Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Tvätteribranschen kan skapa fler enkla jobb

Tillsammans kan vi göra mer. Sveriges Tvätteriförbund ser gärna en ökad dialog med Sveriges kommuner för satsningar på fler jobb.

Publicerad: 18 september 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommuner bör vända sig till professionella tvätterier.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadKommunerSysselsättning

Som branschorganisation för auktoriserade professionella tvätt- och textilserviceföretag är vi politiskt obundna och tar inte ställning till ägande av tvätterier. Vi välkomnar medlemmar oavsett ägande, såväl landsting som region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter.

Vi är positiva till satsningar på jobb som ger en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Motsvarande ambition att erbjuda jobb till ungdomar, utlandsfödda och personer utan färdig utbildning finns hos våra medlemmar. Ungefär en tredjedel av de anställda i branschens dominerande yrkesgrupp har högst grundskoleutbildning, drygt hälften högst gymnasieutbildning och ungefär 40 procent av de anställda i yrkesgruppen är födda utomlands.

Men vi är starkt kritiska till att konkurrensen snedvrids när kommuner startar egna tvätterier baserade på lönebidrag och halvt redovisade investeringar. Dessa bidragstvätterier minskar tillväxtpotentialen för de professionella aktörerna och riskerar merkostnader för kommunerna, både på kort och lång sikt. Att vända sig till professionella företag är bästa garantin för att kommunen får lägsta textilservicekostnad och slipper stå med investeringar som kanske inte går att realisera.

Hälften av branschens kostnader är lönekostnader och en ökad omsättning ger därmed utväxling i form av fler medarbetare. Potential finns, inte minst genom att fler anställda inom omsorgsverksamheter, av hygien- och rättviseskäl, får fria arbetskläder. En rationell och miljöeffektiv tvättprocess är kärnuppgiften för ett professionellt tvätt- och textilserviceföretag, men därutöver tillkommer olika kringtjänster som kan hanteras av företaget eller skötas av en lokal aktör exempelvis kommunen.

Här finns en potential för kommunerna att skapa mer sysselsättning. Hantering av så kallad brukartvätt innebär många arbetsintensiva uppgifter. Det handlar om många små volymer tvätt som ska hämtas, sorteras, lämnas och packas upp hos många olika brukare. Det som behövs och som kommunerna kan tillföra även i vanliga avtal för cirkulationstvätt är:

Sortering av smutstvätt. Ett inköp som inkluderar färdigsorterat gods skulle möjliggöra effektivare hantering och därmed lägre pris.

Genomsökning av smutstvätt. Onormal kassation av kläder på grund av kvarglömda föremål såsom bläckpennor och post-it lappar är en potentiellt stor utgift och ger negativ miljöpåverkan. Genom att söka igenom kläder kan detta minimeras. Kvarglömda värdesaker skulle också i högre utsträckning kunna hitta tillbaka till ägaren.

Plockning av order till leveransplats. Enbart bulkleverans till kommunen skulle möjliggöra effektivare hantering för tvätteri och därmed lägre pris. Ofta har kommunen en bättre översikt över sina egna leveranspunkter och kan samordna med annat gods som ska distribueras i kommunens verksamheter.

Ett samarbete kring ovanstående skulle skapa ännu fler enkla jobb i kommunerna, en avlastning av personal inom hemtjänsten och besparingar både för beställaren och på miljön. Vi ser fram emot inbjudningar från Sveriges kommuner till branschföretagen för att gemensamt hitta bra lösningar baserade på den enskilda kommunens unika förutsättningar.

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin, vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev