tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Så förbereder sig kommuner och regioner för krig

Publicerad: 23 januari 2023, 12:01

”Vi kanske måste krigsplacera all förskolepersonal”, säger Jakob Jansson, säkerhetsstrateg i Helsingborg. Under höjd beredskap kan förskolor behöva mer personal för att kunna ha öppet dygnet runt. Foto: Hasse Holmberg/TT, Anders Malmberg/HD

Kriget i Ukraina har tvingat kommuner och regioner att höja sin beredskap. Men de har olika strategier. Vissa har krigsplacerat alla anställda medan andra ser risker med det. ”Jag tycker att det är oansvarigt att göra anspråk på alla”, säger säkerhetsstrategen Jakob Jansson i Helsingborg.
• Lista: Kommunerna och regionerna som krigsplacerat

Ämnen i artikeln:

Civilt försvarKriget i UkrainaSenaste nyttKompetensbristSäkerhetKrisberedskap

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Kriget i Ukraina har påskyndat många kommuners och regioners arbete med att fastställa en krigsorganisation. Av planen ska framgå vilken verksamhet som måste bedrivas även vid höjd beredskap eller krig och hur den ska bemannas. 

För att medarbetare då säkert ska finnas på plats kan de krigsplaceras, vilket innebär att ingen annan organisation kan göra anspråk på dem. 

Växjö kommun krigsplacerade i våras samtliga tillsvidareanställda.

– Vid höjd beredskap kommer kommunerna att få fler uppgifter och svårare att utföra dem, så vi behöver så mycket folk som möjligt, säger säkerhetschefen Marcus Holmqvist. 

Innan de anställda fick brev med besked om att de krigsplacerats informerades de noga om vad detta innebär. 

– Vi gjorde ett gediget kommunikationspaket, med bland annat en film, och uppmanade alla chefer att tala om det på arbetsplatsen. Det är viktigt att tänka på att krigsplacering framför allt är en planeringsåtgärd, säger Marcus Holmqvist.  

Hittills har 15 regioner och 105 kommuner valt att krigsplacera medarbetare, enligt uppgifter från Plikt- och prövningsverket, som sköter registreringen. Totalt 163 000 anställda har nu krigsplacerats. 

Men strategierna skiljer sig åt. Region Skåne har krigsplacerat samtliga tillsvidareanställda medan Region Stockholm planerar att enbart krigsplacera nyckelpersoner och förlita sig på att övrig personal omfattas av allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap. Skulle de vara krigsplacerade i en annan organisation, till exempel Hemvärnet eller Försvarsmakten, kommer de dock att försvinna dit.

I Helsingborg väntas kommunstyrelsen snart ge klartecken för krigsplacering av nyckelpersoner. Säkerhetsstrategen Jakob Jansson tycker att kommunerna noga bör överväga vilka som är oumbärliga för verksamheten.

– Visst kan man krigsplacera samtliga, men jag tycker att det är oansvarigt att göra anspråk på alla. Vid krig ska ju varje person befinna sig där den gör störst nytta för totalförsvaret, och det kan finnas individer hos oss som gör mer nytta någon annanstans. Vi måste vara solidariska, säger Jakob Jansson. 

Till att börja med kommer Helsingborg att krigsplacera personer som har specialkompetens eller är viktiga för ledning och styrning. Men fler kommer troligen att komma i fråga för krigsplacering allt eftersom förvaltningarna bedömer vilken verksamhet de ska bedriva under höjd beredskap eller krig.

Jakob Jansson tar som exempel att förskolor kan behöva vara öppna dygnet runt när många föräldrar får längre arbetspass, övergår till skiftarbete eller tas i anspråk av Försvarsmakten.

– Vi kanske måste krigsplacera all förskolepersonal. Och även hr-ansvariga, eftersom personal kommer att behöva flyttas runt mellan olika verksamheter. Till slut kan det bli en majoritet av kommunens anställda, men vi kommer inte att krigsplacera alla, säger Jakob Jansson. 

I Malmö är ingen personal ännu krigsplacerad, men nyckelpersoner kommer sannolikt snart att bli det. 

– Jag har svårt att se att vi skulle krigsplacera alla kommunens 28 000 anställda. Men vi kommer att säkra vissa funktioner och ledningsförmåga, säger Ulf Nilsson, chef för enheten säkerhet och beredskap. 

Arbetet med att fastställa Malmö stads krigsorganisation pågår för fullt. 

– Vi utgår ifrån att den ordinarie organisationen också är krigsorganisation, men med nedprioritering av vissa uppgifter och förstärkning av andra, säger Ulf Nilsson.

Region Gotland har inte krigsplacerat någon anställd och beredskapschef Rikard von Zweigbergk ser just nu inget behov av att göra det. Han anser tvärtom att det skulle kunna medföra problem.

– Om vi krigsplacerade vissa nyckelpersoner skulle den listan bli extremt skyddsvärd och kräva en helt manuell hantering. 

Att krigsplacera samtliga anställda skulle enligt Rikard von Zweigbergk kunna bli ett hinder för medarbetare som vill engagera sig i frivilliga försvarsorganisationer, till exempel Hemvärnet, som krigsplacerar sina medlemmar. 

– Krigsplacerar vi all personal kan det påverka våra möjligheter att rekrytera. Så vi behöver göra avvägningar, säger Rikard von Zweigbergk som betonar att frågan hålls levande.

– Det är inte omöjligt att vi i framtiden kommer att krigsplacera personer i vissa arbetsgrupper som vi vill ta i anspråk. 

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Vad är allmän tjänsteplikt?

Allmän tjänsteplikt innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Den gäller endast om regeringen beslutat om höjd beredskap och aktivering av allmän tjänsteplikt. 

Arbetsförmedlingen beslutar vilka arbetstagare som ska omfattas. De ska kvarstå i sin anställning och kan inte säga upp sig när höjd beredskap råder.

De som omfattas av allmän tjänsteplikt kan fortsätta på sitt vanliga jobb, tjänstgöra i en frivillig försvarsorganisation eller få i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Vad är krigsplacering?

Att vara krigsplacerad innebär att en person har tagits i anspråk av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. 

Man kan bara ha en krigsplacering. Den organisation som redan krigsplacerat en person avgör om denne ska släppas för att kunna krigsplaceras någon annanstans. 

Vill kommuner eller regioner krigsplacera medarbetare som redan är krigsplacerade i exempelvis Försvarsmakten eller Hemvärnet ska organisationerna komma överens om var personerna gör störst nytta för totalförsvaret. 

LÄS MER: MSB:s krigsscenarier: Steg för steg - så kan Sverige angripas

LÄS MER: ”I krig kan räddningstjänsten behöva fördubblas” 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev