måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Så rustar vi eleverna för ett yrkesliv till 2070

Att utforma framtidens yrkesutbildning är en stor utmaning. Dagens samhällsförändringar med en allt rörligare och global arbetsmarknad ställer höga krav på att utbildningsväsendet och yrkeslivet anpassar sig. Den som börjar skolan i år kommer att vara yrkesverksam till slutet på 2070. Då förstår man att det måste till en kontinuerlig dialog mellan skola och arbetsliv.

Publicerad: 24 april 2015, 09:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nya Moderaterna vill att programmering ska bli ett valbart ämne i skolan bredvid trä- och syslöjd.


Ämnen i artikeln:

YrkesutbildningGymnasieutbildningYrkesprogram återvändsgränd?

Grunden för en god utbildning börjar redan i förskolan. För att utbildningskedjan sedan ska hålla ihop är det viktigt att all utbildning, oavsett skolform och nivå, klarar av sitt kunskapsuppdrag och att eleverna får vistas i en skolmiljö präglad av entreprenöriellt lärande. För att stärka svensk konkurrenskraft måste vi inspirera morgondagens entreprenörer, så att fler företag startar, växer och vågar anställa. Och det i hela landet.

Lärarnas arbete är avgörande för att motivera eleverna och skapa en förståelse för att kunskapsinhämtning kräver eget ansvar och arbete. Viktigt är också att skolan kännetecknas av ett tydligt ledarskap från lärare och rektor, höga förväntningar i alla led, att tidigt stöd sätts in där det behövs och att extra utmaningar ges de elever som behöver det. Därutöver vill vi framhålla bland annat nedanstående punkter som viktiga för att rusta morgondagens yrkesverksamma.

1. Programmering och modern teknik ett måste. År 2015 är tekniken en integrerad och självklar del i samhället. Nya Moderaterna vill därför att programmering ska bli ett valbart ämne i skolan bredvid trä- och syslöjd.

2. Samverkan med grundskolan ska öka. Genom att redan tidigt i skolan förbereda eleverna genom entreprenöriellt lärande, prao och UF-företagande (Ung företagsamhet) ökar möjligheterna att intressera elever för sin framtid. I dag finns entreprenörskap som ett eget ämne i svenska skolor och det återfinns även i gymnasieprogrammens examensmål. Det tycker vi är bra.

3. Prao är viktigt. För att eleverna ska förstå hur många olika yrkesval som finns har skolorna ett stort ansvar för att se till att praoveckor genomförs. Det första jobbet, praktiken eller provanställningen är den absolut svåraste tröskeln för unga att sig över. För många är därför praoveckan en viktig ingång.

4. SYV:arnas roll måste uppvärderas. Nya Moderaterna anser att huvudmännen måste ta ett större ansvar för att följa upp SYV-verksamheten med sikte på att kvaliteten ska öka och att SYV tar plats och blir hela skolans ansvar. Vi vill självklart att unga ska få förverkliga livsdrömmar men det är SYV:s ansvar att förse unga med en realistisk verklighetsbild.

5. Yrkesutbildningar lika viktiga som högskoleförberedande. Att gå en yrkesutbildning är inget för skoltrötta. Tvärtom ställer det höga krav på eleverna att gå en del av utbildningen i skolan och en del ute på arbetsmarknaden. Vi måste lämna den senaste tidens debatt om fin- och fuljobb.

6. UF vid alla gymnasieskolor. I år driver ca 22 000 elever UF-företag som en del av sin gymnasieutbildning. De som drivit UF-företag har starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst och att de hellre blir nyföretagare. Nya Moderaterna vill att alla gymnasieskolor ska erbjuda sina elever att vara UF-företagare.

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och skapa samverkansmöjligheter hela vägen från den politiska nivån ner till den lokala dialogen. Att skapa attraktiva och väl fungerande yrkesutbildningar är ett ansvar för alla.

Fotnot: Artikeln bygger på ett bidrag i boken ”Kompetens för framtiden – så lyfter vi yrkesutbildningen”, som publiceras under april av Ekerlids förlag i samarbete med Lärarnas Riksförbund.

Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), sitter i utbildningsutskottet sedan 2006

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev