Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Egen apotekare ger bättre koll på pillren

Publicerad: 19 december 2018, 06:30

Helena Spethz, kommunapotekare i Jönköping, samtalar med Ann-Sofi Lindgren, sjuksköterska på Dundrets äldreboende, Jönköping.

Foto: Johanna Svensson/BILDBYRÅN

Jönköping går i bräschen och har nyligen tillsatt en egen kommunapotekare. Förbundet Sveriges Farmaceuter hoppas att fler tar efter.


Ämnen i artikeln:

Karriär

I takt med en ökande andel äldre invånare behöver kommunerna hantera alltmer läkemedel. I Jönköping tillträdde Helena Spethz i oktober sin tjänst som kommunapotekare, en än så länge ovanlig yrkesroll i landet.

– Fokus i mitt uppdrag är att stärka kvaliteten i läkemedelshanteringen för den enskilde medborgaren som har behov av kommunens stöd. Den här tjänsten känns både spännande och viktig, säger hon.

Rent organisatoriskt är Helena Spethz placerad i Socialförvaltningens centrala stab. Förutom att se över läkemedelsprocessen och införa centrala rutiner ingår det i hennes uppdrag att utbilda medarbetare som hanterar läkemedel. Planen är också att hon ska se över hur detta kan effektiviseras.

– I dag ägnar exempelvis hemtjänstpersonal mycket arbetstid åt att stå i kö på apotek för att hämta ut medicin till brukare. Här finns säkert mycket att göra, säger Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Jönköping och en av dem som drivit på för att få igenom tjänsten.

Idén kommer från ett samarbetsprojekt mellan de 13 kommunerna i länet och regionen, berättar han. Mellan 2015 och 2016 kartlade fem apotekare läkemedelshantering och föreslog flera åtgärder för bättre samverkansrutiner mellan kommunerna och regionen.

– Men när ettårsprojektet var slut uppstod ett glapp i införandet av dessa förslag. Därför såg vi ett behov av en intern apotekare vars själva huvudprofession är just läkemedelshantering, säger Thomas Axén.

Han ser tydligt hur kommunens läkemedelshantering hela tiden ökar. Förutom att allt fler äldre bor kvar längre hemma eller på äldreboende, minskar dessutom sjukhusvistelsernas längd.

– Patienter flyttas tidigare från slutenvård till vård i hemmet. När vi ser över våra avvikelserapporter är det också just i medicinhanteringen som de mest återkommande felen begås. Det ska vi nu få bukt med genom tydligare och bättre rutiner, säger Thomas Axén.

Förbundet Sveriges Farmaceuter välkomnar nyheten från Jönköping. Man har tidigare sett kommuner som samarbetar med landsting och delar på apotekartjänster, men Jönköping är troligen först ut med en alldeles egen.

– Det är en klok satsning. I dag finns det många fler olika mediciner, och det är mer specifikt och komplext hur dessa olika läkemedel samverkar. Detta är våra medlemmars specialkompetens, säger Daniel Skoglund, pressansvarig för Sveriges Farmaceuter.

Enligt förbundet finns dessutom stora medel att spara på att anställa fler farmaceuter – ett samlingsnamn för de två professionerna receptarier och apotekare. I en utredning kommer man fram till att uppemot 25 000 av de 35 000 akuta inläggningar av äldre som varje års görs på grund av läkemedelsbiverkningar skulle kunna förebyggas med ökad kompetens. Daniel Skoglund lyfter fallskador som ett konkret exempel.

– De beror ofta på yrsel som är en vanlig biverkning av olika läkemedel, enskilt eller i kombination med varandra. Fallskador kostar kommunerna mycket pengar och orsakar dessutom den drabbade stort lidande. Med bättre läkemedelshantering kan ett antal sådana undvikas, säger han.

Redan i dag ser förbundet att fler landsting och regioner anställer farmaceuter internt. År 2011 hade man ungefär 450 medlemmar inom sin sektion för offentliganställda farmaceuter. I dag har antalet fördubblats till drygt 930.

– Många landsting och regioner har valt att anställa kompetensen internt, i stället för att som tidigare upphandla den av olika apotek. Klinikapotekare har också en alltmer självklar ställning på många ställen i sjukvården, säger Celina Sving, ordförande för sektionen och själv apotekare i Region Uppsala.

Hon berättar att kollegorna i Uppsala bereder och tillverkar en hel del mediciner direkt på sjukhuset.

– Det handlar framför allt om individuellt anpassade läkemedel med kort hållbarhet, exempelvis cytostatika. Vi farmaceuter kan dessutom avlasta sjuksköterskor och läkare i andra delar av läkemedelshanteringen. Det gör att de får mer tid till patientomsorg.

Tora Villanueva Gran

Ämnen i artikeln:

Karriär

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev