Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

Chefsrekryteringen inom läkarkåren måste breddas

Andelen ST-läkare som anger att de absolut inte kan tänka sig bli chefer i vården har ökat från 8 procent 2009 till 22 procent 2016, visar vår undersökning bland underläkare och läkarstudenter. Det mest oroande är att läkare som utbildats utanför Sverige uppfattar sina möjligheter att bli chefer som sämre än läkare som utbildats i Sverige. Ska vi klara av de stora utmaningarna inom sjukvården måste det ske en förändring.

Publicerad: 15 december 2016, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bland AT-läkarna och läkarstudenterna är intresset för att bli chef större än hos ST-läkarna. Vi anser att det är hög tid att agera och ta till vara på det engagemanget, skriver Emma spak, ordförande SYLF.


Ämnen i artikeln:

Läkare

Svensk hälso- och sjukvård måste enligt Sveriges Kommuner och Landstings egna prognoser rekrytera närmare 16 000 nya chefer de kommande åren, både för att täcka pensionsavgångar men också för att täcka de ökande behoven i landsting och regioner. Trots detta behov slösas många medarbetares engagemang och vilja att åta sig ledarskap bort.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) rapporterade redan 2009 att viljan att åta sig ett framtida chefskap i vården är stort bland underläkare men att viljan drastiskt minskar allt eftersom karriären går framåt. SYLF publicerar i dag rapporten Ledarskap i framtidens sjukvård, en attitydundersökning bland underläkare och läkarstudenter, där vi noterar en mycket illavarslande utveckling.

Andelen ST-läkare som anger att de absolut inte kan tänka sig bli chefer i vården har ökat från 8 procent 2009 till 22 procent 2016. Bland ST-läkare som utbildat sig utanför EU/EES är resultaten ännu mer slående, hela 46 procent vill absolut inte bli chefer. Bland AT-läkarna och läkarstudenterna är intresset större och vi anser att det är hög tid att agera och ta till vara på det engagemang och den vilja som finns att vara med och leda utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård.

Ett modigt förändringsbenäget ledarskap kommer att krävas för att säkerställa kvaliteten långsiktigt både genom effektivt resursutnyttjande och hållbar kompetensförsörjning i sjukvården. En läkarexamen innebär inte automatiskt goda ledaregenskaper men den ger goda förutsättningar att både ta ett övergripande medicinskt ansvar och arbeta strategiskt med vårdens utveckling. Ska chefskap i sjukvården vara attraktivt och locka de bäst lämpade måste de praktiska förutsättningarna att tidigt påbörja en bana som chef vara goda och mandatet att driva förändring stort.

Det mest oroande i SYLF:s undersökning är att läkare som utbildats utanför Sverige uppfattar sina möjligheter att bli chefer som sämre än läkare som utbildats i Sverige. Hela 50 procent av AT-läkarna och 76 procent av ST-läkarna med utbildning från ett land utanför EU/EES angav att de såg sina möjligheter att bli chefer som små, för läkare utbildade i Sverige var motsvarande siffra kring 20 procent, en oacceptabelt stor skillnad. Svensk hälso- och sjukvård är beroende av utlandsutbildade läkare, sedan 2003 är mer än hälften av alla läkare som får läkarlegitimation i Sverige utbildat utomlands.

AT- och ST-läkare uppfyller oavsett utbildningsland de kompetenskrav som ställs för respektive tjänst och bör ha samma förutsättningar. Vi måste arbeta tillsammans, arbetsgivare och professionsföreträdare, för att ta reda på varför utlandsutbildade läkare upplever sina möjligheter som sämre än läkare utbildade i Sverige så att vi kan undvika att vi tappar chefstalanger och drivna förändringsledare

I takt med de demografiska förändringar, globalisering och digitalisering krävs innovativa lösningar som tillgodoser patienternas behov. Ska sjukvården klara ständig utveckling med förbättrad kvalitét, är ledarskapet avgörande. Ska vi kunna nyttiggöra våra olika bakgrunder och erfarenheter måste vi själva tillsammans med arbetsgivarna aktivt arbeta för inkluderande arbetsplatser, motverka gamla strukturer och hierarkier och verka för öppen och transparent rekrytering, inte minst av chefer. Att bygga ledarskaps- och utvecklingskompetens i de egna leden är billigare och mer rationellt än att satsa allt på konsulter när vi gemensamt ska möta framtidens stora utmaningar.

Emma Spak, ordförande SYLF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News