Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

S slår undan benen på utlandsfödda kvinnor

Sverige har en låg arbetslöshet jämfört med andra europeiska länder, och Stockholm har en låg arbetslöshet jämfört med andra delar av Sverige. Ska arbetslösheten i Stockholm fortsätta vara låg måste också trösklarna till arbete för utsatta grupper fortsatt vara låga. Detta kräver ett arbete på många olika fronter.

Publicerad: 18 augusti 2014, 04:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetslöshetArbetsmarknadRut

Globaliseringen förändrar Stockholms arbetsmarknad. Industriella jobb ersätts av arbeten inom tjänstesektorn. Kraven på kvalifikationer blir allt högre. De som kommer in på arbetsmarknaden utan en stark utbildningsbakgrund, framför allt unga utan fullgjord gymnasieutbildning och många nyanlända invandrare, möter högre trösklar.

Sverige har en låg arbetslöshet jämfört med andra europeiska länder, och Stockholm har en låg arbetslöshet jämfört med andra delar av Sverige. Ska arbetslösheten i Stockholm fortsätta vara låg måste också trösklarna till arbete för utsatta grupper fortsatt vara låga. Detta kräver ett arbete på många olika fronter. Framtidens arbetskraft måste rustas för en mer kvalificerad arbetsmarknad genom att likvärdigheten och kunskapsresultaten i skolan ökar och nyanlända får en bättre introduktion. Men det måste också vara enkelt att få sitt första jobb.

I valet i höst står stockholmarna inför ett viktigt vägval, mellan partier som vill fortsätta att sänka trösklarna och partier som vill höja dem. Genom rutavdraget har Folkpartiet och Alliansen gjort det möjligt för många utrikes födda att få ett jobb. Siffror från Almega visar att cirka 6500 personer i Stockholms län var anställda i rutföretag 2013. Två av tre anställda kommer från ett tidigare utanförskap.

Totalt i Sverige anställer branschen 16 000 personer. Konjunkturinstitutet har beräknat att vid fler än 10 000 anställda i branschen kompenserar skatteintäkter från anställda och företag för skattebortfallet från köparna. Med andra ord är reformen idag självfinansierande. När Alliansen införde rutavdraget skedde det till ljudet av högljudda protester från Socialdemokraterna, som kallade det för ett ”pigavdrag”. När sedan rutavdraget visade sig vara populärt och välfungerande gjorde partiet en motvillig halvsväng: man vill inte ta bort rutavdraget, bara halvera det. Vänsterpartiet, som tänker sig sitta i en eventuell S-ledd regering efter höstens val, vill dock ta bort rut helt.

Genom rutavdraget har drygt 77 000 stockholmare kunnat få hjälp i vardagen. Rut har betytt mycket för familjer som har kunnat få livspusslet att gå ihop, och för pensionärer som fått hjälp med vardagsbestyren när orken tryter. För en tid sedan visade Almega (SVT Debatt 11/6) att kvinnor över 65 är den största gruppen som använder rutavdraget.

Men rutavdraget har betytt ännu mycket mer för de 6500 stockholmare som annars inte skulle haft ett jobb att gå till, eller som skulle varit utestängda från kollektivavtal, pension och trygghetssystem. Det är ironiskt att partier som kallar sig för ”arbetarpartier” och säger sig stå på löntagarnas sida motarbetar en reform som inneburit större trygghet och bättre arbetsvillkor för en stor grupp låginkomsttagare.

Det är i synnerhet ironiskt att partier som kallar sig feministiska väljer att motarbeta kvinnors jobb och kvinnors företagande. I patriarkala samhällen betraktas det arbete som utförs av kvinnor inom hemmets sfär som väsensskilt från och mindre värt än det ”riktiga” arbete som männen utför i den offentliga sfären. Genom att stänga dörren för kvinnor som vill skapa riktiga jobb och riktiga karriärer inom hushållsnära tjänster upprätthåller de socialistiska partierna denna rågång.

Rutavdraget har gett många kvinnor möjlighet att starta egna företag och bli självförsörjande. Det gäller inte minst kvinnor med utländsk bakgrund. Socialdemokraterna vill slå undan benen på dessa kvinnor, utan att själva presentera egna förslag för minskat utanförskap. Integrationspolitiken är ett socialdemokratiskt sorgebarn, både nationellt och i Stockholm. Partiets främsta förslag på området är att avskaffa posten som integrationsminister.

Ett maktskifte i höst riskerar att bli ett dråpslag för många hårt arbetande, självförsörjande kvinnor och för många unga och utrikes födda som har kunnat få sitt första riktiga jobb. Om Stockholm ska fortsätta minska utanförskapet och fortsätta längs vägen till full sysselsättning så är inte detta rätt väg att gå.

Lotta Edholm, gruppledare (FP) Stockholms stad

Gulan Avci, riksdagskandidat och ledamot i arbetsmarknadsnämnden (FP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev