måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledarskap

”Alarmerande” dålig koll på meddelarfriheten

Publicerad: 29 april 2020, 06:30

Regiondirektör Kent Ehliasson och Vårdfackets ordförande i Västerbotten, Jenny Olsson.

Foto: Region Västerbotten och Vårdförbundet

Nära fyra av tio medarbetare inom Region Västerbotten känner inte till vad meddelarfrihet innebär. Och nära hälften anser att det finns en tystnadskultur på deras arbetsplats, visar en undersökning som regionens revisorer genomfört.

Ämnen i artikeln:

KarriärArbetsmiljö

Johan Delby

jd@dagenssamhalle.se


I höstas fick en enkät bland offentliganställda i Västerbotten, som de lokala medierna gemensamt genomförde, stor uppmärksamhet inte minst i Dagens Samhälle (DS nr 34-2019). Den visade bland annat att hälften av de anställda inte kände till vad meddelarfrihet betyder och att en av tre inte vågade vända sig till media för att berätta om allvarliga missförhållanden.

Debatten blev omfattande och representanter för såväl kommunerna som regionen försäkrade att de tar problemen på stort allvar och var beredda att arbeta för att förbättra de anställdas kännedom om vilka rättigheter de har.

Mediernas undersökning hade emellertid bara besvarats av 300 personer, så det var svårt att dra säkra slutsatser utifrån den. Därför beslutade Region Västerbottens revisorer att göra en egen enkät. Den skickades i slutet av februari till 1 582 av de anställda och besvarades av 785.

Resultatet, som offentliggjordes förra veckan, liknar det i mediernas mätning. Exempelvis känner 36 procent av de svarande inte till vad begreppet meddelarfrihet innebär. 37 procent svarar att det, helt eller delvis, finns en tystnadskultur på deras arbetsplats.

Efter höstens granskning i medierna uppdaterade regionen sin kommunikationspolicy och riktlinjerna för medarbetares kontakter med journalister.

– Det här är viktiga frågor för regionen. Vi har på olika sätt tydliggjort att vi ska vara tillgängliga för media och att vi gärna ser att medarbetare uttalar sig och resonerar om sitt arbete. Våra medarbetare måste också ha kunskap om grundlagarna för tryckfrihet och yttrandefrihet, säger regiondirektören Kent Ehliasson.

Han framhåller att regionen har ökat ansträngningarna för att informera de anställda om den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Ändå visar revisorernas granskning att endast 25 procent av personalen har nåtts av sådan information från arbetsgivaren.

Jenny Olsson, ordförande för Vårdfacket i Västerbotten, välkomnar undersökningen.

– Siffrorna är alarmerande, men inte förvånande. Det stämmer med det som vi hör från våra medlemmar. Det är bra att detta nu finns svart på vitt, säger hon.

Hon poängterar att det är otillräckligt att uppdatera informationen om exempelvis meddelarfrihet på intranätet.

– Det räcker inte att lägga ut en massa fina dokument, utan man behöver utbilda och prata om det här hela tiden för att få ett öppet klimat.

Jenny Olsson berättar att det är svårt att få medlemmar att ställa upp om media hör av sig.

– Flera säger att de inte vågar förrän löneöversynen är gjord. De är rädda för repressalier. Så ska det inte vara!

Revisorerna uppmanar regionen att se till att öka kunskapen om meddelarfrihet och meddelarskydd och utreda varför så många anställda inte fullt ut vågar säga vad de tycker av rädsla för negativa konsekvenser.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. De skyddas av två grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev