tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Sveriges unga oroar sig för framtiden

Ungdomar känner ångest för framtiden, osäkerhet inför jobbmarknaden och saknar vuxna som tar sig tid att lyssna och finnas där. Mentor Sverige och Ungdomar.se presenterar i dag rapporten ”Jobbiga tankar” som visar på ett tydligt behov av ett större engagemang i Sveriges ungdomar från hela samhället.

Publicerad: 7 oktober 2015, 12:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristen på information om arbetsmarknaden hänger ihop med den oro som unga känner vid tanken på framtiden.


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningUngdomsarbetslöshetKompetensbristUngdomarArbetsmarknad

Unga i dag har bättre förutsättningar för att lyckas än någonsin tidigare. De har tillgång till ett obegränsat informationsnät, är de mest språkbegåvade och är väl rustade för det moderna samhället. Men samtidigt upplever de det som att de saknar vuxna att söka råd och vägledning av, de oroar sig för framtiden och känner sig osäkra på vad de kan jobba med.

Materialet i rapporten ”Jobbiga tankar”, som Mentor Sverige och Ungdomar.se presenterar idag, bygger på en enkätundersökning om ungas tankar kring framtiden, jobbmarknaden och deras stöd från omgivningen. Enkäten har besvarats av över 2500 ungdomar i åldern 13-24 år.

Undersökningen visar bland annat att:

• 48 procent av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. 21 procent känner inget särskilt och endast 31 procent känner sig glada och hoppfulla när de tänker på framtiden.

• Tjejer känner sig i mycket högre utsträckning oroliga och ångestfyllda vid tanken på framtiden än killar.

• Vid en filtrering av svaren beroende på respondenters ålder ser vi att andelen oroliga och nedstämda stadigt ökar ju äldre respondenterna blir.

• 42 procent av Sveriges unga har inte någon vuxen som lyssnar på dem.

• De som upplever att de har någon vuxen som lyssnar på dem mår bättre vid tanken på 
framtiden.

• 74 procent tycker att de får otillräcklig information om jobbmarknaden i skolan.

• Ju äldre respondenterna är desto viktigare anser de att nätverk och kontakter är för att nå sina 
mål och desto mindre viktigt blir bra betyg.

Bristen på information om arbetsmarknaden hänger ihop med den oro som unga känner vid tanken på framtiden. Vi vuxna måste lyfta de möjligheter som faktiskt finns för unga för att fungera som motvikt till den dystra framtidsbild som målas upp kring arbetsmarknaden i dag.

Skolvärlden måste vara beredd att utveckla samarbeten med utomstående aktörer och på det sättet synliggöra världen utanför skolan. 
Näringslivet måste ta sitt ansvar och skapa möjligheter för alla ungdomar att bygga nätverk utanför sin direkta närmiljö.

Det är alarmerande och sorgligt att mer än 40 procent av Sveriges unga saknar vuxna att prata med. Vi ser tydligt hur de ungdomar som har närvarande vuxna mår bättre. Det är hög tid att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtid som faktiskt formas här.

Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige

Jenni Nylander, tf vd, Ungdomar AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev