söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Så fick 600 arbetslösa ungdomar jobb

Våren 2011 inleddes i Södertälje ett unikt samarbete mellan kommunen och företag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det gemensamt ägda bolaget Telge Tillväxt har hittills skapat över 600 jobb åt arbetslösa ungdomar och verksamheten är nu helt självfinansierad. Bolagets vd Harry McNeil summerar de viktigaste lärdomarna kring samverkan under de tre inledande åren.

Publicerad: 24 september 2014, 09:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

600 ungar har fått jobb i Södertälje.


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetSamverkanKompetensbristArbetsmarknadArbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids viktigaste utmaningar. Vi har inte råd att låta våra ungdomar gå arbetslösa, utanförskapets pris är alltför högt. Både för människorna och samhället. Därför startade vi våren 2011 Telge Tillväxt, en satsning som syftar till att nå de ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden.

Vår modell bygger på att kommunen anställer unga arbetslösa för att utföra arbete som alltid behövs. Det kan vara gräsklippning, snöröjning eller en extra hand på ett äldreboende. Samtidigt ges utbildning för att kunna hyra ut och matcha dem mot jobb hos olika företag som vill anställa ungdomar. För företagen finns en stor vinst med detta eftersom ungdomarna gör att de kan utveckla sina företag och erbjuda nya tjänster. Samtidigt ges ungdomarna jobb och arbetslivserfarenhet.

När vi efter tre år blickar tillbaka har vi skapat över 600 riktiga jobb. Och många av dessa har gått till de ungdomar som haft det allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Tre av fyra som varit hos oss går vidare till jobb eller studier. Samtidigt har det varit en oerhört lärorik tid med många viktiga erfarenheter kring samarbetet mellan kommun och näringsliv. Vi arbetar därför nu på att ta fram en handbok där vi samlat våra erfarenheter och som vi hoppas kan inspirera och stötta aktörer som vill göra liknande satsningar. Ur ett kommunalt perspektiv kan vi dock redan nu lyfta fram ett antal särskilt viktiga lärdomar.

Engagera de lokala företagen redan i planeringsarbetet. Det ökar möjligheten till samsyn kring lokala utmaningar. Dessutom finns det ett värde i att skapa ett partnerskap med viktiga lokala företag i ett tidigt skede eftersom det ofta leder till att fler företag vill ansluta sig till initiativet.

Alla blir vinnare. Genom Telge Tillväxt har vi lyckats göra kommunen snyggare. Samtidigt har utanförskapet minskat, såväl i antal ungdomar i jobb- och utvecklingsgarantin som i fråga om utbetalt försörjningsstöd. Ungdomar får riktig arbetslivserfarenhet och tröskeln för företagen att våga testa ung talangfull arbetskraft blir lägre.

Visa på kraften i att kombinera affärsverksamhet och samhällsnytta. Allt fler företag ser ett värde i att engagera sig i samhällsfrågor, inte minst lokalt. Det skapar en intern stolthet och en positiv kraft som har starka affärsmässiga värden.

Involvera politikerna. Säkerställ att den politiska nivån fullt ut förstår den affärsmässiga nyttan i företagens samhällsengagemang. Det kan exempelvis ske genom att bjuda in politiker till att följa verksamheten eller att arrangera frukostmöten. Det är givetvis viktigt att arbeta blocköverskridande för att säkra kontinuitet och långsiktigt engagemang.

Säkra ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har en nyckelroll, både när det gäller att identifiera vilka ungdomar som är aktuella som att utbilda och rusta dem för olika typer av uppdrag. En viktig framgångsfaktor har varit att en eller flera arbetsförmedlare dedikerats till projektet, vilket säkerställt såväl helhetssyn som delaktighet.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska titta på hur detta koncept kan tas ut i fler delar av landet. Vi hoppas dock att många kommuner redan nu är villiga att testa denna modell och vill gärna ödmjukt dela med oss av våra lärdomar. Den som vill ha ett exemplar av vår kommande handbok eller vill höra mer om de erfarenheter vi haft hittills är mer än välkommen att höra av sig.

Harry McNeil, vd Telge Tillväxt

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev