Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Oenigt SKR säger ja till ändrade turordningsregler

Publicerad: 27 oktober 2020, 10:24

Fack och arbetsgivare inom kommuner, regioner och kommunala bolag har träffat ett eget avtal om turordningsregler, omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

SKR säger ja till det kontroversiella förslaget i LAS-utredningen om att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar. Men styrelsen är djupt oense. De rödgröna partierna avvisar helt utredningens förslag.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

LAS-utredningen har orsakat stor dramatik den senaste tiden. Vänsterpartiet har hotat med misstroendevotum om regeringen lägger fram ett förslag baserat på utredningens förslag. Medan regeringens samarbetspartier Liberalerna och Centerpartiet har krävt att utredningens förslag ska genomföras, eftersom en mer flexibel arbetsrätt är en av partiernas hjärtefrågor i Januariavtalet.

PTK, förhandlings- och samverkansrådet för privatanställda tjänstemän, och Svenskt Näringsliv har i skuggan av detta träffat en egen uppgörelse om anställningsskydd och omställning. En uppgörelse som LO avvisar.

En av de mest kontroversiella frågorna i utredningsförslaget är att turordningsreglerna vid uppsägning utökas från två till fem anställda och att detta ska gälla alla arbetsgivare och inte som nu endast arbetsgivare med färre än tio anställda.

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) säger i sitt remissvar till utredningen ja till det förslaget, eftersom detta kan ”säkra kärnkompetenser” i verksamheten.

Betydelsen och nyttan av att fler kan undantas från turordningsreglerna är dock mindre för stora arbetsgivare, som kommuner och regioner. SKR föreslår därför att undantaget uttrycks i procent.

Kommuner, regioner och kommunala bolag skulle dock inte beröras direkt av utredningens förslag.

Bakgrunden är att fack och arbetsgivare inom kommunal sektor tidigare i år har träffat ett eget avtal om turordningsregler, omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder. Detta berör en fjärdedel av den svenska arbetsmarknaden.

– De frågor som utredningen i huvudsak tittat på är alltså något som välfärdssektorn redan har anpassat på ett sätt som är anpassat för sektorn, säger SKR:s ordförande Anders Knape i ett pressmeddelande.

För SKR är det därför viktigt att utredningens förslag är dispositiva, det vill säga möjliga att avtala bort för fack och arbetsgivare.

Även om förslagen om de blir lagstiftning inte får direkt betydelse för arbetsgivare i kommunal sektor kan de få betydelse för framtida förhandlingar om avtal i sektorn.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet håller inte alls med om den borgerliga majoritetens remissyttrande. De avstyrker utredningsförslagen i sin helhet och skriver i en reservation:

”SKR anser att det är arbetsmarknadens parter som ska reglera villkoren på svensk arbetsmarknad. Förslagen som ryms i betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” är avsteg från denna princip.”

De rödgröna partierna varnar för att en lagstiftning om anställningsskyddet ”ökar risken för fortsatta framtida ingrepp i det som historiskt varit parternas område”.

Stefan Helte

Reporter

sh@dagenssamhalle.se

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev