söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Riv hindren som stoppar seniorerna

Både samhället och individen tjänar på att äldre fortsätter jobba. Men på dagens arbetsmarknad finns i dag flera hinder som stoppar seniorerna - det måste ändras, hävdar SPF.

Publicerad: 12 augusti 2014, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbetslöshetPensionärer

Vi äldre blir allt fler, vi är friskare och fler av oss arbetar längre i dag än tidigare. Denna utveckling är positiv inte bara för vårt välbefinnande och vår privatekonomi utan också för samhällsekonomin i stort.

Men det finns fortfarande betydande hinder för seniorer på arbetsmarknaden. Det är dags att både politiker och arbetsmarknadens parter tar frågan på allvar och bidrar med konkreta åtgärder.

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) har antalet sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år fördubblats sedan år 2005. Förutom att vi seniorer blir fler har sannolikt flera politiska åtgärder bidragit till denna utveckling, till exempel dubbelt jobbskatteavdrag för 65-plussare som har arbetsinkomster. Många seniorer som arbetar några timmar i veckan återfinns dessutom inom sektorerna med ROT- och RUT-avdragen.

Men myntet har som bekant två sidor. År 2012 gjorde företaget Manpower en undersökning kring äldre i arbetslivet i 28 länder. Resultatet var tyvärr nedslående: svenska företag var sämst på att rekrytera äldre och i botten avseende att behålla äldre. I maj i år visade en undersökning från tjänstepensionsförtaget AMF att en femtedel av de som gått i pension hade velat arbeta längre och en fjärdedel av dem skulle kunna tänka sig att återgå till arbetslivet – då på deltid. Av SPF:s medlemmar är det 37 procent som önskar att de hade fortsatt arbeta i stället för att gå i pension.

Vilka hinder behöver då rivas för att detta ska bli verklighet? Förutom att höja åldersgränsen i Lagen om anställningsskydd till 69 år vill SPF se en förenkling av lagstiftning, avtal och regler så att fler seniorer får möjlighet att arbeta. Mer flexibilitet från arbetsgivarnas sida vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter måste också bli verklighet. Alla äldre som vill ska kunna arbeta utan att mötas av negativa attityder eller stelbenta regler.

Trots att seniorer som arbetar ger ett viktigt bidrag till svensk ekonomi är det inför valet knäpptyst i frågan om äldre arbetskraft. Vad händer med de seniorer som i dag jobbar några timmar i veckan som elektriker eller med trädgårdsskötsel inom ramen för RUT- eller ROT-avdragen om dessa avdrag rullas tillbaka? Varför föreslår inte något parti kraftfullare lagstiftning mot åldersdiskriminering, rätt till deltid eller anpassade arbetsuppgifter på äldre dar? Varför finns det inga förslag om incitament till arbetsgivare som framgångsrikt rekryterar och behåller seniorer?

Samtidigt talar ledande politiker från alla partier om vikten av att seniorer stannar kvar längre i arbetslivet och nödvändigheten av att höja pensionsåldern. Det går inte ihop. SPF kräver åtgärder både från politiker och från arbetsmarknadens parter. Vem blir först med ett genomarbetat förslag?

Christina Rogestam, ordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev