fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Utveckla och stärk lärlingsutbildningarna

Skolverket har presenterat en rapport som visar att allt fler väljer lärlingsutbildningar på gymnasienivå samtidigt som nästan alla får jobb efter avslutade studier. Regeringen väljer dessvärre att inte fortsätta på Alliansens inslagna väg att satsa på lärlingsutbildningar.

Publicerad: 11 december 2015, 13:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allt fler elever börjar på gymnasiets lärlingsprogram och många får jobb.


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningUngdomsarbetslöshetKompetensbristYrkesutbildningKompetensutveckling

Centerpartiet i Alliansregeringen var med och återinförde lärlingsutbildningarna i Sverige och gjorde stora satsningar på att förbättra yrkesutbildningarna. Vi kan nu se resultatet. En rapport som presenterats av Skolverket visar att allt fler elever börjar på gymnasiets lärlingsprogram och många får jobb. 9 av 10 har ett arbete 1,5 år efter avslutade studier.

Tyvärr har inte regeringen fortsatt på Alliansens inslagna spår utan väljer bland annat att dra ner på anordnarbidraget i nästa års budget, vilket försämrar företagens möjlighet att ta emot lärlingar. En annan sak som hämmar tillväxten av lärlingsutbildningar är att friskolor inte kan få det statsbidrag för att starta lärlingsutbildningar som kommunala skolor kan få. Vi i Centerpartiet vill se en annan väg.

Sverige lider i dag brist på god yrkeskompetens. Det är ett hot mot tillväxten, inte minst för de små och medelstora företagen. Utbildningssystem behöver svara på arbetsmarknadens efterfrågan på kompetent arbetskraft. För att stärka lärlingsutbildningarna vill därför Centerpartiet se följande insatser:

Lärlingsråd. För att utbildningarna ska leda till jobb och arbetsmarknaden få rätt kompetens vill Centerpartiet införa lärlingsråd. De ska bestå av representanter från handelskammare, näringsliv och fackförbund, som ska utforma utbildningarna så att de blir relevanta, håller hög kvalitet och följer arbetsmarknaden nära, för att löpande anpassa sig efter dess behov.

Öka och bredda. För att svara på arbetsmarknadens efterfrågan på duktigt yrkesfolk måste lärlingsutbildningarna utökas och breddas.

Anordnarbidraget. Centerpartiet motsätter sig regeringens föreslagna sänkning av anordnarbidraget för lärlingar. Företagen måste ges goda förutsättningar att vara en del av lärlingsutbildningen.

Fördubbla lärlingsersättningen. Lärlingsutbildningarna måste vara attraktiva, att få skälig ersättning för sitt arbete är avgörande. Det riskeras nu när regeringen har valt att avbryta Centerpartiets och Alliansens satsning på fördubblade lärlingsersättningar.

Alliansens stora satsningar börjar ge resultat. Vi hoppas därför att regeringen hörsammar våra förslag och gör de investeringar som krävs för att lärlingsutbildningen ska fortsätta leverera kompetent arbetskraft och högkvalitativ utbildning som leder till jobb. Det är avgörande för vår framtida tillväxt och välfärd.

Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C), talesperson högre utbildning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev