips: knyt till dig handledare och dörröppnare. För det finns många viljor.”

MITT CV

Namn: Henrik Olsson, 46 år.

Nytt jobb: Samordnare, Göteborg Citysamverkan.

Yrkesbakgrund: Floristmästare och civilekonom. Centrumledare för fyra stadsdelstorg i Göteborg, centrumledare i Kungsbacka och senast utvecklingsledare för centrum i Falkenbergs kommun. Nyligen invald i Svenska Stadskärnors ledningsgrupp.

Drivkrafter: ”Att jobba med samhällsutveckling i stort, och framför allt att kombinera det offentliga rummet med det kommersiella. Jag har tre ledord: närhet (att vara nära verksamheten, finnas på gator och torg och prata med företag och berörda människor), passion (att brinna för den verksamhet man håller på med) och mod (att våga möta olika särintressen). Något jag vill uppmärksamma är också symbiosen mellan staden och landsbygden, att förklara hur de hänger samman och att de behöver varandra.”

Intressen: ”Jag har haft komplex över att inte ha något intresse, eller snarare har jag varit lite intresserad av allting. Men för några år sedan kom jag på: nej, men stadsliv är ju mitt intresse! Så när jag vill ha egentid går jag runt i Göteborgs bostadsområden och olika stadsdelar.”

Dold talang: ”En viss magkänsla när det kommer till att läsa av människor. Jag kan snabbt se och känna om det känns rätt eller om någon har en bakomliggande agenda. Det är nog en förutsättning för den här typen av arbete; man måste hela tiden få med sig majoriteten och få medarbetarna att känna sig trygga.”

Anna Lundegårdh

Reporter

al@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

Karriär

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev