onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Satsningar på introduktion är en lönsam affär

Rekrytering av nya medarbetare medför höga kostnader för Sveriges kommuner, landsting och regioner. I en ny studie från Vision framgår det att arbetsgivarna skulle kunna spara stora pengar på att förbättra introduktionen för nyanställda. Medarbetare som har fått en bra introduktion trivs nämligen bättre och stannar längre på sitt arbete än de som inte har fått det.

Publicerad: 2 februari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Introduktionen ska inledas redan när arbetsgivaren och medarbetaren skakar hand om anställningen.


Ämnen i artikeln:

KompetensutvecklingArbetsgivarePersonalbristArbetsmarknad

Under de kommande åren behöver 420 000 medarbetare nyanställas i landets kommuner, landsting och regioner till följd av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Rekryteringen av dessa nya medarbetare kommer att bli en stor kostnadspost för arbetsgivaren. Inte desto mindre anledning då att försöka behålla de professionella medarbetare man redan har.

Vision har, med hjälp av den modell som ekonomen Anders Johrén utvecklat i sitt arbete med personalekonomi, beräknat de kostnader som uppstår när medarbetare väljer att sluta. Vi har tittat på rekryteringskostnader, introduktionskostnader, kostnader för inskolning och kostnader för avveckling och vakansperioder.

Och det är stora summor som det handlar om för varje enskild nyanställning.

Rekryteringskostnader: Vid en rekrytering av till exempel en ny socialsekreterare, ekonom eller tekniker kan man anta att två huvudtyper av kostnader uppstår. En direkt kostnad för annonsering av tjänsten och en indirekt för den tid som chefer, HR-avdelning och andra medarbetare lägger på rekryteringen. Totalt handlar det om i genomsnitt 28 000 kronor.

Introduktionskostnader: Med introduktion menar vi här av arbetsgivaren planerade aktiviteter och utbildningar samt handledning från chefer och andra medarbetare som behövs för att den nyanställde ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Introduktionskostnaden landar på i genomsnitt 22 200 kronor.

Kostnader för inskolning: Kostnaderna för inskolning skiljer sig från de mer direkta kostnader som uppstår vid introduktionen i arbetet. Här handlar det om de negativa konsekvenser vad gäller arbetsinsatsen som uppstår när en trygg och erfaren medarbetare ersätts av en oerfaren. En ny medarbetare är också i ett större behov av kollegialt stöd under en längre period än en erfaren medarbetare. Inskolningsperioden för en ny medarbetare medför kostnader för arbetsgivaren på 380 000 kronor som inte skulle ha uppstått om den tidigare medarbetaren stannat kvar på jobbet.

Kostnader för avveckling och vakansperioder: Precis som en nyanställd har en lägre effektivitet vid början av sin anställning har oftast också personen som har sagt upp sig svårt att utföra sitt arbete lika effektivt under uppsägningstiden som tidigare. Den som ska sluta måste också lämna över jobbet till någon annan medarbetare. Sammantaget uppstår kostnader motsvarande 112 500 kronor som härrör till avveckling av medarbetare och vakanser innan ersättaren är på plats.

Summerar man dessa innebär det att arbetsgivaren vid varje tillfälle som personal rör på sig får räkna med en kostnad på 542 700 kronor.

Att rekrytera en socialsekreterare eller annan tjänsteman som inte är chef, kostar alltså drygt en halv miljon kronor. Kostnaderna för rekrytering av en högre chef genom nationell annonsering och ett rekryteringsförfarande med en konsult, drar ofta iväg mångdubbelt.

En nyrekrytering för ofta med sig mycket positivt. Ny energi i arbetsgruppen, nya idéer och kanske nya arbetssätt. Men, problemen uppstår när personalomsättningen blir hög till följd av dåliga arbetsvillkor. Och här finns det mycket som arbetsgivarna kan förbättra.

Visions siffror visar nämligen att de som har fått en bra introduktion på sitt nya arbete stannar längre än de som inte har fått det – och de trivs bättre med sina jobb. De som har fått en bra introduktion anser också att de har bättre möjlighet till planering, uppföljning och utveckling i sitt dagliga arbete, de upplever att de har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och de upplever heller inte arbetsbelastningen som lika hög som de som inte har fått en planerad introduktion.

En hög personalomsättning är dyrt och många kommuner, landsting och regioner har här hamnat i en negativ spiral där medarbetare slutar, redan innan de har hunnit bli erfarna. Vision vill därför arbeta tillsammans med arbetsgivarna för goda villkor där introduktionen är en viktig del. Vi vill också att alla våra akademiker vid sin första anställning ska garanteras ett års planlagd introduktion och att även erfarna medarbetare ska garanteras 100 dagar planerad introduktion när de byter jobb.

Målet är att introduktionen ska inledas redan när arbetsgivaren och den nya medarbetaren skakar hand om en anställning. Det tjänar båda parter på.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev