Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Detaljstyrning stör socialchefer

Publicerad: 20 september 2019, 06:50

Var tredje socialchef känner sig inte fullt ut respekterad av kommunens politiska ledning. Det visar en enkät som fackförbundet Vision gjort.


Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

När politiker väldigt konkret lägger sig i hur verksamheten ska bedrivas och försöker styra i detalj känner sig socialcheferna misstrodda. Inte mindre än 30 procent av socialcheferna uppger att politikerna i deras kommun bara delvis respekterar deras roll och ytterligare 4 procent anser att de inte alls respekteras i sin roll.

Det visar Visions enkät, som socialchefer i drygt hälften av landets kommuner har svarat på.

– Politiker pressas ofta att snabbt komma med lösningar på problem som blir medialt uppmärksammade. Det kan handla om IS-återvändare eller social oro bland unga. Men politiker bör ha is i magen, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

Hon anser att framför allt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ska värna socialchefernas roll och vara tydliga med var gränsen går för politikernas inflytande.

– Politiker ska se till att det finns tydliga mål och att det råder balans mellan krav och resurser. De ska arbeta med personalförsörjning och säkerställa ett stabilt ledarskap.

Men Veronica Magnusson är väl medveten om att politiker utsätts för tryck från flera olika håll.

– Informationsflödet går snabbt och politiker vill vara slagkraftiga. Då räcker det inte att hänvisa till att det bli mer resurser i nästa års budget, säger hon.

Ju längre socialcheferna har haft sin nuvarande tjänst desto nöjdare är de med samspelet med politikerna. Men majoriteten (60 procent) har bara haft sitt nuvarande jobb i högst tre år. Var femte socialchef har arbetat i mindre än ett år på den tjänst de nu har.

– Hög personalomsättning är en konsekvens av att chefer inte känner sig respekterade. Människor vill ju arbeta under goda förutsättningar, säger Veronica Magnusson.

En stor majoritet av socialcheferna har under det senaste året hyrt in konsulter för att klara personalförsörjningen. I förra årets enkät angav flertalet socialchefer att behovet av inhyrda konsulter var på väg att upphöra eller redan hade upphört, men trots det ligger inhyrningen i år på samma nivå som förra året.

Men det har ändå blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänstens verksamheter. När samma undersökning gjordes förra året uppgav över hälften av socialcheferna att de hade svårt att rekrytera, medan det i år är en något mindre andel (44 procent) som har svårt att få tag i personal.

Var femte socialchef säger till och med att det nu är lätt att rekrytera. För tre år sedan, då över 35 000 personer hade sökt asyl som ensamkommande minderåriga, var socialtjänsten hårt ansträngd. Då var det inte många socialchefer (bara 6 procent) som ansåg att det var lätt att rekrytera personal.

– Det stora flyktingmottagandet tydliggjorde en kris som funnits länge. Men de som fick jobb då, till exempel på hvb-hem, har sedan via omställningsinsatser kunnat utbilda sig och skaffa sig rätt kvalifikationer, säger Veronica Magnusson.

Svårast är det att rekrytera chefer med rätt kompetens och tidigare chefserfarenhet. Det är extra svårt att rekrytera chefer till den sociala barn- och ungdomsvården, medan det är lättare att få chefer till äldreomsorgen.

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev