Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

”Välkomstjobb” ett bra sätt att få nyanlända i arbete

Halmstads Fastighets AB:s initiativ Välkomstjobb, som ger nyanlända praktik och jobb, är ett utmärkt exempel på en insats där näringslivet tillsammans med det offentliga bekämpar utanförskapet, skriver arbetsmarknadsministern med flera.

Publicerad: 14 augusti 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många av de som söker asyl är välutbildade och har kompetenser som näringslivet söker med ljus och lykta efter.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadUtanförskapFlyktingpolitik

För den som kommer som nyanländ till Sverige väntar en hel del utmaningar för att etablera sig i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Språkkunskaper, kontakter och referenser är viktiga komponenter för att få jobb här.

Men kunskaper i svenska kräver språkträning, kontakter kräver att man får träffa andra och lära känna personer som redan bor här. Praktik eller ett första arbete ger de viktiga referenserna som man har med sig genom framtidens arbetsliv.

Runt om i landet tas nya initiativ till projekt och insatser av privatpersoner, kommuner, näringsliv, sociala företag och föreningar som ger just dessa referenser som kommer att ha avgörande betydelse för såväl individers framtid som samhällets möjlighet att ta tillvara de kompetenser som invandringen innebär.

Halmstads Fastighets AB:s är ett bra exempel på ett företag som tar socialt ansvar genom satsningen ”Välkomstjobb”. Med hjälp av bolagets kontakter med elitidrottsklubbar, egna underleverantörer, sociala krav i upphandlingar och kontakt med arbetsförmedlingen är målet att skapa 100 praktikplatser och jobb avsatta för nyanlända i etablering som fått ett hyresavtal hos Halmstads Fastighets AB.

Välkomstjobben ska genomföras parallellt med språkträningen.

Detta är ett utmärkt exempel på en insats där näringslivet blir en aktiv del tillsammans med offentlig sektor i bekämpandet av utanförskap och diskriminering och en positiv kraft i etableringsprocessen.

Många av de som nu söker asyl i Sverige är välutbildade och har kompetenser och erfarenheter som näringslivet söker med ljus och lykta efter. Vi måste bli bättre på att ta vara på den kompetens som människor har, innan den kallnar. Därför är ett snabbt inträde på arbetsmarknaden oerhört viktigt för att dessa individers kunskaper inte ska gå förlorade och att de ska etablera sig på arbetsmarknaden på riktigt.

Sköter vi mottagandet av nyanlända på ett bra sätt så är det också en stor möjlighet. Vår tid präglas inte bara av ett stort tillskott av arbetskraft från utlandet, vi befinner oss också i en tid då många lämnar arbetsmarknaden och går i pension. Under många års tid har den offentliga debatten präglats av en oro för den demografiska utmaningen, där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Att unga individer nu påbörjar ett nytt liv här, innebär att Sverige kan bli ett av de få länder som kommer att klara den utmaningen.

När vi tillsammans ställer upp för att ge nyanlända ett gott mottagande; det är då vårt land fungerar som bäst. Halmstads Fastighets AB:s initiativ är ett bra initiativ bland många. Men vi tror och hoppas på att också i framtiden få följa ännu fler bra exempel från andra företag och organisationers arbete med att välkomna nyanlända.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)

Henrik Andersson, styrelseordförande (C) HFAB

Fredrik Luhanka, vice ordförande (S) HFAB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News