måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Gotland hittar kompetensen i utanförskapet

Publicerad: 30 januari 2020, 14:00

Anna-Karin Bergius, projektledare för Norma, och Magnus Björk, enhetschef på socialförvaltningen på Gotland.

Foto: Malin Vinblad/Bildbyrån

Utmaningen att klara bemanningen i välfärden har fått Gotland att tänka nytt. Drop in-intervjuer och anpassade arbetsuppgifter har lett till färre vakanser i omsorgen.

Ämnen i artikeln:

KarriärRekrytering

Samuel Åsgård

sa@dagenssamhalle.se


Den demografiska utvecklingen på Gotland talar sitt tydliga språk. En allt äldre befolkning gör att behoven av vård och omsorg ökar, samtidigt som antalet gotlänningar i arbetsför ålder minskar.

För att få ekvationen att gå ihop och se till att arbetsgivarna på ön har tillgång till arbetskraft har Region Gotland startat projektet ”Norma – se kompetensen”. Målet är att människor som tidigare inte varit aktuella för anställning ska kunna bli det.

– Det handlar om de personer som finns i ett utanförskap och är långt ifrån arbetsmarknaden. Vi måste se dem som är inskrivna på arbetsförmedlingen som en arbetskraftsresurs som vi kan använda oss av för att klara kompetensförsörjningen, säger Anna-Karin Bergius, projektledare för Norma.

Projektet arbetar särskilt för att personer med olika typer av funktionshinder och nyanlända som håller på att lära sig svenska ska kunna erbjudas tjänster som är anpassade till deras förutsättningar.

– Historiskt har fokus legat på att stärka individen. Det här projektet handlar om att förändra strukturer och öka kunskapen på chefsnivå i att se människors kompetens och göra anpassningar för att de svagare grupperna på arbetsmarknaden ska kunna få jobb, säger Anna-Karin Bergius.

Förutom Region Gotland deltar tio stora privata arbetsgivare på ön i projektet. Omkring 300 chefer hos de olika arbetsgivarna ska erbjudas fortbildning inom ramen för projektet.

– Cheferna kommer bland annat att få utbildning i hur de kan bryta ut arbetsuppgifter för att passa den som kanske inte uppfyller hela kravprofilen men har kompetens för en del av jobbet, berättar Anna-Karin Bergius.

Målet är också att arbetsplatserna ska utbilda inkluderingsombud som ska hjälpa cheferna att tänka mer inkluderande kring rekrytering och utformning av arbetsuppgifter.

– Vi kommer också att anställa en processtödjare i projektet, som ska stötta cheferna, berättar Anna-Karin Bergius.

Inom Region Gotland är det socialförvaltningen som har kommit längst med att jobba utifrån projektets principer. Under hösten har man förändrat sitt rekryteringsarbete för att nå ut till personer som man tidigare inte nått.

– Vi har haft ett svårt rekryteringsläge. Flera somrar i rad har vi inte klarat de rekryteringsbehov vi haft. Vi har förstått att vi behöver rekrytera på ett annat sätt för att klara de behov av personal vi har inför framtiden, säger Magnus Björk, enhetschef för resursteamet på socialförvaltningen.

Det har bland annat inneburit att förvaltningen har börjat med drop in-intervjuer på en fast tid varje vecka, då den som är intresserad kan dyka upp. Tanken är att fånga upp dem som inte sökte jobb när det bara fanns möjlighet att skicka in sin ansökan digitalt. Magnus Björk berättar att det kan handla om personer som är nyfikna och vill veta mer om vad det innebär att arbeta inom exempelvis hemtjänsten. Många av dem kan tänka sig att söka jobb efter att de fått svar på sina frågor.

Intervjuerna görs på ett annat sätt än tidigare. I stället för att fokusera på vad som krävs för jobbet, ligger fokus nu på den sökandes kunskaper.

– Vi frågar dem vad de kan och vilka arbetsuppgifter de kan tänka sig att utföra. Det finns dem som inte kan tänka sig att jobba med vissa arbetsuppgifter, som intimhygien till exempel. Men de kan kanske utföra andra arbetsuppgifter, som att gå och handla, berättar Magnus Björk.

Socialförvaltningen har använt den nya modellen för rekrytering till timvikariat och alla vikariat på upp till sex månader inom hemtjänsten, på särskilda boenden och i omsorgen om personer med funktionshinder. Och det har gett resultat. Antalet sökande har mer än fördubblats, och under november 2019 kunde förvaltningen fylla fler vakanser än under någon annan månad de senaste två åren.

– Vi har rekryterat språksvaga personer och personer som har svårt att utföra vissa arbetsuppgifter och därför tidigare inte varit aktuella för anställning. I takt med att de lär känna brukarna kan det hända att de känner sig redo att utföra arbetsuppgifter som de tidigare inte kunde tänka sig, berättar Magnus Björk.

På sikt är målet för Norma att alla arbetsgivare som är med i projektet ska ha ett bättre rekryteringsläge än i dag.

– Vi hoppas att projektet leder till att vi kan möta kompetensförsörjningsutmaningen och få den personal på plats som vi behöver på Gotland, säger Anna-Karin Bergius.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev