tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Vi kan lära av Tysklands lärlingssystem

Kompetensberedningen i Sörmland har hämtat inspiration från det tyska lärlingssystemet och förordar bland annat mer samverkan samt en förändrad attityd gentemot yrkesutbildningar.

Publicerad: 7 januari 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lärlingar på tyska företag ses som en investering och företagen tar på sig en uppfostrande roll.


Ämnen i artikeln:

YrkesutbildningFackföreningarSamverkanKompetensutvecklingUngdomarSvenskt Näringsliv

Välja yrke! Det är titeln på den nyligen presenterade Yrkesprogramsutredningen som tar fasta på de många fördelarna med att välja en yrkesinriktad utbildning. Som att få ett fast jobb efter avslutad utbildning till exempel.

Samtidigt vet vi att regeringen, tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO, satsar 30 miljoner kronor på att göra 2016 till ”Yrkesutbildningens år”. Det innebär att det äntligen blivit dags att uppgradera hantverksyrkena igen.

Efter att tidigare i år ha studerat lärlingssystemet på plats i Tyskland har vi gjort ett antal intressanta iakttagelser. Hela systemet går givetvis inte att överföra på svenska förhållanden men en hel del kan vi lära oss. Som exempelvis att lärlingar på tyska företag ses som en investering. Här tar företagen dessutom på sig en uppfostrande roll när det gäller själva introduktionen till arbetslivet.

Och när vi frågade de tyska lärlingarna om yrkesutbildningen var deras förstahandsval så förstod de inte ens frågan. För dem var det så självklart att de hade gjort rätt val och att de var stolta över det. Det är därför ganska uppenbart att de tyska företagen arbetar mer med en långsiktig strategisk kompetensförsörjning än vad majoriteten av många svenska företag gör.

Frågan är då, vad kan vi lära av det tyska lärlingssystemet?

Till att börja med så behöver vi en bred samsyn där det privata näringslivet, de fackliga organisationerna och den offentliga sektorn har en gemensam bild och är beredda att ta ett gemensamt ansvar. Det handlar bland annat om en attitydförändring gentemot dagens yrkesutbildningar. De ska inte ses som en sista utväg och det måste finnas möjlighet till vidareutbildningar och spetskompetens.

Den politiska beredningen för kompetensfrågor i Sörmland är därför villig att ta fram ett förslag där alla berörda parter möts men frågan är om alla är beredda att sätta sig ned tillsammans för att nå en framtida lösning?

En väldigt aktuell fråga är till exempel vad vi kan göra för att få ut våra nyanlända snabbare i arbetslivet och samtidigt trygga delar av den framtida kompetensförsörjningen? Av de cirka 500 som är inskrivna på arbetsförmedlingen i Sörmland just nu har drygt 200 eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering och teknik eller en pedagogisk utbildning.

Efter att ha studerat det tyska systemets uppbyggnad, den ekonomiska styrningen och ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadens parter kan vi bara konstatera att vi är bra på att samverka i Sverige men vi behöver bli ännu bättre för att de utmaningar som vi nu ställs inför ska omvandlas till möjligheter för Sveriges tillväxt.

Det kräver mer samarbete över organisationsgränserna och att vi slutar arbeta i stuprör. Vi är beredda att, tillsammans med övriga parter, pröva nya vägar för att lösa de utmaningar som är förknippade med den höga ungdomsarbetslösheten och företagens kompetensbehov.

Catharina Fredriksson, ordförande, Kompetensberedningen i Sörmland (S)

Dag Bergentoft, ledamot i beredningen (M)

Monica Lindell-Rylén, ledamot i beredningen (S)

Jari Puustinen, ledamot i beredningen (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev