Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Färre underställda gör cheferna bättre

Publicerad: 11 oktober 2019, 08:58

Jonas Eriksson, vårdenhetschef på Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska I Göteborg.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån/BILDBYRÅN

Cheferna har fått bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Enligt medarbetarna är de mer närvarande och tillgängliga än tidigare. Det visar en utvärdering av Västra Götalandsregionens så kallade normtal, som säger att chefer bör ha högst 35 underställda.


Ämnen i artikeln:

KarriärFörvaltningArbetsmiljö

Få arbetsgivare har följt efter Västra Götalandsregionen (VGR) och fattat övergripande beslut om att minska arbetsbördan på ledningsnivå. Vårdförbundets riksorganisation trycker nu på och föreslår att hälso- och sjukvårdens chefer ska ha max 10–25 medarbetare.

Det var 2015 som VGR:s regiondirektör Ann-Sofi Lodin konstaterade att något radikalt måste göras åt chefernas växande arbetsbörda. Därför infördes en riktlinje, ett normtal, om att regionens chefer bör ha minst 10 och högst 35 underställda.

Initiativet möttes av nyfikenhet i omvärlden. Men också av viss skepsis: blir det inte lite fyrkantigt? Och dyrt, om man för att leva upp till normtalet måste inrätta nya tjänster?

Sedan dess arbetar VGR:s förvaltningar med att lätta trycket på cheferna. Vissa kompletterar med en chef och har ett delat ledarskap. Andra delar upp skaran medarbetare mellan två likställda chefer. Några väljer att skapa ett nytt chefsled mellan högste chefen och olika arbetsgrupper.

Fram till december 2018 minskade andelen chefer med fler än 35 medarbetare från 24 till 13 procent. En extern utvärdering ger också övervägande bra betyg. Ansvarige hr-strategen Robert Green tycker att utvecklingen går åt rätt håll, men manar samtidigt till viss försiktighet eftersom det är svårt att isolera effekterna av normtalet.

Helst hade hr-enheten gjort en kvantitativ mätning av vad det minskade antalet medarbetare fört med sig, exempelvis om sjukfrånvaron påverkats. Men tillsammans med forskarna på Institutet för stressmedicin ISM) kom de fram till att det inte var möjlighet att göra en sådan studie.

Därför valdes en kvalitativ utvärdering. En konsult genomförde strukturerade intervjuer av sju chefer och 24 medarbetare som funnits med under större delen av arbetet med normtalet.

– Resultatet visar att medarbetarna tycker att de fått mer närvarande chefer. Cheferna är mer med i den dagliga verksamheten och kan göra långsiktiga förändringar. Förut var många upptagna med akuta frågor, brandsläckningar, sammanfattar Robert Green.

I chefsleden talar man om minskad arbetsbörda och bättre balans mot privatlivet. Arbetstiderna har blivit mer normala. Den enda negativa konsekvensen som redovisas i konsultrapporten är att samverkan har minskat mellan enheter som delats upp på fler chefer.

Under den aktuella perioden har antalet chefer ökat med 350 stycken. Hela summan beror dock inte på normtalet utan på att organisationen blivit större. Eftersom det inte har gått att mäta vinsterna i form av ökad effektivitet och minskad sjukfrånvaro, kan man enligt Robert Green inte sätta någon prislapp på minskningen av chefsbördan.

Inför valet 2018 riktade oppositionen kritik mot det växande ledningsskiktet inom regionen. Administratörerna hade blivit fler och sjuksköterskorna färre. Främsta förklaringen var dock styrmodellen inom vården, enligt oppositionsrådet Helén Eliasson (S). Inte normtalet, som även oppositionen stödjer.

Men alla enheter har inte lyckats gå i mål. Inom Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset har antalet medarbetare per chef minskat från cirka 100 till 50. Det blev möjligt genom en ny chefstjänst och en ny bemanningsplanerare.

– Arbetsmiljön är mycket bättre nu. Vi hinner bygga professionella relationer med medarbetarna och hitta guldkornen, de mest lämpade, för olika uppgifter, säger vårdenhetschef Jonas Eriksson.

I dagsläget finns dock inga planer på att gå vidare och tillsätta fler chefer för att klara målet om högst 35 medarbetare per chef.

– Nej, budgeten är ungefär densamma. I så fall måste vi omvandla tjänster som ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare till chefer, och i nuläget prioriterar vi kliniskt verksamma medarbetare, förklarar Jonas Eriksson.

Vårdförbundet i VGR var med på tåget redan från början och ordföranden Anne Karin Höglund tycker att resultaten ser bra ut:

– Medarbetare känner att chefer fått större förståelse för deras arbete och är lättare att nå.

Nu agerar även Vårdförbundet på riksplanet. I våras gjordes en enkät som visar att varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. För 12 procent är det ännu värre: 50 eller fler underställda. Siffrorna ledde till ett förslag om att antalet medarbetare per chef bör sänkas till 10–25 personer.

VGR:s arbete med normtal har som sagt fått få efterföljare. Region Kalmar har dock sedan 2018 en riktlinje i regionplanen om att chefer bör ha högst 35 medarbetare.

– Som en del av vår ledarskapsstrategi samtalar vi med chefer om vad det innebär att ha många medarbetare. De samtalen är viktigare än själva riktvärdet, säger hr-direktör Helen Persson.

Antalet chefer med fler än 35 medarbetare i regionen har inte minskat, snarare ökat något. Det beror framför allt på att antalet medarbetare blivit fler.

I samband med Arbetsmiljöverkets stora granskning av första linjens chefer inom vård och omsorg fanns en diskussion om verket skulle ge några rekommendationer om lämpligt antal medarbetare per chef. Men det betraktades inte någon framkomlig väg eftersom lokala faktorer avgör vad som passar bäst, enligt projektledaren Lise-Lotte Hamfelt.

Vivianne Sprengel

Västragötalandsregionen, exklusive bolagen

Dec 2015                  Dec 2018

(cirkatal)                    (cirkatal)

Andel chefer med                                    24 %                         13 %

fler än 35 underställda

Andel chefer med färre                           17 %                          13,5 %

än 10 underställda

Antal chefer totalt                                    1 800                          2 150

Antal medarbetare totalt                         51 200                       54 200

Källa: Hr-strategen Robert Green, VGR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev