Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Det är viktig med en sammanhållen kontrollfunktion som säkerställer att bidrag inte betalas ut felaktigt och att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande. Däremot bör allt på Arbetsförmedlingens huvudkontor som inte är myndighetsutövning privatiseras.

Publicerad: 23 februari 2017, 12:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Privatisera alla de funktioner på Arbetsförmedlingens huvudkontor som inte berör myndighetsutövning inklusive platsbanken, skriver debattören. Foto: Camilla Veide /Arbetsförmedlingen


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbeteArbetsförmedlingenBehövs Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen måste förändras och viktigast är det på huvudkontoret. Senaste turerna i media gällande upphandlingen av IT och dysfunktionella avdelningar ger även externa en inblick i problemens omfattning. En del i centrala ledningsfunktioner är internrekryterade som befordrats över sin kompetensnivå.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Låt Arbetsförmedlingen vara arbetsförmedling

Detta är ett tungt argument för att privatisera allt på Arbetsförmedlingens huvudkontor som inte är myndighetsutövning. Huvudkontoret är i dag det största hindret för arbetsförmedlarna på arbetsförmedlingskontoren att leverera kvalitet. Generaldirektören har kompetensen till att leda denna omställning.

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingens som inte direkt kan matchas mot ett arbete är i majoritet. Ett annat argument, som därför framförs för att lägga ned Arbetsförmedlingen är att förbättra matchningsfunktionen. En modell som refereras till är Australien som har en lyckad modell med privata aktörer som matchar arbetslösa mot arbeten.

Det som inte framkommit i debatten är att Arbetsförmedlingen redan använder ett hundratals privata aktörer för att matcha långtidsarbetslösa. Dessa privata aktörer har mycket goda resultat. Användningen av företag till att matcha de arbetssökande bör därför öka i omfattning. Arbetsförmedlingen har lärt sig av de misslyckade satsningarna med lotsar för nyanlända och numera är leverantörerna kvalitetssäkrade och håller en hög nivå.

Sverige skiljer dock ut sig från Australien på en mycket central punkt, Australien har en mycket reglerad och begränsad arbetskraftsinvandring. I Sverige behövs, även framöver, en infrastruktur för utbildningsinsatser och andra tjänster för nyanlända i hela landet. Det finns genom Arbetsförmedlingen, och arbetsförmedlarna har mycket kunskap om lokala förhållanden. Det är centralt när en allt större del av förmedlingstjänsterna ska levereras av externa lokala tjänsteleverantörer.

LÄS OCKSÅ: Ersätt Arbetsförmedlingen med en app

Det är viktig med en sammanhållen kontrollfunktion som säkerställer att bidrag inte betalas ut felaktigt och att alla som kan står till arbetsmarknadens förfogande. Här har Arbetsförmedlingen en god överblick och ett bra kontrollsystem som dock kan utnyttjas bättre.

Jag tycker även man bör införa en bortre parantes i aktivitetsstödet. Det skulle öka incitamenten till att ta ett arbete. I dag kan man ha aktivitetsstöd, som man får efter att man inte längre har rätt till A-kassa, eller har lämnat etableringsuppdraget, i 10-15 år.

Arbetsmarknadspolitiken fungerar inte. De volymmål för anställningsstöden som Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen att nå är mycket höga. Undanträngningseffekterna och kostnaderna är monumentala. Nytillkomna åtgärder från regeringen med målen att ”stoppa in” arbetssökande på olika ställen i den offentliga tjänstesektorn gör arbetsmarknadspolitiken än mer dysfunktionell. Detta visar på dålig kunskap om den kompetensnivå, som numera krävs i offentlig tjänstesektor.

Så vad bör man göra?

■ Privatisera alla de funktioner på Arbetsförmedlingens huvudkontor som inte berör myndighetsutövning inklusive platsbanken.
■ Höj kompetenskraven och lönen för arbetsförmedlarna. Med färre men vassare arbetsförmedlare skulle kvalitén höjas och personalomsättningen minska.
■ Behåll infrastrukturen med kontor och arbetsförmedlare som levererar interna men i större omfattning externa upphandlade tjänster. 
■ Säkerställ kontrollfunktionen för att öka antalet arbetssökande som står till arbetsmarknadens förfogande.
■ Minska volymerna i de generella anställningsstöden och volymerna i den offentliga tjänstesektorn.
■ Sänk arbetsgivaravgifterna generellt. Ta pengarna från anställningsstöden.
■ Inför en bortre parantes i aktivitetsstödet. Det skulle öka incitamenten till att ta ett arbete.

Med dessa sju tilltag är jag övertygat om att företagens möjligheter att få rätt kompetens ökar vilket måste vara det primära målet för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken.

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev