lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Här utbildas politikerna – i ledarskap

Publicerad: 8 april 2020, 08:14

Från vänster Ulrika Ornbrant, vice ordförande i Enköpings kommunstyrelse, ställföreträdande hr-chefen Jonas Ahlström och kommunstyrelseordförande Ingvar Smedlund. Foto: MAXIM THORE/BILDBYRÅN

Ska de politiska målen kunna infrias är det viktigt att politiker utövar sitt ledarskap på ett bra sätt. Utifrån den insikten har Enköping satsat på en bred ledarskapsutbildning för ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder och bolag.

Ämnen i artikeln:

ChefskapLedareKarriär

Måns Wikstrand

mans.wikstrand@dagenssamhalle.se


Sedan 2015 har Enköping jobbat med att utveckla ledarskapet inom kommunens tjänstemannaorganisation. Pratat om förhållningssätt och ledarbeteende. Tagit fram en ledarskapsfilosofi. Utbildat cheferna. I diskussionerna i kommunstyrelsens personalutskott dök idén och intresset upp: borde inte den politiska ledningen ha samma utbildning, så att det blir en helhet?

– Inom politiken pratar man sällan om ledarskapet. Vi pratar om ett politiskt ledarskap, om beslutsfattande. Men inte om ledarskapet gentemot kommunchef och våra medarbetare, eller hur vi ledare framstår gentemot våra väljare, säger Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

Svaret i diskussionen blev ja – det politiska ledarskapet är viktigt. Hösten 2019 genomförde kommunen en ledarskapsutbildning för samtliga ordförande och vice ordförande i nämnderna och de kommunala bolagen. Totalt 22 personer av alla politiska kulörer. Majoritet och opposition.

I två dagar satt man tillsammans. Diskuterade. Lärde nytt. Analyserade. Rannsakade sig själva.

– Vi var helt prestigelösa. Vi satt från åtta partier och vi var öppenhjärtiga om hur ledarskap ska fungera och att vi bara är människor. Det var verkligen spännande att nå den öppenheten, säger Ingvar Smedlund.

Tidigare hade Enköping sisådär 600 politiska mål. Det blev spretigt. Nu är de nedbantade till 27 stycken, och mål nummer två handlar om politikens förtroende: ”Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin”. Politikernas eget ledarskap har betydelse för att kunna nå ett sådant mål, hävdar ställföreträdande hr-chefen Jonas Ahlström.

– Vi tror ju att ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn för att folk ska vilja jobba här och må bra, och därmed också för att kommunens arbete ska bli effektivt, säger han.

Arbetet fortgår med uppföljningar, och man planerar för en ny ledarskapsdag efter sommaren.

Enköping förlitar sig inte enbart på eget tyck och tänk. Utbildningen tar avstamp
i aktuell forskning kring ledarskap, bland annat från försvarshögskolan. Och kopplar på kommunens egen ledarskapsfilosofi. Man har haft hjälp av psykologen Cecilia Åström i utformning och genomförande.

– Vi har inte hittat på något nytt själva. Vi har använt oss av forskningen, tolkat den och använt de begrepp som är användbara för oss, säger Jonas Ahlström.

– Såvitt jag känner till är vi först i Sverige med det här. Det har kostat tid och pengar att jobba in det på tjänstemannasidan, men att vi också väver in politiken och får en helhet – vad jag känner till är det nytt.

Utbildningens huvudpunkter, i extrem korthet:
- Hur når den politiska viljan ut i faktisk verksamhet.
- Hur tydligare ledning och styrning bidrar till effektivare processer.
- Personlig utveckling.
- Kunskap om indirekt ledning och styrning.
- Ledarbeteenden som skapar tillit.
- Att skapa gemensamma begrepp mellan politiker och tjänstemän och mellan politiker sinsemellan.

Det finns en gemensam uppfattning i Enköping att utbildningen har stärkt de politiska ledarna i deras roller. Kommunalråden vittnar om hur de två dagarna tillsammans har skapat djupare relationer politikerna emellan. Politiska etiketter åkte åt sidan.

– Vi blandade partier och styren i grupper. Och det blev inte alls partipolitiskt, vi var bara människor i olika roller som hjälptes åt med att öppet diskutera vad som är lätt och svårt i vårt ledarskap, säger Ulrika Ornbrant (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Någon konstaterade efteråt att ”efter det här blir det svårt att skälla på varandra i talarstolen”, berättar Jonas Ahlström.

Men det finns också praktiska och konkreta effekter
i vardagen. Som i hantering av konflikter, gnissel och groende missnöjen kring gränsdragningar mellan politik och verksamhetsstyrning, mellan vad som ska göras och hur det ska göras.

– Vi visste redan innan att om vi lyfter på de här stenarna och sätter ord på vilka beteenden vi vill ha, så kommer vi också att nå fram till vilka beteenden vi inte vill ha.
Destruktiva ledarbeteenden. Vi hade en beredskap för att när det händer så tar vi det. Det har hänt. Och vi har hanterat det, säger Jonas Ahlström.

Kommunalråden beskriver hur de kunnat ta de svårare samtalen på ett bättre sätt efter ledarskapsutbildningen, genom att där nu finns ett gemensamt språk och en gemensam grund som alla känner till. Ulrika Ornbrant berättar om en situation där förvaltningsledning och nämndordförande inte varit överens om läget och vägen framåt.

– De behövde lite hjälp med att förstå varandra och nå fram till vad som var deras respektive roller. Det samtalet hade jag nog inte tagit på samma sätt om jag inte haft det här stödet. Jag kände att jag var trygg nog. Men det är också så att jag nog inte hade förstått behovet av att vara med i det hela om jag inte genomgått den här utbildningen, säger hon.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev