måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

”​​​​​​​Vi skapar jobben, inte Socialdemokraterna!”​​​​​​​

Ingen kan tro på Socialdemokraternas retorik om att tryggheten på arbetsmarknaden ökar om det bli svårare och mer kostsamt för företagen att anställa, skriver Företagarna, som är kritiska mot S förslag om att lagstifta mot allmän visstidsanställning.

Publicerad: 5 juni 2018, 07:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialdemokraterna borde ändra sin dåliga attityd mot jobbskaparna. Foto: Rickard Kilström


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetKompetensbristArbetsmarknad

I förra veckan presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett förslag om att lagstifta mot allmän visstidsanställning. Dessutom vill Socialdemokraterna försvåra företagens kompetensbrist genom att strypa den redan idag hårt ansträngda arbetskraftsinvandringen.

Socialdemokraterna är ansatta av fallande väljarstöd och en samarbetsregering som tycks ha slutat samarbeta. Under parollen trygghet lanseras nu ogenomtänkta och företagsfientliga förslag, i syfte att återta SD-väljare eller för att få en tydligare skiljelinje i välfärdsfrågorna. Problemet är att väljarstödet fortsätter att svika. Allmänheten, företagare, ja inte ens de som står långt ifrån arbetsmarknaden kan ju tro på partiets retorik om att tryggheten på arbetsmarknaden ökar om det bli svårare och mer kostsamt för företagen att anställa.

Den öppna arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent. Trots Socialdemokraternas vallöfte att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 har få konkreta åtgärder vidtagits som underlättar för dem som ska skapar dessa jobb; nämligen de små och medelstora företagen. Under de senaste årtiondena har småföretagen skapat 4 av 5 nya jobb. Det är de små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin.

Sverige har idag OECD:s största sysselsättningsgap mellan inrikes- och utrikesfödda. Den svenska arbetsmarknadsmodellen verkar fungera dåligt när det handlar om att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. Genom de svenska kollektivavtalens lönenivåer är svenska ingångslöner bland de högsta i världen, vilket är bra för de som har kvalifikationer, rätt utbildning och som utan hjälp kan ta sig in på arbetsmarknaden. Men för de som saknar språkkunskaper, kvalifikationer, erfarenhet eller rätt utbildning kan tröskeln bli för hög. För att underlätta integrationen behöver arbetsgivarkostnaderna därför sänkas och anställningsformer som visstidsanställning utvecklas snarare än avvecklas.

Företagare är också medvetna om att arbetsrättsregleringen måste ses över om vi på allvar vill underlätta integrationen på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsrättslagstiftningen för temporära anställningar är flexibel är Lagen om anställningsskydd fortfarande förenad med ett omfattande och trögrörligt regelverk.

Det kan innebära att företag med kraftig tillväxt, som snabbt måste förändra sammansättningen av kompetenser, påverkas mer negativt än andra företag. Det innebär också att färre småföretag vågar chansa och anställa personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. Att ta bort möjligheterna till visstidsanställning skulle alltså försvåra företagens möjligheter till nyanställning än mer. Trygghet kommer med jobb, inte med utanförskap. Är det bara Socialdemokraterna som tvivlar på detta?

Socialdemokraterna borde tänka om och ändra den dåliga attityden mot jobbskaparna. Det är de mindre och växande företagen som står för jobbskapandet, inte Socialdemokraterna.

Daniel Wiberg, ekon.dr, chefsekonom Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev