Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Erbjud flexibla jobb för att locka unga

Arbetsmarknaden för unga akademiker är god. Samtidigt har Sveriges kommuner och landsting stora rekryteringsutmaningar. För att attrahera unga talanger måste de erbjuda goda villkor. Många nyexaminerade vill påverka var och när de jobbar, visar Juseks undersökning. Vår slutsats är enkel: fler borde få möjlighet att jobba flexibelt.

Publicerad: 23 september 2016, 10:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ökad flexibilitet kan bidra till mer nöjda medarbetare och att livsbalansen underlättas, anser Jusek.


Ämnen i artikeln:

ArbetsgivareUngdomarArbetsförmedlingenArbetslöshetArbetskraftsbristKommuner

Siffror från Arbetsförmedlingen visar på en positiv utveckling för landets unga. Antalet unga öppet arbetslösa och i program har minskat med nästan 16 procent det senaste året. För stora delar av Juseks medlemsgrupper, jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare har arbetsmarknaden var god under många år. I vår senaste arbetsmarknadsundersökning uppger hela 87 procent av de nyexaminerade juristerna att de arbetade eller drev  eget företag våren 2015.

Många av de jurister som fått jobb, 38 procent, fick det första  kvalificerade arbetet redan innan studierna avslutades. En tredjedel fick jobbet inom en till tre månader efter examen. Även andra grupper har en god arbetsmarknad. Av systemvetarna hade till exempel tre fjärdedelar ett kvalificerat jobb inom sex månader efter examen och 28 procent fick jobbet redan under studietiden.

Konkurrensen om de unga talangerna är stor. I dagens högkonjunktur  är det ännu tuffare för arbetsgivare att rekrytera unga akademiker. Det är därför viktigt för arbetsgivare att erbjuda anställningsvillkor som är attraktiva. Det gäller inte minst Sveriges kommuner och landsting som står inför stora rekryteringsutmaningar framöver. Bra lön och övriga villkor är naturligtvis centrala. Men i vår nya undersökning framgår det att nyexaminerade lägger stor vikt vid friheten att själv kunna planera och lägga upp sitt arbete.

Undersökningen visar att  en stor majoritet av de nyexaminerade akademikerna anser att möjligheten att jobba flexibelt, det vill säga på andra tider än ordinarie kontorstid eller på andra platser än kontoret, är viktigt. Nära åtta av tio nyexaminerade svarar att det är mycket viktigt eller viktigt att ha möjlighet att arbeta flexibelt. Endast tre procent tycker att det inte alls är viktigt.

En vanlig farhåga är att de som arbetar på oregelbundna tider, till exempel att de skriver klart en rapport på kvällen eller finns tillgängliga via mobilen på helger, skulle vara mer stressade än andra. Juseks undersökning visar tvärtom, de är mindre stressade. Ökad flexibilitet kan alltså bidra till mer nöjda medarbetare och att livsbalansen underlättas. Vissa vill till exempel ha möjligheten att träna på morgonkvisten eller göra ärenden på lunchen, för att senare på dagen arbeta ikapp den tid man förlorat.

Rätt hanterad skapar flexibiliteten vinster för såväl medarbetare som arbetsgivare. Men det är viktigt att medarbetare och chefer har en regelbunden och strukturerad dialog så att det är tydligt vilka förväntningarna är på den enskilda medarbetaren. Risken är annars att det är svårt att koppla bort jobbet när man är ledig.

Jusek anser att fler borde få möjlighet att påverka var och när man arbetar. För de arbetsgivare som vill vara attraktiva och som inte har särskilda behov av schemaläggning borde det vara självklart att erbjuda detta. Det är viktigt, inte minst när konkurrensen om kompetent arbetskraft kommer att öka de närmsta åren.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Magnus Hedberg, vd Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev