Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Utveckla svenska modellen för att klara jobben

Vi socialdemokrater måste fortsätta utveckla den svenska modellen för att klara framtidens utmaningar. Ska vi ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och samtidigt klara etableringen av de nyanlända kan vi inte slå oss till ro. Mer politik kommer krävas.

Publicerad: 5 juli 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) har en nyckelroll i arbetet med att vässa den svenska modellen för att klara flyktingmottagandet, jobben och framtidens utmaningar.


Ämnen i artikeln:

ArbetslöshetArbetsmarknadBostadsbyggandeFlyktingmottagande

Inför valet 2014 satte vi socialdemokrater upp ett ambitiöst mål: att sysselsättningen och antalet arbetade timmar ska öka så mycket att Sverige år 2020 har lägst arbetslöshet i EU.

Efter förra årets flyktingströmmar är den ambitionen viktigare än någonsin. Förra året sökte mer än 160 000 personer asyl i vårt land, på flykt undan krig och förtryck. Därför måste regeringen och alla socialdemokrater arbeta för att höja kapaciteten och stärka välfärden för alla i landet.

Flyktingsituationen har skapat ett särskilt behov av samordning inom regeringen för att säkerställa en effektiv, snabbfotad och sammanhållen politik som går i takt inom berörda områden. Det är därför mycket välkommet att statsministern har gett arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) ett särskilt uppdrag att samordna och inrikta regeringens politik för att hantera flyktingsituationen, med målsättningen att skapa ett hållbart mottagande och en mer effektiv etablering.

Jobben står fortsatt högst på den socialdemokratiska dagordningen. Hittills har regeringen bland annat presenterat en ny lag som styr mottagandet av nyanlända till orter med en stark arbetsmarknad och lanserat snabbspår in i yrken där det råder brist. Men mer politik kommer att krävas.

Mottagandet av asylsökande och nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället. För att skapa fler arbetstillfällen och möjliggöra för arbetssökande att ta de lediga jobben krävs också fler bostäder, goda utbildningsmöjligheter och effektivare etableringsinsatser. Detta är mycket välkomna insatser men mer måste göras och kommer att göras.

Sedan 2006 har Sveriges bostadsbyggande varit mycket lågt, särskilt i förhållande till befolkningstillväxten. Nu ökar bostadsbyggandet kraftigt – men befolkningen ökar ännu snabbare. Här kommer vi att behöva göra mer. Jag beklagar att de borgerliga partierna valde att lämna de samtal om bostadspolitiken som pågått under året, men välkomnar att de många konkreta förslag som samtalen ledde fram till nu kommer att genomföras.

Sverige kommer de kommande åren ha ett rekordhögt antal elever i alla skolformer – från förskola till gymnasium och inom SFI och vuxenutbildningen. Det är en stor utmaning att inte minst klara försörjningen av kompetenta och välutbildade lärare. Därför var det avgörande att regeringen sköt till 10 miljarder kronor årligen för att öka sysselsättningen i välfärden och särskilt i skolan.

Vuxna invandrare hamnar i det så kallade etableringsuppdraget. Hittills har effektiviteten varit alldeles för låg. Alltför få kommer in på arbetsmarknaden och finner ett jobb eller en utbildning. Detta måste förbättras.

Regionalt finns det stora skillnader som inte kan förklaras av hur arbetsmarknaden ser ut och det visar att hur Arbetsförmedlingen arbetar har betydelse.

Det krävs dessutom särskilda insatser för att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden, där det i dag för stora könsskillnader. Målet är att alla ska komma i jobb eller studier efter två år. Att människor nu kan komma till de delar av landet där det finns arbeten och tidiga insatser, gärna redan under asylprövningen, är en mycket viktig reform.

Detta är några av de sätt på vilka vi socialdemokrater måste fortsätta utveckla den svenska modellen för att klara framtidens utmaningar. Etableringen är ett gemensamt samhällsåtagande som vi måste ta oss an för att klara jobbmålet och utveckla den svenska modellen.

Raimo Pärssinen, ordförande (S) i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev