Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Egna chefsrollen oroar mest

Publicerad: 11 februari 2021, 02:00

Kommundirektörsföreningens ordförande Kristina Sundin Jonsson, tillika kommunchef i Skellefteå, och Svante Stomberg, stadsdirektör i Borås.

Den egna chefsrollen är kommundirektörernas svåraste utmaning. Och pandemin har gjort det ännu tuffare att klara rollen, visar en färsk rapport.

Ämnen i artikeln:

Arbetsgivare

Samuel Åsgård

sa@dagenssamhalle.se


Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Hur leder man en kommun när förutsättningarna förändras totalt? Den årliga rapporten ”I huvudet på kommundirektörerna” från Kunskapsbolaget har i år fokuserat extra på chefsrollen under coronapandemin. Totalt 74 personer med den högsta tjänstemannaposten i lika många kommuner har svarat på enkäten.

Pandemin ger avtryck både när kommundirektörerna svarar på vilken som är den största utmaningen för den egna kommunen och för dem själva. När det gäller deras egna utmaningar kommer chefsrollen högst. En roll som tydligt påverkats av de speciella omständigheterna under det senaste året.

– Det närvarande ledarskapet har man fått försöka anpassa och hitta nya sätt för. Samtidigt har det varit ett mer närvarande ledarskap just på grund av pandemin. Det har behövts en tätare samverkan med kärnverksamheterna för att allt ska fungera, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå och ordförande i Kommundirektörsföreningen.

I enkäten har kommundirektörerna fått ranka hur den egna kommunen klarat av coronakrisen. Cheferna ger sig själva och organisationen höga betyg, i genomsnitt 8,5 på skalan 1–10.

Svante Stomberg, stadsdirektör i Borås, tillhör dem som är nöjda med pandemihanteringen.

– Man lyfter sig när man hamnar i den här typen av extraordinära situationer. Vi har haft en krisledningsorganisation som fungerat mycket väl, med återkommande återkoppling till ledamöterna i krisledningsnämnden och kommunstyrelsen. Vi har haft en stor transparens, säger han.

Men i rapporten framkommer också att en del kommundirektörer är bekymrade över vilka konsekvenser pandemin ska få på längre sikt. Vissa tror att brister som framkommit i hanteringen av coronakrisen kommer att användas som argument för att lägga fram förslag om sammanslagningar och förstatliganden.

När det gäller den egna kommunen rankar kommundirektörerna ekonomin som den största utmaningen inför 2021. Fler än tidigare tycker att budgetprocessen gick enklare än föregående år, både på grund av större politisk enighet och resurstillskott från staten. Men det finns en oro för vad som händer när de stora stödpaketen från staten trappas ned.

– Det är en fara om man bygger sin verksamhet på statsbidragen. De är ju till för att kompensera något som man haft en extraordinär kostnad och utgift för. Det är viktigt att grundverksamheten är finansierad, annars kan det bli jobbigt. Vi vet inte riktigt var det här landar när pandemin är över. Vi kan inte svara på vilket uppdämt behov det finns i verksamheterna, säger Svante Stomberg.

Kristina Sundin Jonsson håller med.

– Att kunna hålla i och hålla ut framåt blir det tuffa. Under 2020 har de flesta kommuner kunnat klara ekonomin med hjälp av regeringens satsningar. Men hur klarar vi den återkommande verksamheten framöver och att ställa om till en ny vardag på ett bra sätt?

Kompetensförsörjningen finns också med på chefernas topplista över de viktigaste frågorna. I enkäten har de fått frågan om vilken kompetens de vill förstärka kommunen med. Omvärldsbevakare och samhällsstrateger kommer högst på chefernas önskelista, följt av digitaliserings- och it-strateger samt jurister.

– Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga. Har vi inte personal och kompetens så blir det svårt att utföra vårt uppdrag, säger Svante Stomberg.

Samarbetet mellan tjänstemän och politiker är en ständigt närvarande utmaning för kommuncheferna. Deras betyg på hur väl samarbetet fungerat har sjunkit sedan i fjol. Kristina Sundin Jonsson tycker dock att det för det mesta har fungerat bra – kanske till och med bättre.

– Alla är utsatta för påfrestningar på ett sätt som gör att samarbeten blir tuffare. Det kan vara utmanande att man inte är fysiskt närvarande och träffas hela tiden. Det där viktiga mellansnacket som många gånger leder oss framåt faller bort. Samtidigt tror jag att sådana här kriser binder samman en organisation enklare än i normala fall. För att man har ett gemensamt mål att klara av, säger hon.

Vad är viktigast att tänka på som kommundirektör under 2021?
– Att vi drar nytta av det vi lärt oss av pandemin. Att kunna omsätta det till en ny vardag. Framför allt ha förmågan till snabb förändring med fokus på samarbete med andra. Både inom kommunen och med andra aktörer, oavsett om det är näringsliv, region, stat eller andra kommuner. Det kommer att avgöra hur vi klarar de här utmaningarna framåt. säger Kristina Sundin Jonsson.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev