lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Yttrandefrihet för alla viktigare än vinsten

Almega sätter företagsintresset främst när man argumenterar mot förslaget om stärkt meddelarskydd för välfärdens privatanställda. Men medborgar- och personalintresset måste väga tyngre.

Publicerad: 9 juni 2014, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MeddelarskyddOffentlighetsprincipenMedier

REPLIK Arbetsgivarorganisationen Almegas chefsjurist Jonas Stenmo uttrycker i en debattartikel i Dagens Samhälle den 23 maj kritik mot förslaget att stärka meddelarskyddet för privatanställda inom välfärden.

I dag omfattas inte privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet av offentlighetsprincipen på samma sätt som offentliganställda i och med ett begränsat meddelarskydd. Utredningen syftar därför till att skydda även privatanställda som lämnar ut information om företaget och dess verksamhet och därigenom förbättra allmänhetens insyn i offentligt finansierade privata företag. Till detta bör även läggas att stärkt yttrandefrihet leder till att allvarliga brister och missförhållanden upptäcks i högre grad och därmed stärker medborgarnas ställning gentemot utföraren.

Men Almega vill tydligen göra gällande att bättre yttrandefrihet och stärkt brukarpåverkan kommer medföra ”betydande negativa konsekvenser för företagande” och väljer sedan det egna vinstintresset framför de anställdas yttrandefrihet och medborgarintresset. Almega går till och med så långt att ifrågasätta behovet av stärkt meddelarskydd. Detta måste ändå sägas vara ganska uppseendeväckande, särskilt i ljuset av att Famna, riksorganisationen för idéburna verksamheter, tydligt har välkomnat förslaget och uttryckt att öppenhet och insyn kan vändas till en konkurrensfördel.

Vi hävdar att den kritik som kan vändas mot utredningen snarare handlar om att förslaget inte går tillräckligt långt. Främst handlar det om att flera verksamhetsområden föreslås undantas från det stärkta skyddet, såsom Apotek och kompletterande privata aktörer till Arbetsförmedlingen. Sveriges Farmaceuter har vänt sig mot detta och menar att apotekspersonal bör omfattas av lagförslaget för att trygga patientsäkerheten.

Arbetsförmedlingen är kritisk till att förslaget inte omfattar kompletterande privata aktörer och menar att ett stärkt meddelarskydd skulle öka upptäckten av missförhållanden och därigenom öka kvaliteten i de tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar. Synpunkterna är högst relevanta och pekar också på en gränsdragningsproblematik mellan vilka verksamheter som ska omfattas av förslaget och inte.

Det mest rimliga måste vara att alla privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet ska omfattas av ett och samma meddelarskydd, som så långt det är möjligt ska ge samma skydd som för offentliganställda. Medborgar- och personalintresset måste väga tyngre än det enskilda företagsintresset.

Nils Hillerbrand, kommunalråd (MP) Linköping

Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP), Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev